TRIJU ZVAIGŽŅU ORDENIS

2018. gada 19. oktobrī Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā nolēma piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru un iecelt par ordeņa virsnieku Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāju, Latvijas Mākslas akadēmijas lektori, Dr.art. Gintu Gerhardi-Upenieci.

Triju Zvaigžņu ordenis, kas ir visaugstākais valsts apbalvojums, tika pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienas priekšvakarā, 17. novembrī.

 

Triju Zvaigžņu ordenis nodibināts 1924.gadā par piemiņu Latvijas valsts tapšanai un atjaunots 1994.gadā. Tā devīze ir Per aspera ad astra - Caur ērkšķiem uz zvaigznēm.

Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvo par sevišķiem nopelniem Tēvijas labā. Nopelni Tēvijas labā, par kuriem Triju Zvaigžņu ordeni piešķir, var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā.

Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, gan īpaši nopelni Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā vai valsts tālākas nostiprināšanas laikā.