Mūžīgais skaistums. Tēlniecība

Tēlnieks Laimonis Blumbergs pieder pie latviešu mākslinieku-vecmeistaru plejādes, kuru daiļrade kļuvusi par konstantu vērtību mūsu kultūrā, ar savu talantu apliecinot cilvēka, dabas un mākslas harmoniskas saplūsmes iespējamību.

Mākslinieks dzimis 1919. gada 26. janvārī Krustpilī, Veseļmuižā. Pirmās profesionālās iemaņas Laimonis Blumbergs guva bērnībā tēva akmeņkaļa darbnīcā. Ikdienā vērojot viņa darbu un arī daudz palīdzot akmens apstrādē, tika iepazīts granīta graudainums, vizlas spīdums un rakstu joslas. Materiāla dabiskais skaistums un daudzveidība ietekmēja Blumberga tālākās profesionālās intereses akmens tēlniecības jomā.

Pēc Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļas absolvēšanas 1950. gadā mākslinieks aktīvi piedalījās grupu izstādēs, bet personālizstādes parasti rīkoja kopā ar dzīvesbiedri, tekstilmākslinieci Ritu Blumbergu. Viņa darbi glabājas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, kā arī daudzās privātās kolekcijās Šveicē, Dānijā, Zviedrijā, Beļģijā, Itālijā, Vācijā, ASV, Kanādā un citur.

Laimonis Blumbergs, slavenā tēlnieka Kārļa Zemdegas audzēknis, ir viens no retajiem latviešu tēlniekiem, kurš pievērsies tiešajai kalšanas metodei. Viņš strādā stājtēlniecībā un memoriālās tēlniecības jomā, paralēli izkopjot savdabību mazo formu tēlniecībā. Māksliniekam raksturīga pietāte pret izvēlēto materiālu, viņš necenšas akmeni pakļaut, bet veido tēlus, kas organiski saskan ar akmens materialitāti un izceļ tā īpašības. Meistara mīlestība pret savu darbu, materiāla vērtības apziņa un prasme plastiski, jūtīgi izkalt, izslīpēt akmeni sintezējas mākslas darbos, kuru emocionālais vēstījums sasniedz skatītāju sirdis un gūst mākslas pazinēju atzinīgu novērtējumu.

Kamerstila personālizstāde „Mūžīgais skaistums” LNMM Mazajā zālē sniedz retrospektīvu ieskatu Laimoņa Blumberga agrīnajā daiļradē, parādot arī jaunas, nesen darinātas skulptūras. Autora darbos dominē vispārināti sieviešu tēli, kas apliecina tēlnieka attieksmi, dziļu cieņu pret sievieti. Akmens sievas asociējas ar senatnes auglības simboliem un dabas personifikāciju atspulgiem. Kalsni un apaļīgi sieviešu torsi granītā, labradorītā un gliemežakmenī ir raksturīgākie Laimoņa Blumberga tēlniecības darbi, kas tapuši pēdējā desmitgadē.

Ekspozīcija papildināta ar biogrāfiskām ziņām un foto materiāliem par mākslinieka dzīvi un radošo darbību. Kā brīnišķīgs komentārs tēlnieka daiļrades atspoguļojumam tiek demonstrēta filma, kuru veidojuši režisori Jānis Rēdlihs un Maija Smildziņa.

Teksts: Vineta Skalberga