Par muzeju

ĪSI PAR ARSENĀLU

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) izstāžu zāle ARSENĀLS ir viena no lielākajām mākslas izstāžu zālēm Rīgā. Tā izvietota Vecrīgā, Torņa ielā 1, nozīmīgā arhitektūras piemineklī – 19. gadsimta 20.–30. gados krievu vēlīnā klasicisma stilā celtā muitas noliktavas ēkā jeb arsenālā, kas 1980. gadu otrajā pusē pielāgots muzeja funkcijām.

 

No 2020. gada 24. februāra ARSENĀLS ir slēgts rekonstrukcijai.

 

Kopš izstāžu zāles ARSENĀLS atvēršanas 1988. gadā, tajā ir notikuši vērienīgi mākslas un kultūras pasākumi: Latvijas un ārzemju mākslinieku personālizstādes, konceptuālas mākslas izstādes no muzeja krājuma, starptautiski izstāžu projekti, performances, koncerti un izglītības programmas. Šajos gados kopējais apmeklētāju skaits pārsniedzis miljonu.

 

Līdz šim ARSENĀLĀ glabājās arī būtiska LNMM krājuma daļa, kas pārstāv laika periodu no 20. gadsimta otrās puses līdz mūsdienām. Tajā ietilpa vairāk nekā 28 000 vienību – gleznas, grafikas darbi, skulptūras un mākslas objekti. Jau ir uzsākta šīs krājuma daļas pārvietošana uz jauno Muzeju krātuvi Pulka ielā 8, Rīgā, kur mākslas darbi radīs pastāvīgo mājvietu.

 

ARSENĀLA REKONSTRUKCIJA

Rekonstrukcijas mērķis ir atjaunot un saglabāt ARSENĀLA ēku, kas šobrīd atrodas ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. LNMM izstāžu zāle ARSENĀLS ir svarīga kultūras vieta Rīgā, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un klasicisma arhitektūras paraugs. Lai apturētu ēkas bojāeju, tai nekavējoties jāveic rekonstrukcijas un remonta darbi. Projekta gaitā ir nepieciešams risināt arī izstāžu zālei piegulošā Torņa ielas posma pārbūvi un pielāgošanu publiskās ēkas statusam, uzlabojot piekļuvi ARSENĀLAM visām sabiedrības grupām.

 

Pēc ēkas publiskās darbības beigšanas un atbrīvošanas no mākslas darbiem VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) uzsāks izstāžu zāles ARSENĀLS rekonstrukcijas būvdarbu pirmo kārtu. Pirmās kārtas būvdarbu laikā paredzēta ēkas fasādes atjaunošana, jumta dzegas remonts, pamatu hidroizolācijas veikšana, logu un pagraba lūku restaurācija. Šos atjaunošanas darbus plānots pabeigt līdz 2021. gada vidum. ARSENĀLA ēkas pirmās kārtas būvdarbu veikšanai iepirkuma procedūras rezultātā noslēgts līgums ar pilnsabiedrību “RERE MEISTARI 1”. Līguma summa – 1,62 miljoni EUR (bez PVN). Apliecinājuma kartes dokumentācijas izstrādi, kā arī autoruzraudzību veic pilnsabiedrība “AD Spatium”.

 

Vienlaikus ar 1. kārtas būvdarbiem norit 2. kārtas projektēšanas process, kas attiecas jau uz ēkas iekštelpām, un izpildes rezultātā ļaus veidot izstāžu zāli par mūsdienīgu vietu mākslas darbu eksponēšanai un sabiedrības aktivitātēm. Būvprojekta vadītājs un vadošais arhitekts ir Aldis Polis, projektēšanas birojs “ArhStadija”, ar kuru VNĪ ir noslēgts līgums. Darbu paredzamais izpildes termiņš ir 2020. gada vidus.