Klusuma orķestris.
Mākslinieces Anitas Paegles jubilejas izstāde. Bērnu grāmatu ilustrācijas