MODERNISMS: JAUNAS PASAULES RADĪŠANA 1914-1939
Viktorijas un Alberta muzejs, Londona, Lielbritānija

Liels starptautisks projekts – ceļojošā izstāde ‘Modernisms: jaunas pasaules radīšana 1914-1939”

Latvija, Lielbritānija, Zviedrija, Krievija, Šveice, Vācija, Dānija, ASV, Somija, Francija, Itālija, Nīderlande, Čehija un Slovākija

40 autoru darbi (Eļ Lisickijs, Aleksandrs Rodčenko, Lekorbizjē, Alvars Ālto, Marsels Dišāns, )

 Ceļojošā izstāde:

 MODERNISM: Designing a New World

(MODERNISMS: Veidojot jaunu pasauli)

 

1. izstādes norises vieta:              Viktorijas un Alberta muzejs Londonā

Izstādes norises laiks:                     No 2006.gada 6.aprīļa līdz 23.jūlijam

 

2. izstādes norises vieta:              MARTa Herford, Herfordā, Vācijā

Izstādes norises laiks:                     No 2006.gada 16.septembra līdz 2007.gada 7.janvārim

 

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs deponē sekojošus 4 (četrus) mākslas darbus:

Gustavs Klucis (1895-1938)

1. Drebiet, buržuji! Lai dzīvo proletariāts! Kremļa sienas noformējuma skice par godu IV Kominternas kongresam un Oktobra revolūcijas 5. gadadienai. 1922. VMM Z–7863

Papīrs, guaša, tuša, foto kolāža, zīmulis, 31,7 x 45 cm

2. Maskavas spartakiāde. Peldēšana. Pastkartes mets. 1928. VMM Z–7884

Papīrs, foto kolāža, aplikācija, guaša, 57,4 x 36,1 cm (attēls); 67,5 x 46,7 cm (lapa)

3. Maskavas spartakiāde. 9 pastkartes. 1928. VMM LGR-36

Kartons, krāsaina litogrāfija, 48,1 x 36,7 cm

4. VHUTEMAS emblēmas zīmējums. 1924-26. VMM Z–7846

Papīrs, foto kolāža, guaša, akvarelis, 36,2 x 25,3 cm