Kontakti
Informācija:
rigasbirza@lnmm.lv (+371) 67 357534
ADRESE

Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA

Doma laukums 6, Rīga, LV-1050, Latvija

DARBINIEKI
Administrācija
Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA vadītāja
Daiga Upeniece
(+371) 67 228776
Daiga.Upeniece@lnmm.lv
Muzeja speciāliste,
Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA vadītājas asistente
Ieva Bērziņa
+371 67 223434
Ieva.Berzina@lnmm.lv
Krājuma darba vadītāja
Baiba Uburģe
(+371) 67 220647
Baiba.Uburge@lnmm.lv
Izstāžu kuratore
Vita Birzaka
(+371) 67 357535
Vita.Birzaka@lnmm.lv
Izstāžu kuratore
Laura Okdaldere
(+371) 60 001 344
Laura.Okdaldere@lnmm.lv
Komunikācijas speciālisti
Komunikācijas speciāliste
Ieva Andžāne
(+371) 67 357534
Ieva.Andzane@lnmm.lv
Vizuālās komunikācijas speciāliste
Kristīne Jansone
(+371) 67 716110
Kristine.Jansone@lnmm.lv
Izglītības programmu kuratori
Izglītības programmu kuratore
Vita Ozoliņa
(+371) 67 225209
Vita.Ozolina@lnmm.lv
Izglītības programmu kuratore
Elizabete Šatrovska – Neimane
(+371) 67 226467
Elizabete.Satrovska@lnmm.lv
Izglītības programmu kuratore
Maija Mackus
(+371) 67 357536
Maija.Mackus@lnmm.lv
Kolekciju glabātāji
Glezniecības kolekcijas glabātāja
Ksenija Rudzīte
(+371) 67 357532
Ksenija.Rudzite@lnmm.lv
Tēlniecības kolekcijas glabātāja
Alma Ziemele
(+371) 67 357533
Alma.Ziemele@lnmm.lv
Grafikas kolekcijas glabātāja
Valentīna Opolā
(+371) 67 716109
Valentina.Opola@lnmm.lv
Dekoratīvi lietišķās mākslas kolekcijas glabātāja
Kristīne Milere
(+371) 67 357531
Kristine.Milere@lnmm.lv
Tehniķe
Ilana Bārtule
(+371) 60 001 345
Ilana.Bartule@lnmm.lv
Restauratori
Restaurācijas nodaļas vadītāja
Una Kastanovska
(+371) 67 716112
Una.Kastanovska@lnmm.lv
Gleznu restauratore-vecmeistare
Nataļja Kurganova
(+371) 67 830905
Natalja.Kurganova@lnmm.lv
Gleznu restauratore-meistare
Dita Murziņa
(+371) 67 716142
Dita.Murzina@lnmm.lv
Bibliotēka
Bibliotekāre
Inta Jegorova
(+371) 67 357537
Inta.Jegorova@lnmm.lv
Saimniecības daļa
Saimniecības pārzine
Ginta Saukāne
(+371) 67 830909
Ginta.Saukane@lnmm.lv