Sinerģija: laikmetīgās tendences metālmākslā un dizainā
image
Izstāde iezīmēs šī brīža aktualitātes, mākslinieku darbības virzienus un radošos meklējumus gan eksperimentālās, gan novatoriskās, gan klasiskās formveidēs rotu mākslā, objektos un dizaina priekšmetos. Izstādes projekta realizēšanu rosināja fakts, ka līdz šim Latvijā izstādes, kas aktualizētu laikmetīgās tendences metālmākslā un sniegtu plašu ieskatu aktīvi strādājošu mākslinieku lokā, ir iztrūkušas. Tādēļ viens no izstādes mērķiem ir vērst uzmanību metālmākslai kā mākslas nozarei, iezīmēt kopsakarības un atšķirīgo dialogā starp māksliniekiem.

Metālmāksla ir saistoša un Latvijas kultūras vēsturē aktīvi klātesoša parādība ar izkoptām tradīcijām – sākot no vēsturiskajām zeltkaļu cunftēm Rīgā un kalējiem smēdēs, līdz pat metālkalumiem un lējumiem padomju perioda ideoloģiskajā klimatā un laikmetīgajiem autoriem, kuru izpausmes variē no individuāliem formu meklējumiem mākslas kontekstā līdz pat komerciālu tipveida pasūtījumu izpildei, iekļaujoties mūsdienu dizaina un uzņēmējdarbības sfērā.

 

Nozīmīga metālmākslas kā izteiksmes medija “skola” Latvijā saistāma ar Latvijas Mākslas akadēmijas Metāla dizaina katedru, kura dibināta 1961. gadā. To līdz šim absolvējuši lielākā daļa Latvijā strādājoši metālmākslinieki (piem., Māris Šustiņš, Aldis Lorencs, Armands Vecvanags u.c.). Bet neskatoties uz to, spilgtu mākslinieku lokā ir tādi, kuri izglītību ieguvuši arī citviet, piemēram, Tallinas Mākslas akadēmijā (1944-1989 Tallinas Mākslas institūts) (piem., Juris Gagainis, Māris Auniņš, Andris Lauders, Guntis Lauders). Tā pat arī ņemamas vēra mūsdienu iespējas papildināties ārzemēs (piem., Jelizaveta Suska, Toms Lucāns), kas mākslinieku darbībā iezīmē jaunas mākslinieciskās stratēģijas. Tāpēc izstāde ir  nozīmīgs mēģinājums ieraudzīt noteiktu kontinuitāti, kopīgās un atšķirīgās strāvas un izcelt vadošos māksliniekus izvērstā kopainā.

 

Izstādes ekspozīciju tiks veidota izceļot tehnisko un māksliniecisko risinājumu daudzveidību trīs dominējošās izteiksmes līnijās – rotu mākslā, objektos (miniatūri līdz lielizmēra) un dizaina priekšmetos, tiecoties akcentēt īpatnības un specifiku sinerģijā ar materiālu, kas var izpausties formā, struktūrā, ritmā, krāsā, gaismā, vizuālā, telpiskā un psiholoģiskā priekšmeta uztverē, kā arī dažādu maņu un jomu sintēzē.