GALS & SĀKUMS
Ievas Jurjānes personālizstāde
Izstādes nosaukumā iekļauta atsauce uz Raiņa dzejas krājumu “GALS & SĀKUMS”, kura ievaddaļu “Atjēgšana” pats dzejnieks raksturojis ar vārdiem: ”Cilvēks atjēdz, apzinās nepieciešamību meklēt savas esības jēgu.”

Autore tuvojas esības jēgai caur cilvēkiem un gleznojot reflektē par laika nepielūdzamo dabu. Indivīds un unikalitāte viņu fascinē kā nemirstīga un universāla vērtība, līdzīgi kā pati dzīvā daba. Izstādes iecere, dziļi personīgi motivēta, lieliski iekļaujas un sasaucas ar Latvijas valsts simtgades laiku, jo runā par pagātnē sakņotām un nākotnē ieaugošām vērtībām. 

 

Ieva Jurjāne no dabas, ilgstošās studijās portretē  sirmgalvjus, kuri lielākoties pārkāpuši 90 gadu slieksni, un pavisam mazus bērnus – līdz viena gada vecumam, paralēli dokumentējot zīmējumos mirušus putnus un tikko dīgušus pumpurus. Viņasprāt, dabas nemitīgā cikliskā atjaunošanās pavada cilvēka mūžu kā paralēla dzīve – līdzība, ko uzmanīgs vērotājs pamana dzimstam kā asnu vai mirstam kā putnu. Izstāde ir skaidri apzināta satikšanās ar aizejošo un atnākošo.  Ne tikai attēli, arī satikto cilvēku balsis un putnu skaņas pavadīs skatītāju līdz iespējamai atklāsmei  iekšējā sarunā par galu un sākumu.

 

 

IZSTĀDES KURATORE:

Ieva Kalnača, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu kuratore

 

IZSTĀDI ATBALSTA:

    

PERSONĪGI ATBALSTA:

Filips Kļaviņš

Saistītās izstādes