SPĀRNI 2013

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ieguvis Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pasniegto Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas projektu kvalitātes balvu ''Spārni 2013'' nominācijā ''Grundtvig Senioru brīvprātīgais darbs'' par projektu ''Austrumeiropas brīvprātīgie vēstnieki – labas prakses un attīstības modeļu apmaiņa muzeju brīvprātīgo programmās''.

''Spārni 2013'' konkursā bija aicināti piedalīties 2009.–2012. gada ES Mūžizglītības programmas ''Comenius'', ''Erasmus'', ''Leonardo da Vinci'' un ''Grundtvig'' apakšprogrammu projektu īstenotāji no visas Latvijas. Konkursā VIAA vērtēja 112 projektus un piešķīra balvas 10 nominācijās.

 

2011.gadā - Eiropas brīvprātīgo darba gadā -  projekta partneri sāka īstenot brīvprātīgo pieredzes apmaiņas projektu, kura laikā, apgūstot brīvprātīgā darba organizēšanas metodes Budapeštas mākslas muzejā, tika pilnveidota LNMM brīvprātīgo programma un gūta jauna pieredze un ierosmes abu partneru brīvprātīgo programmām.  Abas institūcijas ir līderi savās valstīs, ieviešot un attīstot brīvprātīgo programmas kultūras institūcijās.

 

Projekta ietvaros 6 Latvijas Nacionālā mākslas muzeja brīvprātīgie seniori (50+) devās 3 nedēļu praksē uz Budapeštas Mākslas muzeju, un savukārt 6 Budapeštas Mākslas muzeja brīvprātīgie seniori (50+) ieradās 3 nedēļu praksē uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju.

 

Latvijas brīvprātīgie iepazinās ar Budapeštas Mākslas muzeja brīvprātīgo programmu, sākot ar apmācību, līgumu slēgšanu, veicamajiem darba uzdevumiem un brīvprātīgā darba metodēm, lai par apgūto modeli varētu ziņot Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Ungārijas brīvprātīgie pētīja LNMM brīvprātīgā darba programmu un mēģināja pielāgot to Budapeštas Mākslas muzeja vajadzībām. Tāpat gan Latvijas, gan Budapeštas projekta dalībnieki iepazīstināja uzņemošā muzeja brīvprātīgo komandu ar savas valsts muzeju, tā darbu ar sabiedrību un brīvprātīgo darbu pārstāvētajā muzejā. Abos gadījumos rezultāti tika prezentēti visiem iesaistītajiem muzeju brīvprātīgajiem un analizēti kopā ar projekta koordinatoriem.

 

Projekta vadītāja – Annija Sauka