Februāra beigās uz rekonstrukcijas laiku tiks slēgta izstāžu zāle ARSENĀLS
Rekonstrukcijas darbu dēļ 2020. gada 24. februārī tiks slēgta Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle ARSENĀLS (Vecrīgā, Torņa ielā 1). Pēdējā ARSENĀLA publiskās darbības diena pirms rekonstrukcijas uzsākšanas ir 23. februāris.

Rekonstrukcijas mērķis ir atjaunot un saglabāt ARSENĀLA ēku, kas šobrīd atrodas ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) izstāžu zāle ARSENĀLS ir nozīmīga kultūras vieta Rīgā, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un klasicisma arhitektūras paraugs. Lai apturētu ēkas bojāeju, tai nekavējoties jāveic rekonstrukcijas un remonta darbi. Projekta gaitā ir nepieciešams risināt arī izstāžu zālei piegulošā Torņa ielas posma pārbūvi un pielāgošanu publiskās ēkas statusam, uzlabojot piekļuvi ARSENĀLAM visām sabiedrības grupām.

 

Pēc ēkas publiskās darbības beigšanas un atbrīvošanas no mākslas darbiem VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) uzsāks izstāžu zāles ARSENĀLS rekonstrukcijas būvdarbu pirmo kārtu. Pirmās kārtas būvdarbu laikā paredzēta ēkas fasādes atjaunošana, jumta dzegas remonts, pamatu hidroizolācijas veikšana, logu un pagraba lūku restaurācija. Šos atjaunošanas darbus plānots pabeigt līdz 2021. gada vidum. ARSENĀLA ēkas pirmās kārtas būvdarbu veikšanai iepirkuma procedūras rezultātā noslēgts līgums ar pilnsabiedrību “RERE MEISTARI 1”. Līguma summa – 1,62 miljoni eiro (bez PVN). Apliecinājuma kartes dokumentācijas izstrādi, kā arī autoruzraudzību veic pilnsabiedrība “AD Spatium”.

 

Vienlaikus ar 1. kārtas būvdarbiem norit 2. kārtas projektēšanas process, kas attiecas jau uz ēkas iekštelpām, un izpildes rezultātā ļaus veidot izstāžu zāli par mūsdienīgu vietu mākslas darbu eksponēšanai un sabiedrības aktivitātēm. Būvprojekta vadītājs un vadošais arhitekts ir Aldis Polis, projektēšanas birojs “ArhStadija”, ar kuru VNĪ ir noslēgts līgums. Darbu paredzamais izpildes termiņš ir šā gada vidus.

 

LNMM izstāžu zāle ARSENĀLS ir viena no lielākajām mākslas izstāžu zālēm Rīgā. Tā izvietota nozīmīgā arhitektūras piemineklī – 19. gadsimta 20.–30. gados krievu vēlīnā klasicisma stilā celtā muitas noliktavas ēkā jeb arsenālā, kas 1980. gadu otrajā pusē pielāgots mākslas darbu glabāšanas un izstāžu funkcijām.

 

Kopš izstāžu zāles ARSENĀLS atvēršanas 1988. gadā, tajā ir notikuši nozīmīgi mākslas un kultūras pasākumi: Latvijas un ārzemju mākslinieku personālizstādes, konceptuālas mākslas izstādes no muzeja krājuma, starptautiski izstāžu projekti, performances, koncerti un izglītības programmas. Šajos gados kopējais apmeklētāju skaits pārsniedzis miljonu.

 

Līdz šim ARSENĀLĀ glabājās arī nozīmīga LNMM krājuma daļa, kas pārstāv laika periodu no 20. gadsimta otrās puses līdz mūsdienām. Tajā ietilpa vairāk nekā 28 000 vienību – gleznas, grafikas darbi, skulptūras un mākslas objekti. Jau ir uzsākta šīs krājuma daļas pārvietošana uz jauno Muzeju krātuvi Pulka ielā 8, Rīgā, kur mākslas darbi radīs pastāvīgo mājvietu.

 

Vēl līdz 23. februārim apmeklētājiem ir iespēja apskatīt Latvijas Laikmetīgās mākslas centra organizēto starptautisku zinātniskajai fantastikai veltīto izstādi “Nenorunātās tikšanās” ARSENĀLA Lielajā zālē, Ievas Kraules-Kūnas personālizstādi “Hot Babas” Radošajā darbnīcā 2. stāvā un ARSENĀLA telpās integrētu Elīnas Vītolas projektu “Izplatītas glezniecības un sadzīves problēmas – personālizstāde”.

 

Visas trīs izstādes pavada plaša pasākumu programma, aicinot apmeklēt ekskursijas, “Sarunas muzejā”, lekciju, tikšanās ar māksliniekiem un kuratoriem, radošas darbnīcas, kā arī īpašu senioru pēcpusdienu.

Saistītie jaunumi
Saistītie pasākumi
news-image
01 Feb 14:00
SARUNAS MUZEJĀ: Nenorunātās tikšanās
Izstādē “Nenorunātās tikšanās” notiks saruna ar māksliniekiem, kas bija sešu grafikas izstāžu “Zinātne un zinātniskā fantastika” dalībnieki un iniciatori. Sarunā ar kuratorēm Andru Silapēteri un Ingu Lāci piedalīsies mākslinieki Maija Dragūne, Māra Rikmane, Ivars Poikāns, Inārs Helmūts, Kirils Šmeļkovs, Arturs Ņikitins, kā arī mākslas zinātnieces Elita Ansone un Irēna Bužinska.
news-image
02 Feb 13:00
RAGANU PASLĒPES: Radi kopā ar Ievu Krauli-Kūnu un Elīnu Vītolu!
Mākslinieces Ievas Kraule-Kūna un Elīna Vītola aicina bērnus uz mākslas darbnīcu, kas palīdzēs atklāt un iepazīt izstādes “Hot Babas” un “Izplatītas glezniecības un sadzīves problēmas – personālizstāde”, kas šobrīd notiek ARSENĀLĀ.
news-image
06 Feb 18:00
KURATORU EKSKURSIJA: Nenorunātās tikšanās
Ceturtdienu vakaros aicinām uz kuratoru vadītām ekskursijām izstādē “Nenorunātās tikšanās”. Ekskursijas vadīs viena vai vairākas no izstādes kuratorēm - Solvita Krese, Inga Lāce un Andra Silapētere.
news-image
09 Feb 13:00
MĀKSLAS DARBNĪCA: Robotu diena. Marsmobiļi
Aicinām bērnus kopā ar vecākiem uz Robotu dienu, ko pavadīsim ARSENĀLĀ Latvijas Laikmetīgās mākslas centra organizētajā starptautiskajā izstādē “Nenorunātās tikšanās”, kopā ar mākslinieci Gundegu Eveloni un mūziķi Gundegu Graudiņu. Darbnīcā radīsim kustīgus un skanošus Marsmobīļus.
news-image
13 Feb 18:00
LEKCIJA: Attālinātā novērošana
Izstādē “Nenorunātās tikšanās” notiks mākslinieka Tailera Koburna (Tyler Coburn, ASV) vieslekcija “Attālinātā novērošana”.
news-image
13 Feb 14:00
SENIORU PĒCPUSDIENA
LNMM izstāžu zāle ARSENĀLS aicina seniorus uz sarunām par laikmetīgo mākslu.
news-image
20 Feb 18:00
KURATORU EKSKURSIJA: Nenorunātās tikšanās
Ceturtdienu vakaros aicinām uz kuratoru vadītām ekskursijām izstādē “Nenorunātās tikšanās”. Ekskursiju vadīs izstādes kuratores Solvita Krese un Inga Lāce.
Saistītās izstādes
Saistītās preses relīzes