LATVIJAS BŪVNIECĪBAS GADA BALVA 2015

2016. gada 10. martā svinīgā ceremonijā ar valsts institūciju, pašvaldību, būvnozares, ārvalstu tirdzniecības kameru un vēstniecību pārstāvju piedalīšanos tika paziņoti žurnālu “Latvijas Būvniecība” un “Latvijas Architektūra” rīkotā konkursa “Latvijas Būvniecības Gada balva 2015” uzvarētāji un noskaidroti arī labākie 2015. gada būvinženieri – konkursa “Gada būvinženieris Latvijā 2015” laureāti. Galvenās balvas piešķirtas Rīgas pilij un Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam.

Latvijas labākās ēkas un būves ir pelnījušas plašu atzinību, kā arī ievērību no sabiedrības un valsts institūciju puses, jo kvalitatīvas ēkas un būves ir būvnieku, arhitektu un projektētāju prasmju apliecinātājas. Konkurss ar precīziem vērtēšanas kritērijiem ir veiksmīgs izcilāko ēku un būvju noteikšanas veids.

 

Valsts mēroga ēku un būvju konkursam “Latvijas Būvniecības gada balva 2015”, kas norisinājās ar devīzi “Drošība un kultūras mantojuma saglabāšana nākotnei”, kopumā tika pieteikti 95 objekti, aptverot visu Latviju, kā arī pieteikti izcili objekti no Lielbritānijas, Igaunijas un Lietuvas, kuru realizācijā iesaistījušies Latvijas uzņēmumi. Atbilstoši konkursa nolikumam, ēkai vai būvei bija jābūt nodotai ekspluatācijā no 2014. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 31. decembrim.

 

Konkursam ir 10 nominācijas: “Restaurācija”, “Rekonstrukcija”, “Koka būve”, “Inženierbūvju rekonstrukcija”, “Jauna inženierbūve”, “Publiskā ārtelpa”, “Fasāžu renovācija”, “Ražotne”, “Jaunbūve – dzīvojamā ēka”, “Jaunbūve – sabiedriska ēka”. Visi konkursam pieteiktie objekti aplūkojami izstādē Līvu laukumā Rīgā līdz 31. martam.

 

Neatkarīgas profesionāļu žūrijas augstāko novērtējumu – “Latvijas Būvniecības Gada balvas Grand Prix 2015” – saņēma Rīgas pils un Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM). “Grand Prix” tiek piešķirta ārpus nominācijām unikālām ēkām vai būvēm, kuras būvniecības un arhitektūras kvalitātes ievērojami pārsniedz ikdienas labo praksi.

 

Konkursa “Latvijas Būvniecības Gada balva” organizatori ir žurnāli “Latvijas Būvniecība” un “Latvijas Architektūra”, sadarbojoties ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, LR Ekonomikas ministriju, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, Rīgas domes Īpašuma departamentu, Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociāciju, biedrību “Latvijas ceļu būvētājs”, biedrību “Building Design and Construction Council”, biedrību “Zaļās mājas”, Latvijas Restauratoru biedrību, Latvijas Amatniecības kameru u.c.

 

Konkursa “Latvijas Būvniecības Gada balva 2015” misija ir popularizēt drošas, inovatīvas, augstvērtīgas un estētiski kvalitatīvas ēkas un būves, kas tapušas Latvijas Republikas teritorijā vai ārpus tās, ja par projekta realizāciju atbildīgi ir Latvijas pilsoņi – būvnieki, projektētāji, konstrukciju ražotāji utt. Konkursa organizēšanas mērķis ir paaugstināt būvniecības, projektēšanas un arhitektūras nozares prestižu sabiedrībā, popularizējot labas prakses pieredzi Latvijā un aiz tās robežām.

 

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 10, Rīgā, rekonstrukcijas, restaurācijas un jaunbūves projekta arhitekti ir Lietuvas arhitektu birojs “Processoffice”, Vītauts Biekša (Vytautas Biekša) un “Andrius Skiezgelas Architecture”. Galvenais būvuzņēmējs: būvkompānija “RE&RE”. Pasūtītājs: Rīgas domes Īpašuma departaments. Darbus finansēja Rīgas dome un Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēka ir pirmā mākslas muzeja celtne Baltijā un valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Trīs gadu laikā – no 2013. līdz 2015. gadam – pilnībā atjaunots LNMM galvenās ēkas vēsturiskais apjoms, ievērojami paplašinātas telpas – izveidota apakšzemes piebūve un iegūtas jaunas izstāžu platības muzeja bēniņos. Tik vērienīga restaurācija, rekonstrukcija un modernizācija notikusi pirmo reizi ēkas 110 gadu vēsturē.

 

Pēc pabeigtajiem rekonstrukcijas un restaurācijas darbiem Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēka nodota ekspluatācijai 2015. gada 1. decembrī. Mērķtiecīga darba rezultātā muzejā ir izveidota mūsdienīga infrastruktūra mākslas darbu eksponēšanai un saglabāšanai, radīta vide sabiedrības izglītošanai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai atbilstoši 21. gadsimta muzeju prasībām.

 

Šobrīd Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā norisinās apjomīgs krājuma priekšmetu pārvešanas, pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu iekārtošanas process, kā arī sagatavošanās darbi apmeklētāju uzņemšanai. Atjaunotās LNMM galvenās ēkas atklāšana notiks 2016. gada 4. maijā.