Par muzeju

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs apmeklētājiem atvērts kopš 1989. gada 6. jūlija. Muzeja krājumu veido septiņas kolekcijas: tekstilmākslas, keramikas, metālmākslas, ādas mākslas, dekoratīvā koka mākslas, stikla mākslas un dizaina kolekcija.

Muzeja pastāvīgā ekspozīcija iepazīstina ar Latvijas vadošo dekoratīvās mākslas un dizaina mākslinieku daiļradi, kā arī stāsta par dekoratīvajā mākslā un dizainā dominējošiem stiliem un virzieniem laika posmā no 19. gs. beigām līdz mūsdienām. Līdzās pastāvīgajai ekspozīcijai muzejs apmeklētājiem regulāri piedāvā plašu izstāžu klāstu. Katru gadu muzeja Lielajā zālē tiek organizētas vidēji piecas izstādes. Speciālas ar ekspozīciju saistītas tematiskās izstādes notiek muzeja otrā un trešā stāva vestibilos.

 

Izstāžu veidošanā muzejs radoši izmanto savu un citu muzeju krājumus, lai attīstītu sabiedrības izpratni par dekoratīvi lietišķās mākslas un dizaina vēsturi, tagadni un nākotni. Organizējot izstādes un izglītojošās programmas, muzejs sadarbojas ar aktīvi strādājošiem māksliniekiem, dizaineriem un partneru institūcijām Latvijā un ārvalstīs. Savā darbībā muzejs tiecas atspoguļot aktuālos procesus dekoratīvi lietišķajā mākslā, modē un dizainā. Muzejs īsteno starpdisciplinārus eksperimentālus projektus, kas veicina radošu sinerģiju starp dažādām mākslas nozarēm.

 

Nozīmīga loma muzejā ir pievērsta mūžizglītības darbam, lai sekmētu sabiedrības interesi par dekoratīvi lietišķo mākslu, amatniecību un dizainu. Muzejs līdzdarbojas ciešākas saiknes veidošanā starp radītājiem un patērētājiem, kā arī rosina viedokļu apmaiņu profesionāļu vidē. Regulāri tiek organizēti dažādi lekciju un sarunu cikli, kā arī radošās darbnīcas bērnu un pieaugušo auditorijām. Īpašu popularitāti iemantojis sarunu cikls “Vārds dizainam.”