TELPA, TĒRPS UN TĒLS: Reformācijas piecsimtgadei veltīta izstāde: Reforma, Reformācija vai Reformācijas?
image
19.01.2017 17:00
Par izstādi ekspozīcijā stāsta priesteris, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes Baznīcas un reliģiju vēstures katedras docents Dr. hist. eccl. Andris Priede.

Latvijas historiogrāfijā mēdzam koncentrēties uz vienu no Protestantisko reformāciju plūsmām, konkrēti, uz Dr. Mārtiņa Lutera 1517. gadā aizsākto Luterisko reformāciju. Mūsu kultūrvidē tā ir pašsaprotama tendence, ņemot vērā, ka Rīga pieder pie pirmajām Eiropas pilsētām, kur rāte izvēlējās nostāties uz reliģiskās dzīves pārmaiņu ceļu, un ka 16. gadsimta gaitā faktiski visa sabiedrība, tai skaitā šodienas katoliskā Latgale, pieņēma luterisko ticības mantojumu.

 

Vienlaikus pārējā Eiropas kultūrtelpā reliģiskās pārmaiņas bija ievērojami daudzveidīgākas. Mārtiņa Lutera piemēra iedvesmoti, vesela rinda teologu piedāvāja un attiecīgo pilsētu vai valstu valdnieki īstenoja izmaiņas – gan krietni būtiskākas par Lutera doktrīnu (tādas ir kalviniskā reformācija Šveicē, Nīderlandē, Skotijā un radikālā reformācija (T. Mincers, anabaptisti, mennonīti)), gan ārēji gandrīz nemanāmas strukturālā un liturģiskā ziņā (anglikānisma evolūcija 16. gadsimta gaitā).

 

Lielāks skaits teologu, no kuriem sagaidīja pārliecinošu nostāšanos uz Reformācijas pusē, tomēr atteicās saraut saiknes ar līdzšinējo ticības mantojumu, īpaši doktrinālā jomā, un turpināja izteikties par tikai morāli disciplinārām reformām (Roterdamas Erasms). Imperatora Kārļa Lielā spiediena rezultātā pāvesti sasauca "reformu koncilu" Tridentē jeb Trento (1545–1563), kas no savas puses iedzīvināja vairākus gadsimtus prasītās reformas baznīcas dzīvē.

 

Līdz ar to modernā historiogrāfija iesaka nošķirt Reformu kustību, kāda nepieciešama jebkurā konfesijā, no Protestantiskajām reformācijām, kas pastāv jaunu konfesiju daudzveidībā.

 

PAR TELPA, TĒRPS UN TĒLS

Mūžizglītības programmas ietvaros Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA sadarbībā ar mākslinieku biedrību “Sidegunde” piedāvā nodarbību ciklu “Telpa, Tērps un Tēls”. Programmas mērķis ir iesaistīt radošo profesiju pārstāvjus, lai veicinātu paaudžu sadarbību un nodrošinātu tradīciju pārmantojamību.

 

Mākslas speciālistu, mākslas vēsturnieku, arhitektu vadītu lekciju, diskusiju un sarunu veidā dalībnieki tiks iepazīstināti ar vēsturiskajiem stiliem, to izpausmēm tēlotājmākslā, arhitektūrā un modē. Latvijas kultūras mantojums tiks aplūkots pasaules kultūrmantojuma kontekstā, akcentējot paralēles un atšķirības. Nodarbības bagātinās oriģināls vizuālais, foto un kino materiāls.

 

Cikla ietvaros apmeklētājiem būs iespēja apskatīt muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un jaunākās izstādes mākslas zinātnieces Vitas Ozoliņas vadībā.

 

Lekcijas notiek rudens un pavasara sezonā, reizi mēnesī – ceturtdienā plkst. 17:00.

 

NORISES VIETA:

Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA / Doma laukums 6, Rīga

 

NORISES LAIKS: 

2017. gada 19. janvāris

plkst. 17:00

 

BIĻEŠU CENAS:

pieaugušiem 3,00 EUR

studentiem, pensionāriem 1,50 EUR

 

PIETEIKŠANĀS UN PAPILDU INFORMĀCIJA:

Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.

T: (+371) 67 225209

E: Vita.Ozolina@lnmm.lv

 

SADARBĪBAS PARTNERIS:

ATBALSTA:

Saistītie pasākumi
Saistītās izstādes
Saistītās izglītības programmas