Pilsētasbērni
Jauno mākslinieku izstāde

No 2010. gada 11. decembra līdz 2011. gada 30. janvārim
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē Arsenāls
Vecrīgā, Torņa ielā 1 


Turpinot tradīciju, kas aizsākās 2007. gadā ar Latvijas jauno gleznotāju darbu skati „Candy Bomber / Našķu bumba”. Projekta mērķis ir pievērst uzmanību jaunajiem Latvijas māksliniekiem un atklāt vēl nezināmus vārdus.

Otrā jauno mākslinieku darbu skate ir tematiska izstāde un tiek veltīta pilsētai, tās ainavai un iedzīvotājiem. Var apgalvot, ka šobrīd ir izveidojusies, iespējams, pirmā 21. gadsimta pilsētnieku paaudze, kas ir piedzimusi un uzaugusi pilsētā un saista savu dzīvi ar tās estētiku un ētiku. Izstādes uzstādījums ir radīt 21. gadsimta sākuma laika portreta versiju, kas atainotu jaunās paaudzes skatījumu.

Izstāde atspoguļo postmodernai kultūras telpai raksturīgu ainu – plašu māksliniecisko izteiksmes līdzekļu kopumu, kuru autori izvēlas, lai reflektētu par urbānās pasaules izjūtu, pievēršoties gan sociāli aktuāliem, gan dziļi personiskiem jautājumiem. Reizē ar profesionālo uzdevumu risināšanu jaunie gleznotāji pievēršas savas paudzes identitātes meklējumiem, saglabājot sev raksturīgo stilistisko savdabību un individuālo estētiku. Caur personisko pieredzi mākslinieki aktualizē lokālas problēmas, veido jaunus skatu punktus uz jau aprobētām tēmām un iezīmē viņus interesējošus mākslas virzienus.

Izstāde iepazīstina ar 25 uzaicinātu autoru veikumu, kuri savā mākslā pievēršas urbānās telpas un personas dzīves tajā izpētei, kā arī sniedz ieskatu nacionālās skolas attīstības gaitā. Ekspozīcijā katrs autors ar vairākiem darbiem prezentē individuālo māksliniecisko meklējumu virzienus. Izstādē piedalās Andris Vītoliņš, Vineta Kaulača, Anda Lāce, Otto Zitmanis, Flēra Bīrmane (Fedjukova), Ronalds Rusmanis, Ernests Kļaviņš, Mārīte Guščika, Kristians Brekte, Patrīcija Brekte, Arturs Bērziņš, Kārlis Vītols, Rasa Jansone, Māra Viška, Anna Afanasjeva, Diāna Adamaite, Ilva Kļaviņa, Rasa Šulce, Jānis Dukāts, Magone Šarkovska, Paula Zariņa, Ieva Pētersone, Zane Veldre, Mārtiņš Adiņš, Viktorija Valujeva, Sanda Undzēna.

Ir izdots izstādes katalogs, kas interesentiem būs pieejams muzeja kasē.

Vairāk informācijas: http://www.artduce.com.

Izstādes ģenerālsponsors SIA „Alfor”.

Teksts: Diāna Barčevska