Muzeja restorāns

DARBA LAIKS:

Muzeja restorāns ir atvērts katru dienu no 11:00 līdz 23:00

 

REZERVĀCIJĀM:

E: muzejarestorans@gmail.com

T: (+371) 25757390

 

REKVIZĪTI:

SIA „ADEMONA”

Vien. Reģ. Nr. 40003446637

Kaļķu iela 11a, Rīga LV-1050

a/s Swedbank,

kods :  HABALV22,

konta Nr. LV96HABA0001408047683

 

Saistītās galerijas