Zelta griezums
LMA Tekstilmākslas nodaļas 50 gadu jubilejas projekts “Tekstils LV”

LMA tekstilmākslas nodaļas 50 gadu jubilejas projekts "Tekstils LV"

Atzīmējot Latvijas Mākslas akadēmijas 90 gadu jubileju, no 2011. gada 6. oktobra līdz 20. novembrim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē Arsenāls (Vecrīgā, Torņa ielā 1) būs skatāma izstāde „Zelta griezums”, kura notiek Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas katedras 50 gadu jubilejas projekta „Tekstils LV” ietvaros.
Tekstilmākslas nodaļa Latvijas Mākslas akadēmijā tika izveidota 1961. gadā. Tās dibinātājs un ilggadējais vadītājs bija talantīgais mākslinieks, LMA profesors Rūdolfs Heimrāts (1926–1992). 50 gadu laikā nodaļu beiguši gandrīz trīssimt tekstilmākslinieku, kas veiksmīgi darbojas dažādās mākslas jomās un devuši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūrā un mākslas dzīvē. Kopš 1992. gada Tekstilmākslas nodaļas vadītāja ir tekstilmāksliniece profesore Aija Baumane, kas ar savu radošo paraugu un aktivitātēm nozares attīstībā iedvesmo jauno mākslinieku paaudzi nopietnam radošam darbam.
LMA Tekstilmākslas katedras 50 gadu jubilejas projekta „Tekstils LV” pamatnostādne ir Latvijas profesionālās tekstilmākslas veidošanās gaitas pētniecība un tās lomas izvērtējums mūsdienu mākslas kontekstā. Projekta konceptuālo asi veido trīs izstādes un starptautiska konference, piedāvājot skatītājam ielūkoties Latvijas tekstilmākslā no tās vēsturiskajiem pirmsākumiem un tapšanas procesa līdz laikmetīgajām pārveidēm, kā arī konceptuāliem Latvijas tekstilmākslas identitātes meklējumiem.
Tekstilmāksla ir viena no daudzveidīgākajām un variējamākajām mākslas nozarēm, savā darbības specifikā ietverot gan tās klasiskās izpausmes, gan dizainu, gan zinātniskās tehnoloģijas jeb tā saukto smart textile, gan tīri eksperimentālu un brīvu izpausmi – šķiedru mākslu, tādēļ, uzsverot informētību un radošo brīvību, izstāde „Zelta griezums” veidota kā projekta centrs.
Izstādes mērķis ir atspoguļot mūsdienu tekstilmākslas radošo kapacitāti, parādīt tekstila kā mākslas, dizaina un zinātnes nozares daudzpusību, sniegt izsmeļošu informāciju par to, kas ir Latvijas tekstilmāksla un kā tā veidojusies savas 50 gadu pastāvēšanas laikā. Uzsverot tekstilmākslas vēsturisko sakņu pašvērtību un to apzināšanās svarīgumu, ekspozīciju atklāj simboliskais tekstila nozares ciltskoks, kas atspoguļo tās sazarojumu un attīstību.
Ekspozīciju veido divas daļas. Pirmā daļa ar īpašu nosaukumu „Zelta griezums” dod retrospektīvu atskatu uz tekstilmākslas vēsturisko attīstību Latvijā no 20. gs. 60. gadu beigām, kad nodaļu beidza pirmie profesionālie tekstilmākslinieki, un atspoguļo visas nozares attīstībai svarīgus mākslinieciskos, tematiskos un tehniskās jaunrades aspektus. Vēsturiskās daļas kolekciju veido aptuveni 30 darbi – 20. gs. 70.–80. gadu kompozīcijas no Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja krājuma.
Otrā izstādes daļa rāda nodaļas absolventu pēdējo trīs gadu radošās veiksmes un aktualitātes. Tā tiek veidota kā īpaši žūrēta izstāde, kurā pārstāvēts aptuveni piecdesmit mākslinieku veikums. Šo autoru daiļrades attīstība uzrādījusi būtiskas mākslinieciskas kvalitātes, radošas aktualitātes un tehniskas novitātes. Žūrijas sastāvā ir dažādu vizuālās mākslas nozaru speciālisti no Latvijas, kā arī ārvalstu eksperti, tādējādi veicinot objektīvāku skatījumu uz Latvijas tekstilmākslā notiekošajiem procesiem.
Izstāde „Zelta griezums” ir iekļauta Latvijas Mākslas akadēmijas 90 gadu jubilejas pasākumu programmā.
Teksts: Elīna Ģibiete

Atzīmējot Latvijas Mākslas akadēmijas 90 gadu jubileju, no 2011. gada 6. oktobra līdz 20. novembrim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē Arsenāls (Vecrīgā, Torņa ielā 1) būs skatāma izstāde „Zelta griezums”, kura notiek Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas katedras 50 gadu jubilejas projekta „Tekstils LV” ietvaros.

Tekstilmākslas nodaļa Latvijas Mākslas akadēmijā tika izveidota 1961. gadā. Tās dibinātājs un ilggadējais vadītājs bija talantīgais mākslinieks, LMA profesors Rūdolfs Heimrāts (1926–1992). 50 gadu laikā nodaļu beiguši gandrīz trīssimt tekstilmākslinieku, kas veiksmīgi darbojas dažādās mākslas jomās un devuši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūrā un mākslas dzīvē. Kopš 1992. gada Tekstilmākslas nodaļas vadītāja ir tekstilmāksliniece profesore Aija Baumane, kas ar savu radošo paraugu un aktivitātēm nozares attīstībā iedvesmo jauno mākslinieku paaudzi nopietnam radošam darbam.

LMA Tekstilmākslas katedras 50 gadu jubilejas projekta „Tekstils LV” pamatnostādne ir Latvijas profesionālās tekstilmākslas veidošanās gaitas pētniecība un tās lomas izvērtējums mūsdienu mākslas kontekstā. Projekta konceptuālo asi veido trīs izstādes un starptautiska konference, piedāvājot skatītājam ielūkoties Latvijas tekstilmākslā no tās vēsturiskajiem pirmsākumiem un tapšanas procesa līdz laikmetīgajām pārveidēm, kā arī konceptuāliem Latvijas tekstilmākslas identitātes meklējumiem.

Tekstilmāksla ir viena no daudzveidīgākajām un variējamākajām mākslas nozarēm, savā darbības specifikā ietverot gan tās klasiskās izpausmes, gan dizainu, gan zinātniskās tehnoloģijas jeb tā saukto smart textile, gan tīri eksperimentālu un brīvu izpausmi – šķiedru mākslu, tādēļ, uzsverot informētību un radošo brīvību, izstāde „Zelta griezums” veidota kā projekta centrs.

Izstādes mērķis ir atspoguļot mūsdienu tekstilmākslas radošo kapacitāti, parādīt tekstila kā mākslas, dizaina un zinātnes nozares daudzpusību, sniegt izsmeļošu informāciju par to, kas ir Latvijas tekstilmāksla un kā tā veidojusies savas 50 gadu pastāvēšanas laikā. Uzsverot tekstilmākslas vēsturisko sakņu pašvērtību un to apzināšanās svarīgumu, ekspozīciju atklāj simboliskais tekstila nozares ciltskoks, kas atspoguļo tās sazarojumu un attīstību.

Ekspozīciju veido divas daļas. Pirmā daļa ar īpašu nosaukumu „Zelta griezums” dod retrospektīvu atskatu uz tekstilmākslas vēsturisko attīstību Latvijā no 20. gs. 60. gadu beigām, kad nodaļu beidza pirmie profesionālie tekstilmākslinieki, un atspoguļo visas nozares attīstībai svarīgus mākslinieciskos, tematiskos un tehniskās jaunrades aspektus. Vēsturiskās daļas kolekciju veido aptuveni 30 darbi – 20. gs. 70.–80. gadu kompozīcijas no Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja krājuma.

Otrā izstādes daļa rāda nodaļas absolventu pēdējo trīs gadu radošās veiksmes un aktualitātes. Tā tiek veidota kā īpaši žūrēta izstāde, kurā pārstāvēts aptuveni piecdesmit mākslinieku veikums. Šo autoru daiļrades attīstība uzrādījusi būtiskas mākslinieciskas kvalitātes, radošas aktualitātes un tehniskas novitātes. Žūrijas sastāvā ir dažādu vizuālās mākslas nozaru speciālisti no Latvijas, kā arī ārvalstu eksperti, tādējādi veicinot objektīvāku skatījumu uz Latvijas tekstilmākslā notiekošajiem procesiem.

Izstāde „Zelta griezums” ir iekļauta Latvijas Mākslas akadēmijas 90 gadu jubilejas pasākumu programmā.

Teksts: Elīna Ģibiete