Muzeja restorāns

DARBA LAIKS:

Atvērts katru dienu 11.00-23.00

 

REZERVĀCIJĀM:
E: muzejarestorans@gmail.com

T: (+371) 25 757 390

 

REKVIZĪTI:

SIA „ADEMONA”

Vien. Reģ. Nr. 40003446637

Kaļķu iela 11a, Rīga LV-1050

a/s Swedbank,

kods:  HABALV22,

konta Nr. LV96HABA0001408047683