Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs atklāj rudens sezonu lekciju ciklam “Klasiskās vērtības”
2016. gada rudenī un ziemas sākumā Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (Skārņu ielā 10/20, Rīgā) aicina uz jaunajām lekcijām ciklā “Klasiskās vērtības”. Šoreiz nozares speciālisti piedāvās padziļinātu ieskatu 19. un 20. gadsimta mijas tendencēs mākslas izglītībā un izstāžu darbībā Latvijā un ārzemēs.

Jaunajā sezonā klausītāju uzmanībai tiek piedāvātas četras lekcijas, kuras sniegs jomas profesionāļi – mākslas un vēstures pētnieki. Aplūkojamo tēmu loks skars 20. gadsimta sākuma posmu, kas Latvijas mākslas vēstures pētniecībā ir interesants un nozīmīgs ar modernisma vēsmām. Speciālisti atzīst, ka tieši šajā periodā Latvijā tika likti pamati mūsdienu latviešu dizaina sasniegumiem.

 

Rudens sesiju 21. septembrī plkst. 17:00 iesāks mākslas zinātņu doktore Kristiāna Ābele, aicinot uz sarunu par mākslas izglītības lomu laikmetīgu māksliniecisko ideju izplatīšanā, kā piemēru analizējot situāciju Rīgā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā.

 

Lielu interesi raisa vēstures fakti, kuri liecina par latviešu mākslinieku darbu ekspozīciju nozīmīgumu pirmajās ārpus Latvijas rīkotajās izstādēs – prestižajā Nadeždas Dobičinas mākslas salonā Petrogradā 1915. gadā un gadu vēlāk Klāras Lemersjē galerijā Maskavā. Ar sava pētījuma rezultātiem 9. novembrī plkst. 17:00 klātesošos iepazīstinās mākslas zinātniece Irēna Bužinska.

 

23. novembrī plkst. 16:00 Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā viesosies lektori no Krievijas: Sanktpēterburgas Valsts Rērihu ģimenes muzeja-institūta pārstāvji – mākslas vēsturniece Anna Savkina (Анна Савкина) un kultūras vēstures pētnieks Vladimirs Meļņikovs (Владимир Мельников), kuri stāstīs par ietekmīgās Štiglica Centrālās zīmēšanas skolas vēsturi, īpaši izceļot latviešu mākslinieku izglītošanos un pedagoģisko darbību tajā 19. un 20. gadsimta mijā. Lekcija notiks krievu valodā.

 

Cikla noslēgumā 7. decembrī plkst. 17:00 mākslas zinātņu doktore Baiba Vanaga izsekos Latvijas mākslinieču izglītošanās ceļus ārzemēs 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā.

 

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja piedāvātais cikls “Klasiskās vērtības” veidots ar domu aktualizēt jautājumu par latviešu lietišķās mākslas dārgumiem, popularizēt tos un iepazīstināt auditoriju ar izcilāko mākslinieku dzīvi un daiļradi. 2016. gada lekciju satura specifika – 20. gadsimta sākuma kultūras un mākslas notikumu izvērtējums Latvijā un ārpus tās, atsevišķu mākslinieku devuma izzināšana un izpratne nacionālās profesionālās mākslas skolas attīstības kontekstā. Lekciju vienojošā saikne ir klasisko vērtību nozīmes akcentēšana. Lekciju tēmas nav pakārtotas mākslas vēstures hronoloģijai, tām ir izvēlēts paritātes princips, kas nodrošina savstarpēju sasaisti un turpinājumu. Uzmanības fokusā – harizmātisku personību lomas izcelšana jaunu ideju iedibināšanā, kas atstāja noteiktu iespaidu uz nākamajām paaudzēm. Visas lekcijas papildina bagātīgs vizuālais materiāls.