MĀKSLAS AKADĒMIJAS BALVA 2016

2016. gada 9. novembrī svinīgā apbalvošanas ceremonijā Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) tika paziņoti „Mākslas akadēmijas balvas 2016” laureāti. Nozīmīgo godalgu un mecenātu Borisa un Ināras Teterevu prēmiju ieguva ievērojami LMA absolventi. Starp tiem arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce.

“Mākslas akadēmijas balva” dibināta ar mērķi apzināt un novērtēt izcilākos sasniegumus Latvijas vizuālās mākslas, dizaina vai mākslas zinātnes laukā.

 

„Radošais spars, tieksme pēc izcilības un apņēmība īstenot arvien jaunas vērtīgas idejas ir īpašības, kuras esam vienmēr augstu novērtējuši. Mēs priecājamies par iespēju atbalstīt Latvijas izcilo mākslinieku panākumus un sniegt ieguldījumu augstvērtīgās mākslas attīstībā,” pauž mecenāti Boriss un Ināra Teterevi.

 

“Mākslas akadēmijas balvas 2016” ieguvēju Māru Lāci raksturo žūrijas komisijas priekšsēdētājs, LMA prorektors Andris Teikmanis: 

 

“Māra Lāce ir izcila personība Latvijas mākslas un kultūras norišu telpā. No 1989. gada vadot Valsts mākslas muzeju un no 2005. gada jau Latvijas Nacionālais mākslas muzeju, Māra Lāce ir sekmējusi mākslas muzeja lomas maiņu Latvijā. Tieši Māras Lāces vadībā Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ir tapis par mākslas un kultūras vērtību saglabāšanas, izpētes un popularizēšanas centru. Paralēli muzeja vadīšanai Māra Lāce ir ieņēmusi atbildīgus amatus, veicinot mākslas un kultūras norises. Īpaši var minēt to, ka Māra Lāce bija Latvijas kultūras kanona patronese. Pie Māras Lāces nozīmīgākajiem veikumiem jāmin LNMM galvenās ēkas rekonstrukcijas procesa sagatavošana un nodrošināšana, muzeja ēkas atklāšana un darbības uzsākšana ar jaunu pastāvīgo ekspozīciju uz izstāžu programmu, kā arī muzeja krājuma pārvietošanu uz vēsturisko ēku. Par savu ilggadējo darbību Latvijas mākslas un muzeju nozares attīstības labā un pozitīva Latvijas tēla veidošanu ārvalstīs Māra Lāce ir saņēmusi nozīmīgus Latvijas Republikas un ārvalstu apbalvojumus. 2005. gadā Māra Lāce saņēma Latvijas Triju Zvaigžņu ordeni, un kopš 2015. gada viņa ir Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekle.” 

 

Balvas pretendentus izvirza sešpadsmit LMA katedras, izvērtējot absolventu ieguldījumu Latvijas kultūrā, starptautiskās atpazīstamības veicināšanā un akadēmiskās mākslas izglītības attīstībā. Balvai iespējams izvirzīt jebkuras nozares akadēmijas absolventus, kuri neietilpst LMA pasniedzēju, studentu vai personāla sastāvā. Katras nodaļas pretendenti izvirzīti trīs paaudžu grupās: vecumā līdz 35 gadiem, no 35 līdz 65 gadiem un grupā, sākot no 65 gadiem. 2016. gada balvas laureāti saņems LMA zelta kronīti un Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu prēmiju 2000 eiro apmērā.

 

2016. gada Latvijas Mākslas akadēmijas balvas pretendenti:

  •  vecuma grupā no 65 gadiem: Baņuta Ancāne, Pēteris Sidars, Helga Ingeborga-Melnbārde, Arnolds Vilbergs, Gunārs Glūdiņš, Helēna Heinrihsone;
  • vecuma grupā no 35 līdz 65 gadiem: Māra Lāce, Pauls Pudžs, Daneks Sietiņš, Modris Svilāns, Rolands Krutovs, Aira Lesiņa, Artis Nīmanis, Krišs Salmanis, Ilze Raudiņa;
  •  vecuma grupā līdz 35 gadiem: Atis Jākobsons, Jānis Noviks, Ingūna Levša, Kate Krolle, Sigita Olte, Ernests Vītiņš, Reinis Dzudzillo, Inese Vēriņa-Lubiņa.

 

Kopš 2011. gada katru otro gadu Mākslas akadēmijas balva piešķirta ievērības cienīgiem mākslas, dizaina vai mākslas zinātnes jomas pārstāvjiem, kuru veikums var iedvesmot topošos māksliniekus un pētniekus jauniem sasniegumiem. Mākslas akadēmijas balvu 2011. gadā saņēma gleznotāja Džemma Skulme, mākslas zinātniece Laima Slava un gleznotājs Jānis Avotiņš, savukārt 2014. gadā mākslinieks, mākslas zinātnieks un Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis, mākslinieki Anita Paegle un Kaspars Podnieks. Mecenāti Boriss un Ināra Teterevi līdzfinansē balvu kopš tās dibināšanas.