Eiropas mākslinieku grupas ‘’Akroma’’ zīmējumu izstāde
image
No 2018. gada 9.februāra līdz 11.martam Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāles ARSENĀLS Radošajā darbnīcā (Vecrīgā, Torņa ielā 1; 2. stāvā) būs skatāma Eiropas mākslinieku grupas ‘’Akroma’’ zīmējumu izstāde.

“Akroma” ir Eiropas mākslinieku apvienība, kurā darbojas ap piecdesmit mākslinieku, pārstāvot plašu mākslas mediju spektru – glezniecību, tēlniecību, video un instalācijas, grafiku, grafisko dizainu, performances, skaņu.

 

Mūs vieno saikne ar ZĪMĒJUMU – zīmējumu visās tā formās un izpausmēs. Zīmējums kā pabeigts darbs vai daļa no procesa, kā valoda vai faktūra. “Akroma” mērķis ir veicināt Eiropas zīmēšanas praksi un meklējumus, kā arī domāt par zīmējumu izstādīšanu un pielietojumu.

 

Mākslinieki bieži savu projektu ideju izstrādi uzsāk tieši ar zīmēšanu. Tas ir veids, kādā atzīmēt idejas, iekustināt radošo domāšanu un personisko izpēti. Dažiem māksliniekiem zīmēšana ir izzinoša – kā pirmā doma, procesa posms, kaut kas, ko reti rāda citiem, bet dažiem tā ir galvenais un vienīgais mākslinieciskās izpausmes veids. “Akroma” nolūks ir savietot šos dažādos zīmējumus līdzās vienu otram, aci pret aci vienā piesātinātā telpā.

 

2015. gada izstāde Laholmas Zīmējumu muzejā Zviedrijā iekļāva amerikāņu mākslinieku grupu, bet kopš 2016.gada janvāra Madlēna Herstrēma (Madlen Herrström), zviedru-franču māksliniece un kuratore, nolēma koncentrēties tikai uz Eiropas mākslinieku projektiem. Arsenāla Radošās darbnīcas izstādes līdzkuratore ir latviešu - franču gleznotāja Barbara Gaile. Projektā aicināti piedalīties arī daži latviešu mākslinieki.

 

Sākotnējās ieceres paplašināšanās ļauj plašāk iepazīt Eiropas laikmetīgo zīmējumu iespaidīgo daudzveidību. Projekts tuvina un veido saikni starp ģeogrāfiski nošķirtiem māksliniekiem ar dažādu kultūras, valodas un kontekstuālo pieredzi. “Akroma” vēlas izveidot un veicināt saskari starp dažādiem Eiropas māksliniekiem, kā arī starp atšķirīgu mākslas jomu pārstāvjiem. “Akroma” tiecas veidot izstādes, kas ir viegli pielāgojamas un efektīvas laika un izmaksu ziņā.  Apvienība ir savstarpēji vienlīdzīgu mākslas praktiķu grupa pastāvīgā mainībā, kuras darbs balstās vienkāršos nosacījumos. Saglabādami darbības mobilitāti, mēs izmantojam mūsu enerģiju, idejas un sadarbību visu labā.

 

IZSTĀDES KURATORI:

Madlēna Herstrēma (Madlen Herrström), Barbara Gaile

 

ATBALSTA: