Darba lapas

Darba lapas „Mākslinieks un krāsa”, „Gaisma gleznās”„Ainava” un „Ornaments” ir izveidotas kā palīgs skolotāja darbam klasē vai muzeja apmeklējuma laikā. Uzdevumi sastādīti atbilstoši Valsts izglītības satura centra mācību priekšmetu programmu paraugiem ar mērķi atklāt tēmas interesantā un saistošā veidā.

 

Darba uzdevumu lapas ir paredzētas lejupielādēšanai, izdrukāšanai un lietošanai skolās vizuālās mākslas stundās konkrēto tēmu ietvaros.