Mākslas muzeja Brīvprātīgā darba programma

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja brīvprātīgā darba programma ar sākotnējo nosaukumu Muzeja Vēstneši tika izveidota 2009. gadā, reaģējot uz globālās krīzes izraisītajām dzīves līmeņa pārmaiņām Latvijā.

Darbu zaudējušajiem cilvēkiem muzejs piedāvāja kļūt par muzeja vēstnešiem. Apmeklējot dažādas LNMM izstādes un pasākumus, radoši pilnveidojoties mākslas jomā bez maksas, muzeja vēstneši tika aicināti caur dažādām sociālajām grupām un informācijas kanāliem vēstīt pārējai sabiedrībai par muzeja piedāvājumu un personīgo pieredzi muzejā. Tādējādi muzejs sniedza iespēju apmeklēt kultūras pasākumus cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, kā arī veidoja atgriezenisko saiti ar apmeklētājiem.

 

Pakāpeniski palielinoties interesentu skaitam un pieaugot arī aktīvi strādājošās sabiedrības daļas interesei, programma tika paplašināta un pilnveidota. Epizodiski muzeja vēstneši sāka iesaistīties arī dažādās citās muzeja aktivitātēs, pildot ne vien „vēstīšanas” funkciju, bet arī veicot praktiskus darbus muzeja darbības uzlabošanai, piemēram, iesaistoties Muzeju nakts organizācijā.

 

Eiropas brīvprātīgā darba gadā (2011) programmai pievienojās daudzi jauni dalībnieki, kuri muzeja darbību uzlabo un bagātina ar savām intelektuālajām prasmēm – valodu zināšanām, iemaņām mākslā un fotografēšanā, ar grafiskā dizaina darbiem, ar palīdzīgu roku dažādu muzeja pasākumu organizēšanā, un daudzām citām prasmēm, kā arī aktīvi vēstot un ziņojot apkārtējiem par visu labo un interesanto, kas muzejā notiek. 

 

Programma tās dalībniekiem sniedz ekskluzīvu iespēju iepazīt muzeju un tā darbu no iekšienes. Brīvprātīgais darbs muzejā ietver iepazīšanos ar visām piecām Latvijas Nacionālā mākslas muzeja struktūrvienībām: LNMM galveno ēku, Izstāžu zāli ARSENĀLS, Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeju, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju un  Mākslas muzeju RĪGAS BIRŽA un to ikdienas darbu, kas vēlāk sniedz iespēju piedalīties tajā.

 

Tāpat Mākslas muzeja Brīvprātīgie, apmeklējot muzeja piedāvātās apmācības, papildina zināšanas par mākslu, gūst pieredzi, strādājot kultūras institūcijā, kuplina savu paziņu loku un arī veic sabiedriski derīgu darbu, palīdzot darīt Latvijas Nacionālo mākslas muzeju pieejamāku sabiedrībai, veicinot dialogu starp muzeju un sabiedrību.

 

Inovatīvā un daudzpusīgā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja brīvprātīgā darba programma Mākslas muzeja Brīvprātīgie novērtēta nozares profesionāļu vidū, ko apliecina saņemtie apbalvojumi:

 

  • Muzeju biedrības balva „Zelta puteklis” nominācijā „Mūžizglītības projekts muzejā 2011”. Balva piešķirta, akcentējot veiktos uzlabojumus programmas iekšējā organizācijā, motivācijas sistēmā, kā arī apjomīgajā jauno dalībnieku uzņemšanā.
  • Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas projektu kvalitātes balva „Spārni 2013”nominācijā „Grundtvig Senioru brīvprātīgais darbs”. Balva piešķirta par projektu „Austrumeiropas brīvprātīgie vēstnieki – labas prakses un attīstības modeļu apmaiņa muzeju brīvprātīgo programmās”. Projekta ietvaros 6 Latvijas Nacionālā mākslas muzeja brīvprātīgie seniori un 6 Budapeštas Mākslas muzeja brīvprātīgie devās 3 nedēļu savstarpējā pieredzes apmaiņas praksē.
  • Muzeju biedrības balva „Zelta puteklis” nominācijā „Mūžizglītības projekts muzejā 2014”. Balva piešķirta par projektu ''Iepazīsti Austrumus ar citām maņām!'', kas tika organizēts saistībā ar Starptautisko Baltā spieķa dienu. Projekta ietvaros Latvijas Nacionālā mākslas muzeja speciālisti kopā ar LNMM brīvprātīgajiem organizēja īpašas ekskursijas vājredzīgiem un neredzīgiem jauniešiem Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA, piedāvājot nebijušu muzeja apmeklējuma pieredzi ar taustes, skaņas un smaržas palīdzību.
  • Herta Jansone, aktīvi darbojoties LNMM brīvprātīgā darba programmā, saņēmusi atzinības rakstu godināšanas ceremonijā „Gada brīvprātīgais 2014” par ieguldījumu brīvprātīgā darba attīstībā Latvijā.
  •  Muzeju biedrības balva „Zelta puteklis” nominācijā „Gada brīvprātīgais 2016”. Atzinības raksts piešķirts LNMM brīvprātīgā darba programmas dalībniecei Jausmai Kalējai par ilgtsošu un aktīvu palīdzību, sniedzot ieguldījumu muzeja ikdienas darbībā.
  • Latvijas brīvprātīgo godināšanas ceremonijā, par aktīvu piedalīšanos muzeja aktivitātēs un ieguldīto darbu, Necita Pundure saņēmusi titulu “Gada brīvprātīgais 2017”, kā arī Rīgas domes pateicību par ieguldīto laiku un enerģiju brīvprātīgā darba veikšanā Rīgas pašvaldībā.

 

Brīvprātīgā darba programma Mākslas muzeja Brīvprātīgie aktīvi darbojas arī šobrīd, apvienojot dalībniekus, kuriem ir iespēja attīstīt savas prasmes un daudzpusīgi strādāt muzejā: komunicēt ar apmeklētājiem LNMM galvenās ēkas Informācijas punktā, asistēt nodarbību, radošo darbnīcu vadītājiem un kolekciju glabātājiem, fotografēt muzeja pasākumu norisi un līdzdarboties citās muzeja aktivitātēs.

 

Jautājumos par brīvprātīgā darba programmu Mākslas muzeja Brīvprātīgie aicinām sazināties:

 

Katrīna Ilgača,

Brīvprātīgā darba programmas koordinatore

E: Katrina.Ilgaca@lnmm.lv