Pārtilts.
Jauno mākslas zinātnieku projekts. Izstāde no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma.