Garīgās prakses

LNMM izstāžu zāles Arsenāls Radošajā darbnīcā
2. stāvā, Torņa ielā 1, Vecrīgā

„Garīgās prakses”, kuru pavadīs plaša starptautisku radošo darbnīcu programma.

Austrumu garīgās sistēmas kā cilvēka pašattīstības un veselības uzlabošanas prakses šodien Latvijā kļuvušas par plaši izplatītu parādību. No biznesmeņiem līdz mācītājiem, no mājsaimniecēm līdz māksliniekiem – visi pievēršas savas gara pasaules izpētei un fiziskā ķermeņa treniņiem. Cilvēki meklē atbildes uz eksistences noslēpumu, tic holistiskai ķermeņa un apziņas vienotībai ar visu esošo, tiecas pēc sinkrētas un humānas pasaules veidošanas.

Garīgums un sekulāra reliģiozitāte nostājas konfrontācijā materiālismam, tomēr vienlaicīgi meklē veidu, kā sadzīvot ar konsumērisma kultūru. Kopš 20. gadsimta leģendārajiem sešdesmitajiem, kad hipiju kontrkultūra veicināja indivīda brīvību, psihedēliju, pacifismu, dziļo zaļo filozofiju, orientālismu un jauna garīguma meklējumus, pagājušas četras dekādes. Šajā laikā sešdesmitajos dzimušie jauna garīga pasaules uzskata meklējumi, kas mēģināja ietvert reliģisku sinkrētismu, kvantu fizikas atklājumus, netradicionālās medicīnas koncepcijas, jaunas psiholoģijas teorijas, envaironmentālismu, izpaužas vienota pasaules modeļa meklējumos un atrodami jaunā laikmeta kustības izpausmēs.

Izstāde „Garīgās prakses” parāda septiņu latviešu mākslinieku darbus, kurus iespējams interpretēt jaunā laikmeta kustības ideju kontekstā – Dainas Dagnijas, Ilmāra Blumberga, Miķeļa Fišera, Aijas Zariņas, Māra Subača, Daiņa Pundura, Tatjanas Krivenkovas gleznas, instalācijas un objektus. Šie formas ziņā atšķirīgie autori savā mākslā uzmanību fokusējuši garīgu jautājumu risināšanai. Viņu radošajā ceļā būtiski izpaužas kāda garīga pasaules uzskata principi. Ilmāra Blumberga dzenbudismā balstītie apskaidrības meklējumi, Dainas Dagnijas panteistiskās pasaules radīšanas kosmogonijas, Daiņa Pundura vēdiskās filozofijas uzskati, Māra Subača Dieva attēlošanas centieni, Aijas Zariņas garīguma meklējumi, Miķeļa Fišera citu pasauļu vīzijas, Tatjanas Krivenkovas abstraktais nedefinētais garīgums.

Meditācija, joga, budisms, dzenbudisms, hinduisms, ci-gun, kristietība, monisms un panteisms interesējis šīs izstādes autorus. Austrumu sistēmas tiek integrētas Rietumu ikdienā. Senas reliģiskas un ezotēras tradīcijas sapludinātas ar 20. gadsimta atklāsmēm zinātnē, medicīnā, psiholoģijā. Mākslinieki nodarbojas ar motivējošu psiholoģiju, holistisku veselības aprūpi, parapsiholoģiju, apziņas pētīšanu un kvantu misticismu. Galu galā rodas nedogmatisks plurālistisks garīgums, integrēta pasaules interpretācija un vienotība ar Universu, ko iespējams ieraudzīt arī vizuālās mākslas valodā.

Izstāde LNMM izstāžu zāles Arsenāls Radošajā darbnīcā ir plašāka starptautiska projekta sastāvdaļa, kuru iniciējusi Prāgas Nacionālā galerija. 2011. gada septembrī izstāde „Garīgās prakses” tiks rādīta Prāgas Nacionālajā galerijā izstādes „Utopijas uz ikdienības sliekšņa” ietvaros. Tā būs plašs starptautisks pētījums par 20. gadsimtā pasaules vēsturē notikušajām utopiskajām sociālajām kustībām dažādās valstīs. 20. gadsimts bijis nebeidzamu pārmaiņu un cilvēcisku katastrofu laikmets, kas radījis nepieciešamību pēc humānisma un demokrātijas. Mēģinot rast risinājumu, lai pašsaglabātos dažādu varu griežos, atsevišķas sabiedrības grupas veidoja dažkārt naivas, dažkārt odiozas, dažkārt gluži utopiskas kustības, kas palīdzējušas rast alternatīvu esošajos apstākļos.

Teksts: Elita Ansone

 

Izstādes „Garīgās prakses” laikā no 21. līdz 28. maijam notiks vairākas starptautiskas radošās darbnīcas „Brīvais laiks / Spare time”, kas ir Prāgas Nacionālās galerijas inspirēts četru dalībvalstu – Latvijas, Čehijas, Bulgārijas un Zviedrijas – eksperiments. Mērķauditorijai – 14–18 gadu veciem jauniešiem – būs iespēja iepazīt minēto valstu utopiskās garīgās kustības.

Kā skatīties mākslu, kā no mākslas iegūt sev nepieciešamo? Pasaule ir tik dažāda, viss juku jukām, mēs mēģinām saprast viens otru, mēģinām saprast mākslu, kurā ir tas, kas mums nepieciešams, bet vai protam to atpazīt? Māksla skaidro pasauli no viena medija otrā, mēs cenšamies to saprast, tulkot. Tas, uz ko tiks vedināti jaunieši radošajā darbnīcā, ir nepazust tulkojumā. Darbnīcā notiekošais būs tuvs meditācijai – savu sajūtu apcere un koncentrēšanās uz mākslas darbu. Dialogs ir šīs sastapšanās pamats, sarunā jūtīgi atklājot sevi un citus. Saruna skaidro mākslu, bet, lai tas notiktu, svarīgs ir improvizācijas moments, ļaušanās un uzticēšanās vispirms jau sev pašam. Pieņēmumi un sevis kontrole ir viens no iemesliem, kāpēc mēs kaut ko nesaprotam vai tieši otrādi – ļoti gribam saprast, bet nevaram. Garīgā prakse nozīmē ļaušanos šķietami iracionālajam. Bet varbūt tas, ko redzam, ir ilūzija un savukārt apziņā notiekošais – realitāte?

 

Starptautisku radošo darbnīcu „Brīvais laiks / Spare time

nodarbību saraksts:

21.05.2011             12.00–14.00              Latvijas mākslinieki

22.05.2011             12.00–14.00              Latvijas mākslinieki

23.05.2011             12.00–14.00              Čehijas mākslinieki

24.05.2011             16.00–18.00              Čehijas mākslinieki

25.05.2011             16.00–18.00              Bulgārijas mākslinieki

26.05.2011             16.00–18.00              Bulgārijas mākslinieki

27.05.2011             16.00–18.00              Zviedrijas mākslinieki

28.05.2011             12.00–14.00              Zviedrijas mākslinieki

 

Potenciālos radošo darbnīcu dalībniekus lūdzam pieteikties iepriekš LNMM izstāžu zalē Arsenāls pie Ilzes Putniņas, zvanot pa tālruni (+371) 67 357523 vai rakstot uz e-pastu Ilze.Putnina@lnmm.lv. Ieeja bez maksas.

Izstādes "Garīgās prakses" ietvaros izstāžu zāles Arsenāls vestibilā muzeja brīvprātīgo vadībā tiek darbināta mākslinieka Ilmāra Blumberga grafikas spiede, un katram apmeklētājam ir iespēja piedalīties interaktīvā mākslas darba tapšanā!

Teksts: Ilze Putniņa

Atbalsta: