Mūsu muzejs
Valsts mākslas muzejam – 100
Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros no 2020. gada 5. septembra līdz 20. decembrim Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA (Doma laukumā 6, Vecrīgā) būs skatāma izstāde “Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam – 100” – veltījums nozīmīgai kultūras institūcijai un tās darbiniekiem, kuru veidotais un saglabātais krājums turpina dzīvot Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijās, pētniecībā un izstādēs.

Gandrīz simt sešdesmit gadi šķir pirmo zināmo Jāņa Staņislava Rozes gleznu “Helēnas Cimzes portrets” (1851) no latviešu izcelsmes amerikāņu mākslinieces Vijas Celmiņas grafikas lapas “Zvaigžņu lauks” (2010). Abi tik atšķirīgie darbi pieder pie vizuālās mākslas pārlaicīgās dimensijas. Abi iemieso simtgadnieka Valsts mākslas muzeja (VMM) un tā pēcteča Latvijas Nacionālā mākslas muzeja misiju – krāt, glabāt un popularizēt labāko, ko radījuši mākslinieki.

 

1941. gada 5. martā kolēģi bijušajam Valsts mākslas muzeja direktoram, tēlniekam Burkardam Dzenim uzdāvināja albumu ar muzeja ekspozīcijas fotogrāfijām un pateicības vārdiem par divdesmit divos darbības gados paveikto. Šis albums izstādes veidotājiem atvēra durvis uz laiktelpu starp diviem pasaules kariem, kļūstot par vienu no galvenajām vizuālajām un pētnieciskajām atslēgām.

 

1920. gada 15. martā dibinātais un publikai 1922. gada 27. maijā Rīgas pilī atvērtais Valsts mākslas muzejs kļuva par pirmās Latvijas brīvvalsts kultūrpolitikas un mākslas dzīves dalībnieku. Savu darbību Burkarda Dzeņa vadītais muzejs uzsāka paralēli 1905. gadā atklātajam Rīgas pilsētas mākslas muzejam, par kura direktoru 1919. gadā vācu arhitekta un mākslas vēsturnieka Vilhelma Neimaņa vietā iecēla gleznotāju Vilhelmu Purvīti. Līdz ar to Rīgā starpkaru periodā darbojās divi mākslas muzeji: pilsētas un valsts.

 

Izstāde “Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam – 100” sniedz ieskatu VMM krājuma un izstāžu darbības vēsturē. Muzeju izveidoja ar mērķi prioritāri atbalstīt un popularizēt nacionālo mākslu, bet vēsturiskā situācija noteica, ka līdztekus latviešu mākslas darbiem muzejā jau tā pirmsākumos nonāca arī ārzemju mākslas kolekcija, ko laika gaitā papildināja. Latviešu mākslas kolekciju izstādē pārstāv toreiz vēl nesenās pagātnes klasiķi un laikabiedri – Jūlijs Feders, Kārlis Hūns, Janis Rozentāls, Teodors Zaļkalns, Jāzeps Grosvalds, Aleksandra Beļcova, Ludolfs Liberts, Kārlis Padegs un citi. Ārzemju mākslas kolekcijas izstādē parādītas ar Ķīnas un Japānas mākslas priekšmetiem, ko muzejam 20. gadsimta 20. gados dāvināja Tālajos Austrumos dzīvojošie latvieši, beļģu mākslas apjomīgo dāvinājumu kā starpvalstu diplomātijas piemēru 30. gadu sākumā, dāņu stiklu un keramiku, Rietumeiropas porcelānu un sudrabu, kā arī krievu mākslas paraugiem. Ekspozīcijā iekļautas arī fotogrāfijas, arhīva dokumenti, grāmatas un katalogi.

 

Izstāde atgādina par pašaizliedzīgiem un erudītiem cilvēkiem ar muzejnieka misijas apziņu – muzeja ierosinātāju un direktoru, mākslinieku Burkardu Dzeni, direktora palīgu un muzeja bibliotēkas aizsācēju, gleznotāju Konrādu Ubānu un ilggadējo darbvedi – sekretāru, literātu Dāvidu Vecaukumu.

 

1941. gadā padomju varas apstākļos notika Latvijas muzeju sistēmas reorganizācija. Pēc Otrā pasaules kara Rīgas pilī Valsts mākslas muzeja telpās atvēra Latvijas PSR Vakareiropas mākslas muzeju, kura krājums apvienoja ārzemju mākslas darbus no Valsts mākslas muzeja, Rīgas pilsētas mākslas muzeja, Rīgas pilsētas vēsturiskā muzeja, Latvijas Universitātes muzeja un citiem. Vēlāk pārdēvēts par Latvijas PSR Aizrobežu mākslas muzeju, tad par Ārzemju mākslas muzeju, tas turpināja darbu Rīgas pilī līdz 2010. gadam, kad tika iekļauts Latvijas Nacionālā mākslas muzeja struktūrā. Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA ir tiešais Ārzemju mākslas muzeja kolekciju mantinieks un tradīciju turpinātājs.

 

Kādreizējā Valsts mākslas muzeja meistardarbus pēc īpašām norādēm būs iespējams atrast arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas, Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja pastāvīgajās ekspozīcijās.

  

 

Izstāde norisinās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.

 

 

 

IZSTĀDES KURATORES:

Vita Birzaka, projekta vadītāja, LNMM / Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA izstāžu kuratore

T: (+371) 67 357535, E: Vita.Birzaka@lnmm.lv

 

Dr. art. Aija Brasliņa, LNMM Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāja, 

glezniecības kolekcijas glabātāja (18. gs. – 20. gs. 1. puse)

T: (+371) 67 716118, E: Aija.Braslina@lnmm.lv

 

Baiba Uburģe, izstādes dekoratīvi lietišķās mākslas sadaļas kuratore,

LNMM / Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA Dekoratīvi lietišķās mākslas kolekcijas glabātāja

T: (+371) 67 357531, E: Baiba.Uburge@lnmm.lv

 

IZSTĀDES SCENOGRĀFS:

Reinis Suhanovs

 

SCENOGRĀFA ASISTENTE:

Līga Zepa

 

IZSTĀDES UZBŪVE:

“Dekorāciju darbnīca”, Rūdolfs CunskisAivars Priedītis

 

VIZUĀLĀ IDENTITĀTE un GRAFISKAIS DIZAINS:

Reinis Suhanovs

Kristīne Jansone, LNMM / Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA vizuālās komunikācijas speciāliste

 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA:

Lilita Pudule, LNMM / Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA izglītības programmu kuratore

Vita Ozoliņa, LNMM / Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA izglītības programmu kuratore

Sandra Ķempele, LNMM / Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA izglītības programmu kuratore

 

IZSTĀDES SAGATAVOŠANĀ PIEDALĪJĀS:

Māra Lāce, Ginta Gerharde-Upeniece, Daiga Upeniece, Vineta Beržinska, Marita Bērziņa, Krista Gabrāne, Mare Heimrāte, Māris Kaļinka, Una Kastanovska, Valda Knāviņa, Natālija Kurganova, Māra Lāss, Ints Lukss, Dace Ļaviņa, Gunta Madlinska, Kristīne Milere, Ilze Ella Negribe, Inga Rozefelde, Ksenija Rudzīte, Ginta Saukāne, Alla Sidorina, Ilze Tauriņa, Zane Tuča, Arvils Vilkaušs, Liene Visendorfa

 

PATEICĪBA:
Anita Krastiņa / Latvijas Valsts arhīvs
Lauma Lanceniece / Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs
Līga Goldberga / Latvijas Nacionālā bibliotēka

 

#mūsumuzejs

#rigasbirza

#lnmm

 

 

Saistībā ar  COVID-19 izplatības ierobežošanu, aicinām iepazīties ar vispārīgajiem piesardzības pasākumiem LNMM apmeklējumam mājas lapas sadaļā "Drošs muzeja apmeklējums".

Saistītie jaunumi
Saistītie pasākumi
news-image
08 Sep 15:00
SKOLOTĀJU SEMINĀRS: Mūsu muzejs
Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA aicina klašu audzinātājus, vēstures, vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājus un citus interesentus piedalīties informatīvā skolotāju seminārā “Mūsu muzejs”.
news-image
10 Sep 12:00
EJAM ĀRĀ! Vēsturiskā pastaiga (RU)
Dodamies ārā no ierastajām muzeja telpām vēsturiskā pastaigā, lai apskatītu nozīmīgākās vietas Rīgā ar kurām saistīta Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA kolekcijas veidošanās vēsture.
news-image
12 Sep 11:00
ĢIMENES DIENA: Zvaigžņu lauks
Ģimenes dienas laikā Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA jaunākie apmeklētāji muzejpedagoga vadībā iepazīsies ar tehnikām un mākslas virzieniem, kādos darbojušies latviešu mākslinieki.
news-image
12 Sep 13:00
ĢIMENES DIENA: Zvaigžņu lauks
Ģimenes dienas laikā Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA jaunākie apmeklētāji muzejpedagoga vadībā iepazīsies ar tehnikām un mākslas virzieniem, kādos darbojušies latviešu mākslinieki.
news-image
13 Sep 15:00
SARUNAS MUZEJĀ izstādē “Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam 100”
Izstādes kuratore Vita Birzaka iepazīstinās ar izstādi “Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam – 100”. Apmeklētājiem būs iespēja uzzināt vairāk par Valsts mākslas muzeja un tā pēcteča Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma un izstāžu darbības vēsturi.
news-image
17 Sep 15:00
EJAM ĀRĀ! Vēsturiskā pastaiga
Dodamies ārā no ierastajām muzeja telpām vēsturiskā pastaigā, lai apskatītu nozīmīgākās vietas Rīgā ar kurām saistīta Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA kolekcijas veidošanās vēsture.
news-image
18 Sep 17:30
PIEKTDIENAS VAKARU SARUNAS izstādē “Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam – 100”
Stāsta izstādes projekta vadītāja un kuratore Vita Birzaka.
news-image
25 Sep 17:30
RADOŠĀS PIEKTDIENAS: Auduma apdrukas darbnīca
Radošo piektdienu pēcpusdienas izstādes “Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam - 100” ietvaros veltītas auduma apdrukai ar mākslas muzeja kolekcijas darbu dizainiem.
news-image
02 Okt 17:30
PIEKTDIENAS VAKARU SARUNAS izstādē “Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam – 100”
LNMM Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāja, glezniecības kolekcijas glabātāja (18. gs. – 20. gs. 1. puse) un izstādes kuratore Dr. art. Aija Brasliņa sniegs ieskatu Valsts mākslas muzeja vēsturē, pievēršoties sarežģītajiem dibināšanas un atvēršanas apstākļiem. Tāpat būs iespēja uzzināt vairāk par vēsturiskā muzeja darbiniekiem, kā arī par latviešu mākslas kolekcijas izveidi.
news-image
03 Okt 11:00
ĢIMENES DIENA: Zvaigžņu lauks
Ģimenes dienas laikā Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA jaunākie apmeklētāji muzejpedagoga vadībā iepazīsies ar tehnikām un mākslas virzieniem, kādos darbojušies latviešu mākslinieki.
news-image
03 Okt 13:00
ĢIMENES DIENA: Zvaigžņu lauks
Ģimenes dienas laikā Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA jaunākie apmeklētāji muzejpedagoga vadībā iepazīsies ar tehnikām un mākslas virzieniem, kādos darbojušies latviešu mākslinieki.
news-image
16 Okt 17:30
PIEKTDIENAS VAKARU SARUNAS izstādē “Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam – 100”
LNMM Ārzemju dekoratīvi lietišķās mākslas kolekcijas glabātāja un izstādes dekoratīvi lietišķās mākslas sadaļas kuratore Baiba Uburģe stāstīs par lietišķās mākslas kolekcijas izveidi, kā arī iezīmēs kāds pēc reorganizācijas veidojās Valsts mākslas muzeja krājums Rīgas pilī.
news-image
23 Okt 17:30
RADOŠĀS PIEKTDIENAS: Auduma apdrukas darbnīca
Radošo piektdienu pēcpusdienas izstādes “Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam - 100” ietvaros veltītas auduma apdrukai ar mākslas muzeja kolekcijas darbu dizainiem.
news-image
30 Okt 17:30
PIEKTDIENAS VAKARU SARUNAS izstādē “Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam – 100” (RU)
Pastaiga un sarunas izstādē "Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam – 100" kopā ar muzeja speciālistu.
news-image
06 Nov 17:30
PIEKTDIENAS VAKARU SARUNAS izstādē “Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam – 100”
Stāsta izglītības programmu kuratore Vita Ozoliņa.
Saistītās preses relīzes