Skolotāju ceļvedis

Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA ceļvedis izstrādāts pirmsskolas un skolas vecuma grupu skolotājiem, kuri vēlas apmeklēt muzeju kopā ar skolēnu grupām.

 

Ceļveža pirmajās divās nodaļās iekļauta informācija par sagatavošanos muzeja apmeklējumam, pieejamību, muzeja iekšējās kārtības noteikumiem un piedāvājumu pirmsskolas un skolas vecuma apmeklētājiem. Savukārt trešā nodaļa „Ceļvedis muzeja ekspozīcijā” izmantojama, apmeklējot muzeju kopā ar skolēnu grupām individuāli. Nodaļas ietvaros sniegta informācija par muzeja kolekciju, kas tematiski izvietota tā zālēs.

 

Katras ekspozīcijas aprakstu noslēdz sadaļa „Kuratora izvēle”, kurā atrodama informācija par dažiem no interesantākajiem muzeja priekšmetiem, tā izmantojama gan muzeja apmeklējuma laikā, gan nodarbībās skolā.

Pievienotais fails