Patiesība un skaistums. Krievu reālistiskā glezniecība
Itālija, Potenca

2007.gada 26.oktobrī Potencas pilsētas gleznu galerijā Palazzo Loffredo (Itālija) tika atklāta vērienīga izstāde Patiesība un skaistums no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma, kas parāda izcilus krievu 19. – 20.gadsimta reālistiskās glezniecības paraugus.

Izstāde būs skatāma līdz 2008.gada 10.februārim.

Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā glabājas apjomīga un mākslinieciskā ziņā izcilākā krievu mākslas kolekcija Baltijas valstīs, kura dod iespēju plaši un daudzveidīgi parādīt tieši reālistiskās glezniecības attīstību Krievijā simts gados – laika posmā no 1860. līdz 1960.gadu sākumam.

Izstādei Potencā mākslas darbu atlasi kopīgi veica Itālijas un Latvijas kuratori, izvēloties Krievijas mākslā plaši pazīstamu 69 autoru 80 mākslas darbus, kuri atspoguļo reālistiskās glezniecības raksturīgākās tendences. Šāda mēroga krievu glezniecības izstāde no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas ārpus Latvijas robežām tiek sarīkota pirmo reizi.

Par krievu nacionālās mākslas skolas vienu no visspožākajām virsotnēm uzskatāma Ivana Aivazovska, Ivana Šiškina, Iļjas Repina, Vasilija Surikova, Alekseja Savrasova glezniecība, kurā ar patiesu cieņu, precizitāti, pietāti un mīlestību tika atainota Krievijas daba visos gadalaikos tiem raksturīgā noskaņu daudzveidībā un krāšņumā, tautas sadzīve un darbs laukos un pilsētā, nozīmīgi vēsturiski notikumi. Māksliniekus vienoja vēlme reālistiski patiesi parādīt vienkāršo cilvēku dzīves problēmas un grūtības. Īpaša vērība tika pievērsta tipisku sadzīves un darba apstākļu atklāsmei, pārliecinošam tēlu psiholoģiskam raksturojumam kā sadzīves žanra gleznās, portretos, tā arī vērienīgās vēsturiskās kompozīcijās.

1890.–1920.gadi krievu mākslā ir intensīvs jaunu māksliniecisko izteiksmes līdzekļu meklējumu laiks. Konstantīna Korovina, Borisa Kustodijeva, Iļjas Maškova, Filipa Maļavina, Viktora Vasņecova un citu autoru sniegumā saglabājās reālistiska pasaules uztvere, kas tika bagātināta ar radošu impresionisma, simbolisma, fovisma, primitīvisma un daudzu citu stilistisko tendenču apguvi.

Izstādei atlasītās mākslinieku Aleksandra Deinekas, Pjotra Kotova, Viktora Ivanova 1930.–1950.gados radītās kompozīcijas dod iespēju iepazīties ar izciliem sociālistiskā reālisma paraugiem. Līdz ar to ekspozīcija kopumā piedāvā izsekot reālistiskās glezniecības metamorfozēm no dzīves kritiska vērtējuma 19.gadsimta otrajā pusē līdz naturālistiskam, literāri un sižetiski izvērstam, ideālistiskam sabiedrības dzīves notikumu traktējumam 20.gadsimta pirmajā pusē.

Saistībā ar izstādi itāļu izdevniecība Marsilio izdevusi katalogu krievu un itāļu valodā. Katalogā ievietoti Latvijas, Itālijas un Krievijas mākslas zinātnieku raksti, kuri veltīti LNMM krievu glezniecības kolekcijas veidošanās vēsturei, krievu reālisma attīstības raksturojumam un analīzei Eiropas reālistiskās mākslas kontekstā.

Izstādi finansējusi Potencas pilsētas Dome, piesaistot līdzekļus no Eiropas Savienības fondiem reģionālā tūrisma un kultūras dzīves veicināšanai Itālijas dienvidos.

Teksts: Irēna Bužinska, Ksenija Rudzīte