Redzējumi
Mūsdienu Austrijas māksla

No 2013. gada 6. septembra līdz 13. oktobrim Mākslas muzeja „Rīgas Birža” Boses zālē (1. stāvā; Doma laukumā 6, Vecrīgā) būs skatāma mūsdienu Austrijas mākslas izstāde „Redzējumi”.

Izstāde sniedz nelielu ieskatu Austrijas vizuālajā mākslā pēc 1945. gada, un ekspozīciju veido darbi no Tomasa Eihlera (Thomas Eichler) kolekcijas. Darbus Rīgas izstādei izvēlējies kurators, mākslas zinātnieks, Vīnes Mākslas akadēmijas profesors Volfgangs Bandions (Wolfgang J. Bandion), kurš pārrauga šo kolekciju un regulāri ar to strādā.

Uzņēmēja Tomasa Eihlera kolekcija sākotnēji veidojusies spontāni, ar vēlmi labāk iepazīt mūsdienu mākslu. Tagad kolekcionārs, regulāri dodot darbus izstādēm, vēlas dalīties ar iespējami daudziem cilvēkiem. Viņa personību raksturo divi vaļasprieki, kuriem viņš nododas ar patiesu kaislību, – mākslas darbu kolekcionēšana un futbols.

Māksla ataino sabiedrības norises, kļūstot par sava veida indikatoru, kas nereti sensiblā veidā atklāj kādam noteiktam laikam raksturīgo redzējumu. Izstāde piedāvā Austrijas 20. gadsimta otrās puses klasiķu Maksa Veilera (Max Weiler), Ādolfa Fronera (Adolf Frohner), Osvalda Oberhubera (Oswald Oberhuber), Jozefa Mikla (Josef Mikl) un Jirgena Mesenzē (Jürgen Messensee) gleznas, kā arī vidējās un jaunākās paaudzes mākslinieku Jozefa Bramera (Josef Bramer), Herviga Censa (Herwig Zens), Štefana Hilges (Stephan Hilge) un citu autoru darbus.

Realitātē pieredzes meklējumos var iet ļoti atšķirīgus ceļus. Mākslā izejas punktu katru reizi veido individuāli izvēlēta ideja vai konkrēts vizuāls tēls. Kolekcijas mērķis nav tiekšanās pēc vienu virzienu aptverošas pilnības un pabeigtības, bet gan spilgtu sava laika mākslas akcentu iezīmēšana, kad atlases kritērijs ir ļoti personisks iespaids par kvalitāti.

Izstādes kurators profesors Bandions uzskata, ka saprast mākslu nav īpaši racionāls akts un citē vācu filozofu Markusu Gabrielu (Markus Gabriel), kurš, viņaprāt, ir visai precīzi formulējis šo procesu: „Mākslas izpratne nav pilnīgi patvaļīga vai subjektīvas gaumes lieta. Mākslas darba, kas no pirmā acu uzmetiena izskatās nesaprotams bezformu krāsas traipu kopums, piemēram, Džeksona Polloka action painting, uztveres process nenotiek kā pagadās, taču saglabā interpretācijas brīvību. Māksla konfrontē mūs ar tīro prātu, tā nav ne atspulgs, ne vienkārši izklaide.”

Šī nelielā Austrijas mākslas izstāde vērsta uz cilvēka zinātkāri, kas veicina attīstību un bagātina pieredzi saskarsmē ar dažāda veida attēliem.

Izstāde tapusi sadarbībā ar Austrijas Republikas vēstniecību Latvijā.

Teksts: Vita Birzaka