MODERNISMA LABORATORIJA: Epilogs
Septiņu lekciju cikla “Art Deco. Laikmets. Māksla. Dzīvesveids'' ietvaros stāsta A. Puškina Valsts tēlotājas mākslas muzeja Maskavā 19.–20. gadsimta franču glezniecības kolekcijas glabātājs Dr. art. ALEKSEJS PETUHOVS
27.12.2016 17:30
Otrdien, 2016. gada 27. decembrī, plkst. 17:30 Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs (Rīgā, Elizabetes ielā 57a, dz. 26) aicina uz sezonas pēdējo mākslas vēstures pēcpusdienu “Modernisma laboratorija”, kas reizē noslēgs apmeklētāju iecienīto lekciju ciklu “Art Deco. Laikmets. Māksla. Dzīvesveids”. Septītā tikšanās ar A. Puškina Valsts tēlotājas mākslas muzeja 19.–20. gadsimta franču glezniecības kolekcijas kuratoru, mākslas zinātņu doktoru Alekseju Petuhovu (Maskava, Krievija) būs veltīta Art Deco stila izpausmēm 20. gadsimta 30. gados un mantojuma aktualitātei mūsdienās.

PASĀKUMS

Cikla “Art Deco. Laikmets. Māksla. Dzīvesveids” noslēgumā erudītais mākslas zinātnieks, uzmanīgais pētnieks Dr. art. Aleksejs Petuhovs (Алексей Петухов) piedāvās lekciju “Epilogs”, kas būs rezumējošs stāstījums divās daļās. Pirmajā daļā “Art Deco dizains” runa ies par “dizaina revolūciju” ASV 20. gadsimta 30. gados, aplūkojot šo parādību no Art Deco principu un formu skatpunkta, paralēli tiks analizētas attiecības starp priekšmetu funkcionalitāti un “simbolisko” pārveidošanu. Klausītāji ieraudzīs vairākus spilgtus piemērus, kas ilustrē dizaina evolūciju transporta līdzekļu un sadzīves priekšmetu jomā, uzzinās par šī perioda redzamākajiem dizaineriem, kuru progresīvie uzskati, novatoriskās idejas un aktīva radošā darbība veicināja nozares attīstību un panākumus. Uzmanības fokusā – 1939. gadā Ņujorkā sarīkotā Pasaules izstāde, kas kļuvusi par futūristiskā dizaina triumfu un Art Deco laikmeta fināla akordu.

 

Otrajā daļā, kurai lektors devis nosaukumu “Art Deco “renesanse””, tiks sniegts intriģējošs ieskats 60. gados, kad interese par Art Deco mantojumu atdzima popārta un postmodernisma kultūras kontekstā. Šajā procesā nozīmīga loma pieder filozofijai, eseistikai, dizainam, kinomākslai un antikvārajam tirgum, tāpēc, lai labāk izprastu Art Deco vēsturi, ir nepieciešams gūt priekšstatu par mehānismiem un formām, kas stimulēja virziena atgriešanos jaunajā kvalitātē. Lekcijā Aleksejs Petuhovs raksturos Art Deco “renesanses” viļņveidīgās evolūcijas galvenās īpatnības laikposmā no 20. gadsimta 60. gadiem līdz 2000. gadiem, pastāstīs par stila mantojuma stāvokli un perspektīvām mūsdienās.

 

PAR  VIESLEKTORU

Mākslas zinātņu doktors Aleksejs Petuhovs (Алексей Петухов) 1999. gadā absolvējis M. V. Lomonosova Maskavas Valsts universitāti, 2003. gadā aizstāvējis disertāciju “Art Deco un Francijas mākslas dzīve”. Šī tēma un viss ar to saistītais ir Petuhova specializācijas lauks. Pētnieka zinātnisko interešu lokā atrodas arī 1890.–1940. gadu ASV, Krievijas, Austrum- un Centrāleiropas māksla un kultūra. Jau 15 gadus Aleksejs Petuhovs strādā par vecāko zinātnisko darbinieku A. Puškina Valsts tēlotājas mākslas muzejā Maskavā un ir jaunās franču mākslas kolekcijas (bijušās Sergeja Ščukina un Ivana Morozova kolekcijas) kurators. Zinātnieks nopietni interesējas par Latvijas starpkaru laika mākslu, kultūru un vēsturi. Regulāri apmeklē Rīgu kopā ar savu ģimeni.

 

MODERNISMA  LABORATORIJA

Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja piedāvātais pasākumu cikls “Modernisma laboratorija” aicina uz viedokļu apmaiņu un sarunām par Latvijas un Eiropas modernismu. Programma veidota kā diezgan neformāla pēcpusdiena ar priekšlasījumiem un tiem sekojošām diskusijām, kas pulcētu dažādu kultūras jomu profesionāļus, studentus un citus interesentus. Ar vakara referātiem “Modernisma laboratorijā” viesosies pētnieki, tai skaitā arī jaunie un topošie speciālisti, kuri strādā pie tēmām, kas saistītas ar 20. gadsimta 20.–30. gadu vizuālo un lietišķo mākslu, teātri, operu, mūziku, kino, mākslas teoriju utt.

 

“Modernisma laboratorijas” jauno sezonu vada īpašais viesis – A. Puškina Valsts tēlotājas mākslas muzeja Maskavā 19.–20. gadsimta franču glezniecības kolekcijas glabātājs Dr. art. Aleksejs Petuhovs. Pētnieks sagatavojis septiņu lekciju ciklu “Art Deco. Laikmets. Māksla. Dzīvesveids”, daudzpusīgi aplūkojot vienu no interesantākajām 20. gadsimta pirmās puses kultūras un mākslas parādībām – stilu Art Deco, kā arī pievēršoties citiem starpkaru perioda kultūras fenomeniem Eiropā.

 

1920.–1930. gados Art Deco kā stilistiskā kopība ieņēma centrālo vietu sociālo un mākslas koordināšu sistēmā, kļūstot par visnotaļ atšķirīgu lietišķās un tēlotājmākslas virzienu krustojuma punktu un reizē – par ieganstu to apvienojumam. Art Deco unikālās īpašības – universālā stilistiskā un sociālā mobilitāte, atvērtība un elastība daudzveidīgu avotu interpretācijā, visaptveroša tieksme pēc sintēzes – noteica tā misiju: būt par “brīvās saskarsmes valodas” nesēju visas pasaules cilvēkiem pirmskara laikā.

 

Šis kurss ir pirmais mēģinājums izvērsti analizēt Art Deco stilu vienota lekciju cikla ietvaros. Nodarbībās secīgi tiek aplūkota Art Deco attīstība un īpašības, iepazīts tā “veiksmes stāsts” no inspirācijas avotiem līdz “renesansei” 20. gadsimta otrajā pusē, sniegts pilnvērtīgs priekšstats par arhitektūras pieminekļiem, glezniecības, tēlniecības un grafikas mākslas darbiem, mēbeļu, stikla un metāla priekšmetiem, modi, interjeru un izstāžu ansambļiem, kas ilustrē Art Deco stilistiskās kopības ideju.

 

NORISES VIETA:

Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs / Elizabetes iela 57a, dz. 26 (ieeja caur pagalmu, 5. stāvs), Rīga

 

BIĻEŠU CENAS:

pieaugušajiem 3,00 EUR

skolēniem, studentiem, senioriem 1,50 EUR.

Pasākuma ietvaros apmeklētājiem ir iespēja apskatīt muzeja pastāvīgo ekspozīciju un aktuālo izstādi.

 

PIETEIKŠANĀS UN PAPILDU INFORMĀCIJA:

T: (+371) 67 288800

E: sbm@lnmm.lv

 

Saistītās preses relīzes