Boriss Bērziņš
Borisa Bērziņa darbu izstāde

No 2014. gada 14. novembra līdz 2015. gada 31. janvārim Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā būs skatāma izstāde „Boriss Bērziņš” no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas.

 

Boriss Bērziņš (1930–2002) ir viens no redzamākajiem pārstāvjiem Latvijas 20. gadsimta otrās puses kultūrainā, saņēmis nozīmīgus apbalvojumus Latvijā un ārvalstīs. Ar 2002. gada 1. februāra testamentu meistars visu savu radošo mantojumu novēlējis Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam. Bagātīgais darbu klāsts sniedz pārliecinošu priekšstatu par autora ražīgā mūža veikumu.

 

Izstādē Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā tiek eksponēti 54 klasiķa darbi – gleznas un zīmējumi. Boriss Bērziņš nemeklē speciālas tēmas un modeļus, bet veido kompozīcijas, it kā vienlaicīgi sacerot un attīstot sižetus, kas atklāj viņa tēlaino domāšanu un netradicionālo pasaules redzējumu, – tā ir dzīve ap mums, dzīve, kurā galvenais ir un paliek cilvēks – kā mākslinieka intereses un izpētes objekts. Kaut arī katra darba pamatā ir konkrēti dzīves norišu vērojumi, stāstam ir pakārtota nozīme, jo sadzīviskos, vienkāršos notikumus un lietas Boriss Bērziņš ir pacēlis līdz filozofiska vispārinājuma līmenim. Kompozīcijās autora izdoma plūst izšķērdīgi un krāsaini. Tēlaini un asprātīgi tvertās improvizācijās uzplaiksna bagāta izteiksmes līdzekļu palete, tajās skaidri saskatāmas arī citas vērtības un paveras plašāki dziļumi, nekā, iespējams, dažbrīd bijis padomā pašam māksliniekam.

 

Izstādes kuratore: Gundega Cēbere