Kontakti
Informācija:
(+371) 67 35 7 534 rigasbirza@lnmm.lv
ADRESE

Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA

Doma laukums 6, Rīga, LV-1050, Latvija

 

Gadījumos, kad saziņai ar LNMM nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju vai citu aizsragājamu informāciju, lūdzam rakstīt mums uz e-adresi.

DARBINIEKI
Administrācija
Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA vadītāja
Daiga Upeniece
(+371) 67 228776
Daiga.Upeniece@lnmm.lv
Speciāliste komunikācijas darbā, Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA vadītājas asistente
Ilze Negribe
+371 67 223434
Ilze.Negribe@lnmm.lv
Krājuma darba vadītāja
Alma Ziemele
(+371) 67 220647
Alma.Ziemele@lnmm.lv
Izstāžu kuratore
Vita Birzaka
(+371) 67 357535
Vita.Birzaka@lnmm.lv
Izstāžu kuratore
Kristīne Milere
(+371) 60 001 344
Kristine.Milere@lnmm.lv
Komunikācijas speciālisti
Vizuālās komunikācijas speciāliste
Kristīne Jansone
(+371) 67 716110
Kristine.Jansone@lnmm.lv
Izglītības programmu kuratori
Izglītības programmu kuratore
Vita Ozoliņa
(+371) 67 225209
Vita.Ozolina@lnmm.lv
Izglītības programmu kuratore
Lilita Pudule
(+371) 67 226467
Lilita.Pudule@lnmm.lv
Izglītības programmu kuratore
Anna Emsiņa
(+371) 67 357536
Anna.Emsina@lnmm.lv
Kolekciju glabātāji
Krājuma darba vadītāja
Alma Ziemele
(+371) 67 220647
Alma.Ziemele@lnmm.lv
Glezniecības kolekcijas glabātāja
Ksenija Rudzīte
(+371) 67 357532
Ksenija.Rudzite@lnmm.lv
Dekoratīvi lietišķās mākslas kolekcijas glabātāja
Baiba Uburģe
(+371) 67 357531
Baiba.Uburge@lnmm.lv
Grafikas kolekcijas glabātāja
Valentīna Opolā
(+371) 67 716109
Valentina.Opola@lnmm.lv
Tēlniecības kolekcijas glabātāja
Ilana Pārstrauta
(+371) 60 001 345
Ilana.Parstrauta@lnmm.lv
Speciāliste krājuma darbā
Līga Matsone
(+371) 60 007719
Liga.Matsone@lnmm.lv
Restauratori
Restaurācijas nodaļas vadītāja
Una Kastanovska
(+371) 67 716112
Una.Kastanovska@lnmm.lv
Gleznu restauratore-vecmeistare
Nataļja Kurganova
(+371) 67 830905
Natalja.Kurganova@lnmm.lv
Saimniecības daļa
Saimniecības pārzine
Ginta Saukāne
(+371) 66 010744
Ginta.Saukane@lnmm.lv
Muzeju krātuve: Antīkās un renesanses tēlniecības nolējumu ekspozīcija
Ārzemju mākslas departamenta ekspozīcijas kuratore Muzeju krātuvē
Inga Malta
(+371) 67 357533
Inga.Malta@lnmm.lv
Izstāžu kuratore Muzeju krātuvē
Agnese Zviedre