Georgs Vilhelms Timms (1820–1895) – mākslinieks, izdevējs, ceļotājs
No 2022. gada 8. janvāra līdz 3. aprīlim Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA (Doma laukumā 6, Vecrīgā) būs skatāma izstāde “Georgs Vilhelms Timms (1820–1895) – mākslinieks, izdevējs, ceļotājs”.

Izstāde veltīta vācbaltu mākslinieka rīdzinieka Georga Vilhelma Timma (1820–1895) radošajai darbībai. Ekspozīcijai atlasītas 200 gleznas un grafikas no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma, 44 keramikas darbi no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolekcijas, kā arī 19. gadsimta izdevumi no Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas.

 

Georga Vilhelma Timma daudzpusīgais talants veiksmīgi izpaudies dažādās mākslas jomās – stājgrafikā, grāmatu ilustrācijā, glezniecībā un keramikā. Tā kā mākslinieks ir mācījies Sanktpēterburgā, dzīvojis un strādājis gan Krievijā, gan Rietumeiropā, viņa radošais mantojums ir būtisks Latvijas, Krievijas un Vācijas mākslas vēsturei.

 

Georgs Vilhelms Timms ir ievērojama personība Rīgas mākslas dzīvē 19. gadsimta otrajā pusē – viņš regulāri piedalījies vietējās mākslas izstādēs, bieži apmeklējis dzimteni, gleznojis Vidzemes dabas skatus un iedzīvotājus, aktīvi darbojies Rīgas mākslas veicināšanas biedrībā, kurai uzdāvinājis arī gravīru un zīmējumu kolekciju. Par nozīmīgu kultūras dzīves notikumu uzskatāms fakts, ka 1904.–1905. gadā mākslinieka atraitne Emīlija Timma (dzim. Pfāba, 1826–1906) un vēlāk arī viņas mantinieki dāvinājuši mākslinieka darbus Rīgas muzejiem. Lai veicinātu mākslas attīstību Baltijā, 1906. gadā Emīlija Timma novēlēja Rīgas pilsētai zināmu naudas summu Timma stipendijas iedibināšanai. 1907.–1914. gadā tā tika piešķirta jauno Rīgas mākslinieku ārzemju studijām.

 

Georgs Vilhelms Timms dzimis Rīgas birģermeistara Frīdriha Vilhelma Timma (1779–1848) ģimenē. 14 gadu vecumā viņš iestājās Sanktpēterburgas Mākslas akadēmijā, kur mācījās batāliju glezniecības klasē. Pēc franču gleznotāja Horasa Vernē (Émile Jean-Horace Vernet, 1789–1863) ierosinājuma viņš aizbrauca uz Franciju un 1845. gadā divus mēnešus ceļoja pa Alžīriju. Pēc atgriešanās Krievijā Timms realizēja vienu no saviem nozīmīgākajiem projektiem – sāka izdot periodisko izdevumu “Русский художественный листок” (“Krievu mākslas lapa”, 1851–1862). Šajā izdevumā reproducētajos Timma un citu mākslinieku darbos tika atspoguļota tā laika Krievijas impērijas hronika – aktuāli sociālie un politiskie notikumi, dažādu guberņu daba un cilvēki. No 1867. gada mākslinieks dzīvoja Berlīnē un strādāja keramikas jomā, veicot eksperimentus porcelāna un majolikas apgleznojumos. Prūsijas Mākslas akadēmija piešķīra viņam profesora grādu. Georgs Vilhelms Timms miris Berlīnē, bet 1898. gadā mākslinieka pīšļi tika apglabāti Rīgas Lielajos kapos.

 

Izstādes koncepcijas pamatā ir vēlme parādīt Timma dzīves un daiļrades svarīgākos aspektus. Ekspozīciju veido šādi tematiskie cikli: “Atgriežoties dzimtenē”, “Ceļojumu iespaidi”, “Krievijā”, “Izdevējdarbība”, “Vācija un eksperimenti keramikā”. Piecu sadaļu saturs atspoguļo mākslinieka radošās personības īpašības – spēju uztvert un attēlot ikdienas dzīves momenta vai vēsturiska notikuma būtību, tēlojuma precizitāti un reālistiskumu, dziļo interesi par dabu un cilvēkiem, arī humoru un ironiju. Izstādē atklājas divas mākslinieka daiļrades pamatšķautnes – romantiska tieksme gūt jaunus iespaidus ceļojot un reālistiski racionāls dzīves skatījums.

 

Izstādei izdots katalogs latviešu, angļu un krievu valodā.

 

Teksts: Ksenija Rudzīte

 

PROJEKTU ATBALSTA:

Valsts kultūrkapitāla fonds, Rietumu bankas Labdarības fonds, SIA “GroGlass

 

PROJEKTĀ PIEDALĀS:

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka

 

PROJEKTA VADĪTĀJA un IZSTĀDES KURATORE:

Ksenija Rudzīte, LNMM / Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA Glezniecības kolekcijas glabātāja

 

LĪDZKURATORE:

Valentīna Opolā, LNMM / Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA Grafikas kolekcijas glabātāja

 

PROJEKTA MENEDŽMENTS:

Vita Birzaka, LNMM / Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA izstāžu kuratore

 

IZSTĀDES SCENOGRĀFIJA:

Māris Ruskulis

 

GRAFISKAIS DIZAINS:

Kristīne Jansone

 

MĀKSLAS DARBU NOFORMĒJUMS:

Arvils Vilkaušs

Saistītie pasākumi
Saistītās izglītības programmas
Saistītās preses relīzes