EKSPERTU ATZINĪBA 2014

LATVIJAS MUZEJU BIEDRĪBA 2014  – EKSPERTU ATZINĪBA 

Latvijas Muzeju biedrības gada balvas ''Zelta puteklis 2014'' ekspertu komisijas atzinību saņem Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs par izglītības programmas ''Vārds Dizainam'' izraisīto rezonansi sabiedrībā.

Uzkrājot trīs gadu pieredzi un pielietojot pētījuma metodi – anketēšanu, uz kuru atsaucās cikla VĀRDS LATVIJAS DIZAINERIEM (VLD) respondenti, tika izstrādāts jauns paplašināts mūžizglītības projekts ar daudz izvērstāku programmu, jaunu koncepciju un nosaukumu – VĀRDS DIZAINAM. Programma iekļauj notikumus ar daudzveidīgu formu un saturu, tā ļauj konsolidēt mērķauditoriju (bērnus, skolēnus, studentus, pieaugušos, pensionārus) vienotā kopumā.

 

Programmas VĀRDS DIZAINAM mērķis ir sniegt iespēju padziļināti izprast jomas specifiku. Dizaina sarunās VĀRDS LATVIJAS DIZAINERIEM kopumā tika aicināti piedalīties sešpadsmit dizaineri un zīmolu pārstāvji. Negaidīts rekords tika uzstādīts VLD cikla pasākumā ''Dizains stāsta'', ko apmeklēja vairāk nekā 400 interesentu. Katrā no vienpadsmit dizaina darbnīcām KAS IR DIZAINS? piedalījās 15 - 30 skolēni no dažādām Latvijas skolām, būtiski, ka tās nebija tikai Rīgas skolas, bet arī no Ķekavas, Staiceles, Ogres, Liepājas, Salacgrīvas, Gulbenes u.c. pilsētu skolām. Šī programma nostiprina ilgtspējīgu sadarbību starp skolotājiem un muzeja pedagogiem.

 

Balstoties uz aptaujām, tika piedāvātas četras DIZAINA DARBNĪCAS PIEAUGUŠAJIEM. Katrā no nodarbībām pieteicās 15 - 50 dalībnieki, uz Valda Celma vadīto darbnīcu pieteicās tik daudz dalībnieku, ka vienas nodarbības vietā tika realizētas divas.

 

Speciāla programma DIZAINA LEKCIJAS tika izstrādāta, meklējot veidu, kā runāt par aktuāliem virzieniem dizaina teorijā, kritikā un praksē. Vislielāko apmeklētāju interesi izraisīja Barbaras Ābeles vadītā lekcija, to apmeklēja vairāk nekā sešdesmit cilvēku, bet kopskaitā programmu DIZAINA LEKCIJAS vairāk nekā 200 cilvēku.

 

Programmas kuratores – Līga Turjanska, Liene Granovska