Iznācis izstādes “Nākotnes valsts” katalogs
Klajā nācis Latvijas simtgadei veltītās izstādes "Nākotnes valsts" katalogs latviešu un angļu valodā. Izdevumu sastādījusi izstādes kuratore Dr. art. Elita Ansone, un dizainu veidojis izstādes vizuālās identitātes autors, mākslinieks Krišs Salmanis.

“Vilšanās visa veida ideoloģijās un pieredze, ka ikviens mūsdienu futūrisms neticami ātri kļūst par retrofutūrismu, radījusi postutopiju laikmetu,” izdevuma ievada esejā raksta Elita Ansone. “Retais ir gatavs riskēt un pasludināt kādu jaunu nākotnes ideoloģiju. Tomēr sabiedrībā izskan jautājums, vai Latvijai ir nākotnes vīzija. Izstāde “Nākotnes valsts” to tiecas noskaidrot.”

 

Izstādes iekārtojums un 22 Latvijas mākslinieku jaunradītie darbi fiksēti Andreja Strokina un Andra Zieda fotogrāfijās. Katalogā apkopotās izstādes darbu anotācijas ir pašu mākslinieku rakstītas, tā veidojot izstādes katalogu par ļoti dažādu – personisku, tiešu, abstraktu, ironisku, poētisku, pamācošu, literāru – aprakstu kopumu, kuru neviļus caurauž vienota idejas līnija – nākotni veido mūsu dzīve tagad.

 

Īpašs kataloga papildinājums ir arī visu izstādes dalībnieku sniegtās atbildes uz jautājumu “Ko tu darītu, ja tev būtu dots uzdevums veidot pasaules vai Latvijas nākotni?” “Es sajauktu debesis un zemi, tumsu un gaismu, dienu un nakti,” raksta mākslinieks Leonadrs Laganovskis. “(..) es iznestu miskasti, sakārtotu gultu un uzrakstītu dzejoli,” atbildējis Māris Subačs.

 

Kataloga sastādītāja un ievada autore: Dr. art. Elita Ansone

Korektores: Ieva Lejasmeiere, Ketija Riteniece

Tulkotājs: Valts Miķelsons

Kataloga dizains: Krišs Salmanis

Fotogrāfi: Andrejs Strokins, Andris Zieds

Saistītās izstādes