Cēsīs skatāma izstāde “Tradicionālais un laikmetīgais | Latvijas tekstilmāksla”
Vidzemes koncertzāles “Cēsis” mākslas galerijā līdz 2022. gada 29. janvārim atvērta izstāde “Tradicionālais un laikmetīgais | Latvijas tekstilmāksla”, kurā pārstāvēta Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja kolekcijas spožāko darbu izlase, kā arī jauni autoru veikumi. Atzīmējot Latvijas un Spānijas diplomātisko attiecību dibināšanas 100. gadadienu, ekspozīcija šovasar ceļoja uz Nacionālo dekoratīvās mākslas muzeju Madridē, bet pēc atgriešanās mājās jaunā formātā nodota Latvijas skatītāju vērtējumam.

Tekstilmāksla ir sevišķi iemīļota Latvijas mākslas joma ar dziļām tradīcijām, kas sakņojas tautas mākslas vērtību pārmantošanā un profesionālajās amata prasmēs. Izstāde “Tradicionālais un laikmetīgais | Latvijas tekstilmāksla” (“Tradición y modernidad I Arte textil de Letonia”) Spānijas Nacionālajā dekoratīvās mākslas muzejā (Museo Nacional de Artes Decorativas) tika veidota ar domu parādīt Latvijas tekstilmākslas evolūcijai raksturīgās iezīmes un sniegt visaptverošu priekšstatu par nozares vēsturi, tradīcijām un mūsdienu inovācijām. Laikposmā no 16. jūnija līdz 5. septembrim šo Latvijas un Spānijas diplomātisko attiecību simtgadei veltīto izstādi, par spīti pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem, apmeklēja teju seši tūkstoši interesentu.

 

“Visus pārsteidza Latvijas tekstilmākslas augstā profesionalitāte un kolorīts. Eksponētie darbi apliecināja, ka Latvijas tekstilmākslai ir sava spēcīga skola un tradīcijas. Tika atzīmēta kompozīcijās redzamo rokrakstu dažādība un apbrīnojamais tehniskais izpildījums, kā arī mākslinieku spēja strādāt ar mūsdienīgiem materiāliem laikmetīgās tehnoloģijās,” stāsta Madrides izstādes kuratore Velta Raudzepa.

 

Darbu atlase izstādei Cēsīs piedāvā pārliecinošu ieskatu Latvijas tekstilmākslas nozares vēsturē un tagadnē, atklājot tradīciju spēku un novatorisko meklējumu daudzveidību. Ekspozīcijas kodolu veido izcilākie LNMM / Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja (DMDM) kolekcijas darbi: Edītes Pauls-Vīgneres Spānijas kultūras iedvesmotās kompozīcijas “Korrida” un “Soļi”, Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas dibinātāja un ilggadējā vadītāja, profesora Rūdolfa Heimrāta pēc Bībeles motīviem tapušais romantiskais darbs “Sens motīvs”, Lilitas Postažas efektīgā kubisma tradīcijās veidotā kompozīcija “Sieviete ar putnu”, Egila Rozenberga monumentālā Latvijas ainavas interpretācija “Jūra naktī”, Baibas Rīteres izsmalcinātais gobelēns “Līdzsvars” un Daigas Štālbergas-Senussai eksperimentālais darbs “Austrumu dārzs”.

 

Paralēli muzeja kolekcijai izstādes apmeklētāji tiek iepazīstināti ar nesen tapušiem darbiem, kas demonstrē mūsdienu tekstilmākslas plašo tematisko un praktisko risinājumu spektru. Irēna Andrejeva, Jānis Bankovičs, Lilita Bauģe, Andra Dīriņa, Elīna Ģibiete, Rolands Krutovs, Ieva Krūmiņa, Katrīna Leitēna, Baiba Osīte, Ieva Prāne, Annele Slišāne – kā pieredzējuši, starptautisku atzinību guvuši autori, tā jaunākās paaudzes pārstāvji – drosmīgi eksperimentē ar dažādiem materiāliem (papīrs, metāls, āda, plastmasa, koks u.c.) un tehnikām (izšuvums, kolāža, filcēšana, digitālais gobelēns u.c.), apliecinot tekstilmākslas jomas vitālo radošo enerģiju un attīstības potenciālu.

 

Izstādes atklāšanā Vidzemes koncertzāles “Cēsis” direktore Inese Zagorska atzina, ka šai institūcijai ir izveidojusies cieša sadarbība ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju. Nu tā vainagojusies ar vēl vienu kultūras un mākslas dzīvē būtisku notikumu, Madridē eksponēto Latvijas tekstilmākslas izlasi piedāvājot aplūkot Latvijas skatītājiem.

 

 

IZSTĀDES ORGANIZATORI:

LNMM / Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs sadarbībā ar Vidzemes koncertzāles “Cēsis” mākslas galeriju “INSIGNIA”

 

IZSTĀDES KURATORE:

Inese Baranovska, LNMM / Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja

 

ĪPAŠA PATEICĪBA:

Veltai Raudzepai, LNMM / Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja krājuma darba vadītājai un Madrides izstādes kuratorei;

Rūtai Rinkai, LNMM / Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja Tekstilmākslas un ādas mākslas kolekcijas glabātājai;

Mārai Lācei, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktorei;

Ivetai Derkusovai, LNMM direktores vietniecei krājuma darbā