Īpaši izstādei “Juris Boiko. Sāls kristāli” radīts mobilais ceļvedis
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izstādes “Juris Boiko. Sāls kristāli” apmeklētājiem piedāvā tuvāk iepazīt mākslinieka Jura Boiko (1954–2002), plašāk zināma kā Hardija Lediņa (1955–2004) domubiedra un grupas “Nebijušu sajūtu restaurācijas darbnīca” (NSRD, 1982–1989) dibinātāja daiļradi, izmantojot mobilo ceļvedi.

Lejupielādējot mobilo aplikāciju vietnēs “GooglePlay” un “AppStore”, izstādes ceļvedi var izmantot kā ekspozīciju papildinošu dimensiju, kas atklāj izstādes neredzamo pusi – piecu izstādē rekonstruēto darbu oriģinālfotogrāfijas un īsus aprakstus latviešu, angļu un krievu valodās.

 

Aplikācijā ietverti attēli no darbiem “Sālspūtējs” (1990), “Sālsdrudzis” (1993), “29 pašportreti” (1994) un “Stiklu Sālsezeri” (1998), kas atklāj autora uzņemtos Stiklu ezeru foto attēlus pirms to apsālīšanas, un “Sālspūtējs-2” - autora Jura Boiko skices, pēc kurām dizaineris Māris Krūmiņš (SAALS) radīja skici izstādē īstenotajam darba atveidam 2016. gadā.

Saistītās izstādes