“VĀRDS DIZAINAM IV” sezona ir noslēgusies
Izglītības programma "VĀRDS DIZAINAM IV" norisinājās no 2015. gada 23. oktobra līdz 2016. gada 29. jūnijam Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Tā ir unikāla, daudzveidīga un plaša izglītības programma, kas pakāpeniski izaugusi no sarunu cikla "VĀRDS LATVIJAS DIZAINERIEM", kas tika uzsākts 2012. gadā.

"VĀRDS DIZAINAM" stiprina saikni starp dizainu un tā lietotājiem. Tās ilgtermiņa mērķis ir veidot Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju kā radošu platformu aktuālam dialogam par mākslu un dizainu. Programma ir kļuvusi par visapjomīgāko neformālās izglītības programmu Latvijas Nacionālajā mākslas muzeja struktūrā, kā arī dizaina laukā Latvijā, aptverot dažādas mērķauditorijas.

 

Šobrīd "VĀRDS DIZAINAM" programma iekļauj sarunu ciklu "VĀRDS LATVIJAS DIZAINERIEM" bez maksas plašai auditorijai, radošās darbnīcas skolēnu grupām "KAS IR DIZAINS?", "DIZAINA DARBNĪCAS PIEAUGUŠAJIEM", kā arī lekcijas studentiem un pieaugušajiem "KLASISKĀS VĒRTĪBAS".

 

Pēc kārtas ceturtā "VĀRDS LATVIJAS DIZAINERIEM" cikla sezonā tika īstenotas četras sarunu reizes ar izvirzītām tēmām: "IKDIENA: dizains, kuru redzam, lietojam ik-dienu", "IDENTITĀTE: dizainā izmantoti vietējie dabas resursi", "IEDVESMA: Latvijas dizaineri ārpus Latvijas robežām" un "NOTIKUMS: dizaineru dalība pasaules mēroga dizaina izstādēs un konkursos". Sabiedrība tika iepazīstināta ar interesantiem prakses piemēriem ne tikai Latvijas, bet arī pasaules kontekstā, rezultātā veicinot viedokļu apmaiņu starp nozares speciālistiem un sabiedrību. No apmeklētāju un dalībnieku puses tika uzteikta gan tēmu izvēle, gan arī sarunu cikla regularitāte. Ar vien plašāka sekotāju grupa ir "VĀRDS DIZAINAM" YouTube kanālā, kurā skatāmi videoieraksti no visiem līdz šim notikušajiem "VĀRDS LATVIJAS DIZAINERIEM" pasākumiem.

 

"DIZAINA DARBNĪCĀS PIEAUGUŠAJIEM" kopumā piedalījās 80 dalībnieki. Darbnīcu saturs tika veidots no diskusijām, eksperimentiem, praktisku darbu individuāli un grupās. Pieaicinātie dizaineri radošā un neformālā gaisotnē uzstājās ar sagatavotu prezentāciju par savu zīmolu, atklāja veiksmes un grūtības realizētajos projektos. Piemēram, produktu dizaineris Raimonds Cīrulis runāja par savu personīgo pieredzi, strādājot pie objektiem, kuriem pasaulē nav analogu, dalījās ar atziņām un pārsteidza dalībniekus ar inovatīvām idejām – produktu modelēšanas paņēmieniem. Notika arī unikāla rotu dizaineres Annas Faniginas darbnīca, kuras ietvaros dalībnieki guva ekskluzīvu iespēju klātienē uzzināt rotu tapšanas procesu un darba noslēpumus. Mākslinieces, kuras darbi ir skatāmi arī muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, darbnīca raisīja plašu rezonansi un guva lielu atsaucību, jo šāda iespēja publikai satikt mākslinieci un kopā iemācīties ko jaunu līdz šim vēl ne reizi nebija notikusi.

 

Negaidīts rekords tika uzstādīts sarunu ciklā "KLASISKĀS VĒRTĪBAS" ko apmeklēja vairāk nekā 177 interesentu. Lekciju tēmas iedvesmoja dizaina vēstures pētniekus un interesentus turpināt izzināt interesanto 30.- 40.gadu mākslas dzīvi Latvijā un norādīja uz aktuālo interesi par dizainu Latvijā. Piemēram, mākslas zinātniece Ilze Martinsone lekcijā iepazīstināja ar 30. gadu rūpnieciskā dizaina sasniegumiem Latvijā un novērtēja tos arī starptautiskā kontekstā, savukārt Lauras Lūses lekciju būtiski papildināja vizuālie materiāli un faktu materiāls, kas ļauj pilnīgāk izzināt tapešu dizaina tendences Latvijā 20.gadsimta sākumā. Vairākums dalībnieku, pateicoties zinātnieku, vēsturnieku un pētnieku sagatavotajām lekcijām, iepazina Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja pastāvīgo ekspozīciju no jauna skatupunkta, kā arī guva izpratni par Latvijas dekoratīvās mākslas un dizaina liecībām.

 

Radošās darbnīcas "KAS IR DIZAINS?" mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dizaina iespējām un dizaina domāšanu.  Šoreiz skolēni iepazinās ar reklāmas, modes, produktu un grafikas dizaina nozari. Stāstījumu un unikālu praktisku uzdevumu sagatavoja pieaicināti dizaineri, to vidū Pēteris Līdaka, Toms Babčuks, Daniela Treija, Baiba Ladiga Kobajaši un citi. Lūk, kā nodarbību novērtēja Rīgas 10. vidusskolas skolotāja, kas ar savu klasi piedalījās darbnīcās: "Skolotājiem ir svarīgi skolēnus iepazīstināt ar muzeju, it īpaši apmeklēt nodarbības "Kas ir dizains?", kuras vada profesionāli dizaineri un muzeja speciālisti, to var pielīdzināt mācību stundai skolā, tikai ārpus ierastās vides, skolēni gūst neatsveramu pieredzi, iepazīstot ne tikai muzeja eksponātus, bet arī pašus tā autorus." Kopumā nodarbībās līdzdarbojās skolēni no Rīgas 33. vidusskolas, Garkalnes mākslas un vispārizglītojošās vidusskolas, Rīgas 10. vidusskolas, Ķekavas mākslas skolas, Mākslas skolas "Vinnijs", kā arī vairāk nekā 60 jaunieši no citām Latvijas skolām.

 

Kā īpašs jaunums programmas ietvaros, domājot par iekļaujošas izglītības procesa veidošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tika radīts izziņas un izpētes materiālu komplekts taktilā formā un braila rakstā. Tas tapis sadarbībā ar taktilās grafikas speciālisti Terēzu Landru un dizaineri Ievu Pastari un turpmāk palīdzēs orientēties pastāvīgajā ekspozīcijā, kā arī akcentēs spilgtākos dekoratīvās mākslas un dizaina priekšmetus.

 

Ko par "VĀRDS DIZAINAM IV" domā dalībnieki?

 

Liepājas mākslas skolas skolotāja: ""Kas ir dizains?" nodarbība muzejā bija jauka un ļoti nepieciešama tādiem mākslas skolas skolēniem no Liepājas, kā mums. Ļoti noderīga informācija un praktiska nodarbība ar dizaineri. Šādā veidā var intensīvāk apgūt dizaina vēsturi un inovācijas."

 

Ieva: "Dizaina darbnīcas pieaugušajiem sniedz iespēju iepazīt dizainerus, kuri ir aktīvi tirgū un veiksmīgi attīstījuši savu zīmolu. Man kā studentam ir svarīgi uzzināt citu dizaineru pieredzes stāstus, kā viņi rada dizainu, arī pašam apgūt jaunas prasmes, atraisīt radošumu."

 

Mārtiņš: "Paldies! Vārds Latvijas dizaineriem ir lielisks pasākums, prieks redzēt un dzirdēt lieliskus cilvēkus dizaina nozarē!"

 

Šobrīd tiek aktīvi gatavota jaunā "VĀRDS DIZAINAM V" sezona. Sekojiet līdzi muzeja aktualitātēm! Līdz tam aicinām atskatīties uz sarunu ciklu "VĀRDS LATVIJAS DIZAINERIEM" muzeja YouTube kanālā: https://www.youtube.com/user/muzejsDMDM

 

Īpašs paldies

"VĀRDS LATVIJAS DIZAINERIEM" runātājiem/dalībniekiem:

Maijai Rozenfeldei, Ansim Šķibustam, Mikum Opeltam, Edgaram Amerikam, Beātei Šņukai, Madarai Putnai, Mārcim Ziemiņam, Danielai Treijai, Anetei Melecei, Rolandam Pēterkopam, Mārim Auniņam, Artim Nīmanim.

 

"DIZAINA DARBNĪCAS PIEAUGUŠAJIEM" vadītājiem:

Zanei Bojārei, Beatrisei Gorei, Madarai Gorei-Bērziņai, Annai Faniginai, Raimondam Cīrulim.

 

Dizaina jomas pārstāvjiem, kas piedalījās programmā "KAS IR DIZAINS?":

Mārtiņam Zutim, Pēterim Līdakai, Baibai Ladigai Kobajaši, Martai Ginterei, Ērikai Rudikai, Danielai Treijai, Tomam Babčukam, Brigitai Šļivkai, Anetei Bajārei, Lienei Bukovskai.

 

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Muzeju biedrību

 

 

Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Arctic Paper Latvija