BALTAIS ZVIRBULIS 2016

BALTAIS ZVIRBULIS 2016 –  SADARBĪBAS PROJEKTS

 

2016. gadā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce saņēma Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta gada balvu kultūrā ''Baltais zvirbulis'' par sadarbību mākslas projekta „Boriss Bērziņš. 1930. - 2002. LNMM kolekcija” īstenošanu izstāžu zālē „Rīgas mākslas telpa”. Borisa Bērziņa darbu kolekcija izstādē „Boriss Bērziņš. 1930 – 2002. LNMM kolekcija” tika eksponēti 300 darbi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Borisa Bērziņa kolekcijas, un lielākā daļa no tiem eksponēti pirmo reizi.

Boriss Bērziņš (1930 – 2002) ir viens no redzamākajiem pārstāvjiem Latvijas 20. gadsimta otrās puses kultūrainā. Vienmēr bijis aktīvs un sabiedrisks, atsaucīgs un humora pilns. Vērojis dzīvi un mākslu, domājis, vērtējis un gleznojis, visā dzīves garumā mērķtiecīgi risinot sev pašam izvirzītos uzdevumus. Saskaņā ar gleznotāja testamentu, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs saņēmis mantojumā viņa radošo darbu kolekciju, savukārt, bagātīgais darbu klāsts sniedz pārliecinošu priekšstatu par mākslinieka ražīgā mūža veikumu, kur spilgti iezīmējas viņa pasaules uztveres un mākslinieciskās domāšanas savdabība. 

 

Boriss Bērziņš uzskatīja, ka mākslā ir patiesības, kas nenoveco, un viņš nemeklēja speciālas tēmas un modeļus, bet veidoja pozitīvas ironijas piesātinātas kompozīcijas, it kā vienlaicīgi sacerot un attīstot sižetus, kas atklāj mākslinieka tēlaino domāšanu un netradicionālo pasaules redzējumu – tā ir dzīve ap mums, kuras centrā ir cilvēks kā mākslinieka nozīmīgākais intereses un izpētes avots. Viņa redzējums uz pasauli sev apkārt liek apbrīnot fantastisko zīmētāja talantu un pilnībā ierauj mākslinieka tēmu un tēlu pasaulē. Darbi izpildīti dažādās tehnikās – eļļas un akvareļa gleznojumi; kolāžas; zīmuļa, ogles, spalvu un tušu, lodīšu pildspalvu darbi izsmeļoši atklāj autora domāšanas īpatnības un pacietīgo darbu. 

 

Izstādes „Boriss Bērziņš. 1930 – 2002. LNMM kolekcija” kuratore – Gundega Cēbere. Izstādes iekārtojuma autors – Kristians Brekte.