FRANCIJAS ORDENIS MĀKSLĀ UN LITERATŪRĀ 2018

Otrdien, 2018. gada 4. decembrī, pateicībā par ieguldījumu attīstot Francijas un Latvijas attiecības kultūras jomā, Francijas vēstniece Odile Supizona (Odile Soupison) LNMM izstāžu kuratorei Dr. art. Dacei Lambergai un LNMM Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītājai Dr. art Gintai Gerhardei-Upeniecei pasniegusi Francijas Ordeni mākslā un literatūrā.

Ordenis mākslā un literatūrā ir Francijas Republikas goda apbalvojums, ko 1957. gada 2. maijā iedibināja Kultūras ministrija. Ar šo ordeni tiek apbalvotas personas, kuru radošie darbi ir snieguši īpašu devumu mākslas un literatūras jomā un kas ir veicinājušas mākslas un literatūras prestižu Francijā un pasaulē.