Es un māksla
LNMM izglītības programmas „Es un māksla” izstāde

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenā ēka
2. stāva vestibils
K. Valdemāra iela 10a, Rīga

Visu jūliju Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas (K. Valdemāra ielā 10a, Rīgā) otrā stāva vestibilā notiks kārtējā LNMM izglītības programmas „Es un māksla” sezonas noslēguma labāko darbu skate.

No septembra līdz jūlijam divas reizes nedēļā Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ir satikšanās vieta izglītības programmas „Es un māksla” dalībniekiem. Līdz ar mākslas darbu apskati muzeja pastāvīgajās ekspozīcijās un jaunākajās izstādēs bērni un pieaugušie zīmēšanas nodarbībās mēģina saprast, kas ir māksla, iepazīst darba uzbūves elementus, izteiksmes līdzekļu iespējas un tematisko daudzveidību, vienlaicīgi paplašinot zināšanas par mākslas vēsturi, mākslinieku personībām un mākslas virzieniem.

Katra nodarbība tiek veltīta kādai ar mākslu saistītai tēmai, tā sākas ar sarunām par šo principu un turpinās ar zīmēšanas uzdevumu, kur praksē var pārbaudīt iegūtās atziņas. Akcents nodarbībās tiek likts uz mākslas procesa iepazīšanu.

Zīmēšana notiek grupās, kur atsevišķi darbojas 4 – 8 gadu vecuma bērni un visi zīmēt gribētāji sākot no 9 gadu vecuma līdz neierobežotam vecumam. Nodarbības vada LNMM Komunikāciju nodaļas izglītības programmu kuratores – māksliniece Baiba Sprance, kura specializējas darbā ar vecāko grupu, savukārt ar mazajiem bērniem strādā muzeja pedagoģe, māksliniece Diāna Dimza-Dimme.

Vecuma dalījumu nosaka tas, ka dažādos vecumos cilvēka apziņa darbojas dažādi, tāpēc arī abu grupu specifika atšķiras. Bērnībā cilvēks domā un uztver pasauli jūtīgi, intuitīvi un tieši. Arī viņa iztēle strādā brīvi un radoši. Ja vien tēma rezonē bērna apziņā, viņš bez liekas šaubīšanās un paškritikas var attēlot, ko vien vēlas.

Jaunākā grupa šogad darbojās LNMM galvenās ēkas pastāvīgajā ekspozīcijā un aktuālajās izstādēs, kuru mērķis bija nostiprināt katra dalībnieka individuālo redzējumu un lietu uztveri. Piemēram, Barbaras Gailes personālizstādē „Pērles” – faktūru un „neredzamā” meklējumi, ironiskais – Ausekļa Baušķenieka un Ivara Poikāna darbu izstādēs, izstādē „Krāsa. Sarkanā’’ – krāsu meklēšana, bet Andreja Granta fotoizstādē – fotogrāfiju „izkrāsošana”.

Bērni ekspozīcijā var strādāt kopā ar vecākiem vai patstāvīgi, veselu stundu koncentrējot savu uzmanību uz vienu gleznu vai uzdevumu. Tas ir ļoti kvalitatīvs laiks, ko bērns pavada muzejā, pilnībā atrodoties citā vidē, kas bagātina un veido viņa izpratni par apkārtējo pasauli un iespējām tajā. Neparasti un aizraujoši ir gleznot muzejā, atklājot krāsas un to, kas patiešām dara laimīgu un patīk!

Aptuveni desmit gadu vecumā sāk attīstīties abstrakti loģiskā domāšana. Bērns spēj uztvert un iegaumēt vairāk informācijas un attiecīgi to pielietot. Tāpēc vecākās grupas bērni var interpretēt to pašu informāciju, ko pieaugušie, atšķiras tikai tēmas redzējums un izpildīšanas veids. Tieši šis apstāklis – kopā strādāšana – dažādām paaudzēm darbojas izglītojoši, jo vienmēr pierāda katra jautājuma attēlojuma neierobežotos aspektus. Pieaugušiem bērnu klātbūtne radošajā procesā vienmēr ir veselīga, jo bērna redzējums gandrīz vienmēr atgādina par stereotipiem, ko dzīve ielikusi pieauguša cilvēka domāšanā.

Attiecības ar mākslu ietekmē gan indivīda personība, gan viņa izglītība un dzīves pieredze. Pieaugot cilvēks iemācās vērtēt sevi. Skola ar tās racionālo un loģisko praksi padara vājākas saites ar jūtīgo uztveri, kāda ir bērnībā. Vairums pieaugušo par to jau ir aizmirsuši pavisam, pierodot rīkoties un uztvert realitāti pēc iemācītām un zināmām shēmām. Bet mākslas īstā pievilcība slēpjas tieši iracionālajā aspektā. Bieži vien vecākās grupas uzdevumi, kas saistās ar iztēli, liekas tik nepārvarami grūti. Programmas „Es un māksla” uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem attīstīt savas neizmantotās iespējas, un galu galā izrādās, ka mākslas valodas iepazīšana vai vienkārši atcerēšanās var kļūt visai aizraujoša. Jebkurš cilvēks vienlaikus var būt gan mākslas patērētājs, gan radoša personība. Tieši šie ir virzieni, kurus attīsta vecākās grupas uzdevumi.

Šajā sezonā nodarbības vecākajai zīmētāju grupai noritēja gan atsevišķu autoru – Ausekļa Baušķenieka (tēmas: mans iekšējais portrets, toņa uzbūve, pazīstama situācija), Barbaras Gailes (mans burvīgais pelēkais, ideālais pelēkais un tā deformācija, toņa plastika), Aleksandra Sļusareva (brīnuma interpretācija), Andreja Granta (fotogrāfijas kopija ar toni, fotogrāfijas kopija ar līniju) izstādēs, gan jauno mākslinieku izstādē „Pilsētasbērni” (mana pilsēta, līdzīgs redzējums), „Purvīša balva 2011” (laiks aizskalo pēdas, es un mana vieta, es iedomātā vietā, pasaulīgais un mūžīgais), izstādē „Krāsa. Sarkanā” (sarkanā enerģija, sarkanais process, sarkanā transformācija) un arī citās, piedāvājot dažādus redzējumus un interpretācijas par šiem tematiem.

Pēc tradīcijas katras sezonas noslēgumā muzejā tiek rīkota audzēkņu labāko darbu skate. Kā vienmēr, tie ir mācību, nevis speciāli izstādei veidoti darbi. Izstādē eksponēti eļļas pasteļa zīmējumi – veiksmīgākās darbu kopijas un labākās radošās kompozīcijas par tēmām, ar kurām strādājuši pazīstami mākslinieki, kuru darbi bija skatāmi muzeja izstādēs un ekspozīcijās gada laikā. „Kvalitātes kritērijs ir nevis perfekts formas attēlojums, bet gan darbam veltītā uzmanība un enerģija. Tieši interese un godīgums šo mākslas draugu, tāpat kā viņu profesionālo kolēģu, darbiem piešķir īpašu šarmu un vērtību. Ar laiku kļūst skaidrs, ka attiecības ar mākslu katram var būt tuvas un draudzīgas,” projektu komentē programmas kuratores.

„Es un māksla’’ nav tradicionāla muzeja izstāde, bet gan pierādījums mākslas muzeja apmeklētāju atgriezeniskajai saitei un liecība tam, ka labāk saprast un iepazīt mākslu arī šādā veidā ir iespējams katram, kas vēlas to darīt.

Zīmēšanas nodarbības bērniem un pieaugušiem „Es un māksla” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā notiek kopš 2000. gada. Vienpadsmit gadu laikā tās kļuvušas ļoti populāras un pieprasītas apmeklētāju vidū. Katru jaunu sezonu programma piesaista arvien vairāk interesentu.

 

UZMANĪBU!

Jūnijā, jūlijā un augustā zīmēšanas nodarbības bērniem un pieaugušiem notiek LNMM galvenajā ēkā (K. Valdemāra ielā 10a):

Es un māksla I (bērniem no 4 līdz 8 gadu vecumam)
ceturtdienās   plkst. 15.30–17.00
sestdienās      plkst. 12.00–13.00
 

Es un māksla II (dalībniekiem no 9 gadu vecuma un pieaugušiem)
ceturtdienās   plkst. 15.00–17.00
sestdienās      plkst. 11.00–13.00

 

Papildus informācija muzeja mājaslapā www.lnmm.lv vai pa tālruni (+371) 67 324461.