MĀRKETINGA AKTIVITĀTE 2015

LATVIJAS MUZEJU BIEDRĪBA 2015 – MĀRKETINGA AKTIVITĀTE

 

Latvijas Muzeju biedrība, izvērtējot 2015 gadā paveikto, ar Atzinības rakstu sveica un akcentēja veidu kā Latvijas Nacionālais mākslas muzejs uzrunā savu potenciālo apmeklētāju.

Laikā posmā no 2013. gada februāra līdz 2015. gada 1. decembrim LNMM norisinājās līdz šim vērienīgā rekonstrukcija un restaurācija muzeja ēkas vēsturē. Rekonstrukcijas un restaurācijas laikā pilnībā atjaunota LNMM vēsturiskā ēka, kā arī ievērojami paplašinātas telpas – izveidota apakšzemes piebūve muzeja krātuvēm un jaunām izstāžu platībām, kā arī jaunas izstāžu zāles ēkas bēniņos. LNMM ir izveidota mūsdienīga infrastruktūra mākslas darbu eksponēšanai un saglabāšanai, kā arī radīta vide sabiedrības izglītošanai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai, atbilstoši 21. gadsimta prasībām.

 

Lai iepazīstinātu sabiedrību ar muzejā paveiktajiem rekonstrukcijas un restaurācijas darbiem, laikā no 2015. gada 12. līdz 16. decembrim LNMM galvenajā ēkā notika Atvērto durvju dienas, kad muzejs pēc trīs gadu pārtraukuma bez maksas vēra durvis visplašākajai sabiedrībai. Piecu dienu laikā atjaunotās, vēl neiekārtotās muzeja telpas apskatīja ap 125 000 interesentu.

 

Pasākums tika veidots kā kompleksa integrētā mārketinga kampaņa, izmantojot dažādus komunikācijas kanālus (mediji, sociālie mediji, reklāma), lai sniegtu skaidru un uzmanību piesaistošu vēstījumu: ziņu par muzeja rekonstrukcijas noslēgšanos un gatavošanos apmeklētāju uzņemšanai 4. maijā, iegūstot maksimālu rezultātu un atdevi.

 

Atvērto durvju dienu pasākums pēc būtības iezīmēja muzeja jaunā zīmola stratēģijas galvenās vērtības: pieejamība un atvērtība, plašās auditorijas iesaiste kopīgas pieredzes veidošanā. Grafiski lakonisko muzeja jauno zīmi veido “MM” burtu kods – pakāpeniski izgaismots siluets, kas norāda uz spēli ar aizklāto un atklāto, mākslas daudzslāņainību, dažādajām iespējām tās uztverē un interpretācijā, kā arī atbilst muzeju būtībai starp redzamo un neredzamo muzeja darba daļu.

 

Apmeklētāji varēja vērot mākslinieka Mārtiņa Ratnika gaismas un video instalācijas, kā arī mākslinieciski iezīmētos topošās ekspozīcijas pieturas punktus uz ekspozīciju zāļu sienām. Vienlaikus apmeklētājiem bija iespēja aizraujošā veidā iepazīties ar muzeja vēsturi īpaši pasākumam veidotā animācijas filmā, kā arī būvniecības darbu gaitas video. Apmeklētājiem par piemiņu no pasākuma tika sagatavotas piecu veidu pastkartes, kuras vēstīja par veikumu muzeja ēkas restaurācijas gaitā. Muzejs pasākuma apmeklētājiem piedāvāja arī informatīvu pasākuma ceļvedi latviešu, angļu un krievu valodā, palīdzot orientēties jaunatvērtajā ēkā. Katru dienu muzeja darbinieki, brīvprātīgie un sadarbības partneri novadīja vismaz 10 organizētās un spontānas bezmaksas atvērtās ekskursijas.

 

Atvērto durvju dienas jeb simboliska muzeja darbinieku “atgriešanās mājās” bija intriģējošs sākums un pirmais spilgti redzamais pasākums kopējai muzeja atvēršanas mārketinga kampaņai, kuru drīzumā turpināja muzeja pārzīmološanas izziņošana, jaunās mājas lapas atvēršana, Teodora Zaļkalna skulptūras “Cūka” ievešana muzejā, kā arī tālākās mārketinga aktivitātes līdz pat 2016. gada 4. maijam.

 

Pasākuma laikā katru dienu muzejā apmeklētājus sagaidīja un ar apmeklētājiem tieši komunicēja 30-40 muzeja darbinieki, rekonstrukcijas un restaurācijas projektā iesaistītie partneri un brīvprātīgie. Tādējādi pasākums kļuva arī par spēcīgu un efektīvu iekšējās komunikācijas, motivēšanas un komandas saliedēšanas instrumentu.

 

Pasākums iedvesmoja muzeja apmeklējumam visu paaudžu, sociālo grupu un tautību Rīgas iedzīvotājus un viesus. Muzejā ienāca gan regulārie muzeju apmeklētāji, mākslas cienītāji, gan tā jaunā paaudze, kura muzeja rekonstrukcijas laikā paguvusi pieaugt un kurai šis bija pirmais LNMM apmeklējums.