MŪŽĪZGLĪTĪBAS PROJEKTS 2011

LATVIJAS MUZEJU BIEDRĪBA - MŪŽĪZGLĪTĪBAS PROJEKTS MUZEJĀ 2011

2011.gads, kad Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) brīvprātīgā darba programma saņēma Muzeju biedrības balvu „Zelta puteklis” nominācijā „Mūžizglītības projekts muzejā 2011”, bija Eiropas brīvprātīgā darba gads. Šajā gadā programma tika pilnveidota un paplašināta – tika uzlabota tās iekšējā organizācija, attīstīta brīvprātīgo motivācijas sistēma, kā arī uzņemti daudzi jauni dalībnieki.

Šobrīd programmā darbojas 35 brīvprātīgie vecumā no 16 līdz 82 gadiem, kuri muzeja darbību uzlabo un bagātina ar savām intelektuālajām prasmēm – valodu zināšanām, iemaņām mākslā un fotografēšanā, ar grafiskā dizaina darbiem, palīdzīgu roku dažādu muzeja pasākumu organizēšanā, kā arī aktīvi vēstot apkārtējiem par visu labo un interesanto, kas muzejā notiek. Programma tās dalībniekiem sniedz ekskluzīvu iespēju iepazīt LNMM struktūrvienību - LNMM galvenās ēkas (šobrīd rekonstrukcijā), LNMM izstāžu zāles Arsenāls, Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja un Mākslas muzeja „Rīgas Birža” - darbu no otras, apmeklētājiem ne tik redzamās puses, sniedzot iespēju piedalīties tajā. Tāpat LNMM brīvprātīgie, apmeklējot muzeja piedāvātās apmācības, papildina zināšanas par mākslu, gūst pieredzi, strādājot kultūras institūcijā, kuplina savu paziņu loku un arī veic sabiedriski derīgu darbu, veicinot dialogu starp muzeju un sabiedrību. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs augstu vērtē un lepojas ar savu brīvprātīgā darba programmu. 

 

Programmas kuratore – Annija Sauka.