Izdevumi
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
“Tu glezno tikpat labi kā vīrietis!” Dainas Dagnijas māksla feminisma kontekstā
2021

Izstādes ““Tu glezno tikpat labi kā vīrietis!”  Dainas Dagnijas māksla feminisma kontekstā” katalogs. 

Grāmata ļauj izsekot, kā Daina Dagnija, emocionāli manifestējot savu personisko sievietes, mātes un mākslinieces pieredzi, feminisma izvirzītajiem jautājumiem pievērsusies pirms piecdesmit, četrdesmit un trīsdesmit gadiem. Otrā viļņa feminisma mākslas kustība modernisma formālisma kanonu vietā izvēlējās feministisku naratīvu, kas atklājas katalogā reproducētajos darbos.

 

Izstādes kuratore: Elita Ansone

Izstādes dizains: Ieva Stūre

Tulks: Valts Miķelsons

Tekstu korektori: Una Sedleniece, Rolands Krūmiņš

Fotogrāfs: Valdis Ošiņš

 

Lai grāmatu saņemtu kā sūtījumu, aizpildiet rēķina pieprasījuma FORMU (cena – 5,00 EUR). Pēc pieprasījuma saņemšanas ar Jums sazināsies muzeja darbinieks.

Rihards Zariņš. 1869–1939. Ko Latvijas meži šalc
2021

Rakstu krājums latviešu un angļu valodā.

Sastādītājas: Ieva Kalnača, Māra Lāce

Mākslinieks: Mārtiņš Ratniks
Tekstu autori: Kristīne Ducmane, Marita Bērziņa, Edvarda Šmite, Andrejs Bogdanovs, Agita Ančupāne, Māra Lāce, Valdis Villerušs, Anita Meinarte, Imants Lancmanis, Gundega Gailīte, Ramona Umblija, Aija Jansone

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Iespiests: Jelgavas tipogrāfijā

Apjoms: 576 lpp.

 

Lai grāmatu saņemtu kā sūtījumu, aizpildiet rēķina pieprasījuma formu  https://forms.gle/3emJSBW6TjFdfDkP6 (cena – 30,00 EUR). Pēc pieprasījuma saņemšanas ar Jums sazināsies muzeja darbinieks.

Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā
2020

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā, ko izdošanai sagatavoja Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un izdevniecība “Neputns”, turpina kopīgo ieceri ar nosaukumu “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā”. Grāmatas ievadā publicēti vairāku nozares ekspertu raksti par Baltijas vēsturisko kontekstu, nacionālajām mākslas skolām, kā arī par šī unikālā projekta vēsturi.

 

Izdevuma apjomīgākajā – attēlu daļā iekļauti mākslas darbi. Par katru mākslas darbu sniegta izsmeļoša informācija, ko sagatavojuši triju Baltijas valstu mākslas zinātnieki. Jāpiemin, ka izstāde un grāmata ir Latvijas iedzīvotājiem nebijusi iespēja iepazīties ar Igaunijas un Lietuvas vizuālās mākslas mantojumu, salīdzināt un novērtēt to.

 

 

Apjoms: 464 lpp.

Kataloga sastādītājas: Ginta Gerharde-Upeniece un Laima Slava

Grāmatas dizaina autore: māksliniece Anta Pence

 

Katalogu var iegādāties:

Muzeja raksti 7

Rakstu krājuma publikāciju teksti latviešu, franču un angļu valodā.

Sastādītāja: Gundega Cēbere

Teksta redaktores: Dace Kraule, Ieva Lejasmeijere, Iveta Boiko, Sarmīte Lietuviete, Isabelle Martin

Iespiests: "Jelgavas tipogrāfija"

Dizains: Rauls Liepiņš

Makets: Kaspars Podskočijs

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Runā ar mani. Talk To Me. Tala Við Mig
2019

Latvijas laikmetīgās mākslas izstādes „Runā ar mani” (Talk To Me, Tala Við Mig) ilustrēts katalogs latviešu, islandiešu un angļu valodās.

 

Tā struktūru veido izstādes idejas autores Helēnas Demakovas eseja par laikmeta atspoguļojumu eksponētajā mākslas kolekcijā, islandiešu mākslas zinātnieces un  izstādes kuratores Aisas Sigurjondotiras eseja par Latvijas laikmetīgās mākslas un globālo mākslas tendenču mijiedarbi, LNMM kuratores Astrīdas Rogules apskats par izstādē iekļauto mākslinieku un mākslas darbu izvēles motivāciju un pamatojumu, kā arī kataloga daļa.

 

Sastādītāja: Astrīda Rogule

Tekstu autori: Dace Melbārde, Māra Lāce, Hlīns Hallsons, Aisa Sigurjounsdotira, Helēna Demakova, Astrīda Rogule

Islandiešu valodas literārā redaktore un korektore: Aisa Sigurjounsdotira

Latviešu valodas literārā redaktore un korektore: Māra Ņikitina

Angļu valodas literārā redaktore un korektore: Andra Damberga

Dizains: Mārtiņš Ratniks

Tulkotāji: Sabīne Ozola, Egils Arnarsons

Izdevējs: Apgāds "Zinātne"

Iespiests: Jelgavas tipogrāfija

Desmit epizodes 20. gadsimta otrās puses mākslā Latvijā
2019

Sastādītāja: Elita Ansone

Redaktore: Arta Vārpa

Tulkotāja: Terēze Svilāne

Angļu valodas korektore: Sarmīte Lietuviete

Dizains: Irēna Anseva

Teksti: Elita Ansone, Ieva Astahovska, Inga Bunkše, Santa Hirša, Valda Knāviņa, Alise Tīfentāle, Vilnis Vējš

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Egils Rozenbergs. Transfigurācija
2018

Ilustrēts izstādes katalogs latviešu, franču un angļu valodā

 

Izdevējs: Al secco

Redaktore: Dace Lamberga

Tulkotāji: Dita Podskočija, Andris Mellakauls

Mākslinieks: Kaspars Podskočijs

Makets: Al secco

Korektore: Anne-Sophie Lelong

Fotogrāfs: Didzis Grodzs, Egils Rozenbergs

PORTRETS LATVIJĀ. 20. GADSIMTS. Sejas izteiksme
2018

Bagātīgi ilustrēts izstādes katalogs latviešu valodā.

 

Sastādītāja: Ginta-Gerharde-Upeniece

Tekstu autori: Pēteris Bankovskis, Māris Bērziņš, Ginta-Gerharde-Upeniece, Natālija Jevsejeva, Jānis Kalnačs, Eduards Kļaviņš, Dace Lamberga, Inta Pujāte, Laima Slava

Redaktore: Antra Bula

Dizains, makets: Inga Ģibiete

Attēlu apstrāde: Jānis Veiss

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Rīgas geto Aleksandras Beļcovas zīmējumos
2018

Žaņa Lipkes memoriāls kopā ar Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeju sagatavojis izdevumu “Rīgas geto Aleksandras Beļcovas zīmējumos”, kurā iekļauti mākslas zinātnieces Nataļjas Jevsejevas un vēsturnieces Gunas Vainovskas pētnieciskie raksti par Aleksandras Beļcovas biogrāfiju un māksliniecisko darbību.

 

Sastādītāja: Nataļja Jevsejeva

Mākslinieks: Guntars Sietiņš

 

Izdevēji pateicas mākslas centram “Zuzeum”, Valsts Kultūrkapitāla fondam un ASV vēstniecībai Latvijā, kā arī personīgi Pāvelam Futlikam, Dinai un Jānim Zuzāniem.

Imants Tillers. Ceļojums uz nekurieni
2018

Imanta Tillera personālizstādes “Ceļojums uz nekurieni” katalogs latviešu un angļu valodā.

 

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs sadarbībā ar Sidnejas Universitātes izdevniecību “Power Publications”, 2018

Māksla un Latvijas valsts. 1918-1940
2016

Sastādītāja un teksta autore: Ginta Gerharde-Upeniece

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 2016
2016

Informatīvs izdevums par Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas rekonstrukciju un restaurāciju latviešu un angļu valodā

 

Izdevuma koncepcija: Jānis Dripe

Teksts: Māra Lāce, Jānis Dripe

Dizains: Jānis Dripe jun.

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2016

Muzeja raksti 6
2015

Rakstu krājuma publikāciju teksti latviešu, franču un angļu valodā ar kopsavilkumu latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja: Gundega Cēbere

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, apgāds „Mantojums”

Gustavs Klucis. Kāda eksperimenta anatomija
2014

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja: Iveta Derkusova

Tekstu autori: Iveta Derkusova, Marija Cancanoglou, Stīvs Jeitss

Māksliniece: Zane Ernštreite

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

 

Gustavs Klucis. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas zinātniskais katalogs (2 sējumos)
2014

Sastādītāja: Iveta Derkusova

Tekstu autori: Iveta Derkusova, Kristīna Lodera, Marija Gofa, Osips Briks,

Vladimirs Kostins

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Muzeja raksti 5
2014

Rakstu krājuma publikāciju teksti latviešu un angļu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā

 

Sastādītāja: Gundega Cēbere

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Muzeja raksti 4
2012

Rakstu krājums latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā

 

Sastādītāja un tekstu autore: Gundega Cēbere

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Muzeja raksti 3
2011

Rakstu krājums latviešu valodā ar kopsavilkumu vācu valodā.

 

Sastādītāja un tekstu autore: Edvarda Šmite

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Muzeja raksti 2
2010

LNMM rakstu krājums

 

Sastādītāja: Dace Lamberga

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Zelta darbi
2010

Izstādes katalogs latviešu valodā

 

Sastādītāja un redaktore: Elita Ansone

Tekstu autori: Elita Ansone, Ilze Putniņa

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, apgāds "Mantojums"

Muzeja raksti 1
2009

Rakstu krājums latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja: Elita Ansone

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Patiesība un skaistums. Krievu reālistiskā glezniecība no LNMM kolekcijas
2009

Tekstu autori: Ksenija Rudzīte, Irēna Bužinska, Laura Gavioli

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Mākslinieks. Portrets. Pašportrets
2009

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja un teksta autore: Dace Lamberga

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

No de facto līdz de iure. Latvijai topot. Māksla un laikmets
2008

Sastādītāja: Aija Brasliņa

Tekstu autori: Aija Brasliņa, Ginta Gerharde-Upeniece, Māra Lāce, Aivars Stranga

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Mākslas muzeju vieta kultūras procesos: vēsture un perspektīvas
2008

Izdevuma projekta vadītāja: Ginta Gerharde-Upeniece

Māksliniece: Ineta Sipunova

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Rīgas Grafiķu Biedrība
2008

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja un tekstu autore: Marita Bērziņa

Rīga, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Fovisma skats: Franču glezniecība 20. gadsimta sākumā
2007

Izstādes katalogs latviešu un franču valodā

 

Sastādītāja un teksta autore: Fransuāza Garsija

Mākslinieks: Juris Petraškevičs

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Fovisma atskaņas: Latviešu glezniecība 1910-1980
2007

Izstādes katalogs latviešu un franču valodā

 

Sastādītāja un teksta autore: Dace Lamberga

Mākslinieks: Juris Petraškevičs

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Edgars Iltners. Gleznas
2007

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja un tekstu autore: Aija Brasliņa

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

 


 

 
Raimonds Starprāns
2006

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja: Elita Ansone

Tekstu autori: Raimonds Staprāns, Elita Ansone, Helēna Demakova

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Valsts mākslas muzejs. Albums
2005

Sastādītāja: Māra Lāce

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Jumava

Muzeja laiks
2005

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja: Elita Ansone

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Klasiskais modernisms: Latvijas glezniecība 20. gadsimta sākumā
2004

Sastādītāja un teksta autore: Dace Lamberga

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Reālisms. Jaunā lietišķība
2004

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja un tekstu autore: Dace Lamberga

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Eduards Kalniņš
2004

Eduarda Kalniņa simtgadei veltītās izstādes katalogs, kurā ietvertas pazīstamā 20. gs. latviešu marīnista nozīmīgāko gleznu ilustrācijas, kā arī bagātīgi ilustrēts dokumentāls materiāls par mākslinieka dzīvi un daiļradi.

 

Sastādītāja: Aija Brasliņa

Mākslinieks: Juris Petraškevičs

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Klusā daba. 20.-21. gadsimts
2004

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja un teksta autore: Dace Lamberga

Redaktore: Laima Slava

Māksliniece: Inta Sarkane

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Secundum Artem. 19. gadsimta akadēmiskā glezniecība
2003

Katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja: Ksenija Rudzīte

Tekstu autori: Ksenija Rudzīte, Edvarda Šmite, Māra Grudule

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Rūdolfs Pinnis
2002

Izstādes katalogs latviešu un franču valodā

 

Projekta vadītāja un kataloga sastādītāja: Ginta Gerharde-Upeniece

Redaktore: Laima Slava

Mākslinieks: Juris Petraškevičs

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Kubisms Latvijas mākslā
2002

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja: Dace Lamberga

Tekstu autori: Dace Lamberga, Māra Lāce, Laila Bremša, Zigurds Konstants

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Voldemārs Matvejs. Raksti. Darbu katalogs. Sarakste
2002

Darbu katalogs latviešu un krievu valodā

 

Sastādītāja: Dace Lamberga

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Rīgas mākslinieku grupa
2001

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja un tekstu autore: Dace Lamberga

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns


 

 
Simbolisms un jūgendstils Latvijas tēlotājā mākslā
2000

Katalogs veltīts Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādei „Simbolisms un jūgendstils Latvijas tēlotājā mākslā”. Tā notika Rīgā (2000) un Prāgā (2001).

 

Sastādītāja: Dace Lamberga

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA
Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam – 100
MMRB
2021

Izstādes "Mūsu muzejs. Valsts mākslas muzejam – 100" grāmata latviešu un angļu valodā

Grāmatas apjoms: 304 lpp.

Sastādītājas: Vita Birzaka un Aija Brasliņa

Tekstu autores: Vita Birzaka, Aija Brasliņa, Māra Lāce, Baiba Uburģe

Dizaina autori: Jānis Murovskis, Ineta Berkmane

Iespiests: Jelgavas tipogrāfija

 

Rīga, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2021.

 

Katalogu var iegādāties:

 

Aivazovskis. Gaismas metafizika
MMRB
2020

Izstādes "Gaismas metafizika. Ivana Aivazovska (1817–1900) glezniecība" katalogs latviešu, angļu un krievu valodās. 

 

Sastādītāja: Ksenija Rudzīte

Teksti: Māra Lāce, Arkādijs Suharenko, Aleksandra Murre, Andris Cekuls,  Ksenija Rudzīte

Redkolēģija: Dr. philol. Anna Vulāne, Terēze Svilane un Tatjana Gubina

Kataloga dizains: Irēna Ansava

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2020

Baltijas ozoli. 16. un 17. gadsimta holandiešu un flāmu glezniecība Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā
MMRB
2019

Izstādes "Baltijas ozoli" katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja: Laura Okdaldere

Teksti: Dainis Edgars Ruņģis, Andris Šnē, Daiga Upeniece, Māris Zunde

Kataloga dizains: Irēna Ansava

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2019

Boriss Lurje un NO!art
MMRB
2019

Izstādes "Boriss Lurje un NO!art" katalogs latviešu un angļu valodā.

Sastādītāja: Ivonna Veiherte

Teksti: Ivonna Veiherte, Daiga Upeniece, Peter Weibel

Ar laipnu Borisa Lurje Mākslas fonda atļauju katalogā izmantoti teksti no https://borislurieart.org/

Kataloga dizains: Inga Rušmane, Andrejs Lavrinovičs

Tekstu zinātniskā redaktore: Stella Pelše

Literārie redaktori un korektori: Ieva Rupenheite, Chris Shultz

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs & Boris Lurie Art Foundation, 2019

Jūgendstils
MMRB
2018

Izstādes "Jūgendstils. Sākotne. ietekmes. Savdabība" katalogs latviešu un angļu valodā.

Sastādītājas: Daiga Upeniece un Vita Birzaka

Literārā redaktore un korektore: Jana Pakalna

Teksti: Daiga Upeniece, Silvija Grosa, Elise Dubreuil, Paul Greenhalgh, Werner Adrianssens

Kataloga dizains: Irēna Ansava

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2018

Artistry. Polijas tēlniecības 100 gadi
MMRB
2018

Izstādes "Artistry. Polijas tēlniecības 100 gadi" katalogs latviešu, angļu un poļu valodā.

Autori: Eulalia Domanovska, Vita Birzaka, Tamara Ksiazek, Dorota Grubba-Thiede, Anna Podsiadly

Tulkojums latviešu valodā: Vita Birzaka, Ieva Bērziņa, Laura Okdaldere, Līna Birzaka-Priekule

Tulkojums angļu valodā: Maria Apanowicz

Redakcija un korektūra poļu valodā: Halina Gajevska

Kataloga dizains: Michal Piekarski

 

Orońsko: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2018

Ar septiņjūdžu zābakiem. Pietura – Somija. Darbi no Kiasma muzeja kolekcijas
MMRB
2017

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja un redaktore: Vita Birzaka

Teksti par māksliniekiem: Laikmetīgās mākslas muzejs KIASMA

Literārā redaktore un korektore: Ilva Abersone

Kataloga dizains: Unforgettable Twins

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2017

Nikolajs Bogdanovs-Beļskis. Glezniecība no Latvijas un Vācijas kolekcijām
MMRB
2017

Izstādes "Nikolajs Bogdanovs-Beļskis. Glezniecība no Latvijas un Vācijas kolekcijām" katalogs latviešu un krievu valodā.

Sastādītāja: Ksenija rudzīte

Mākslinieks: Guntars Sietiņš

Redakcija: Edvards Šmite (latviešu), Tatjana Gubina (krievu)

 

 

Rīga: Mākslas muzejs "Rīgas Birža", 2017

Izstādes "Prado 12 raksturi" katalogs
MMRB
2017

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja un redaktore: Vita Birzaka

Teksti: Vaira Vīķe-Freiberga, Daiga Upeniece, Vita Birzaka, Miguel Zugaza

Kataloga dizains: Irēna Ansava

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2017

Piranēzi. Romas antikvitātes
MMRB
2016

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja un atbildīgā redaktore: Valentīna Opolā

Recenzenti: Dr. habil. art. Eduards Kļaviņš (Latvijas Mākslas akadēmija, Rīga), Werner von Sengbusch (Dipl. Ing. Freier Architekt BDA , Königstein i. T.), Prof. John Wilton-Ely, FSA, FRSA (Professor Emeritus in the History of Art, University of Hull, UK)

Māksliniece: Inese Hofmane

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2016

Fircks. Brīvkunga barona fon Firksa Nīgrandē ģenealoģiskais dzimtas koks kandelabrs
MMRB
2016

Tekstu autori: Volfs Lakševics, Antonija fon Hāna

Dizains: Kristīne Jansone

 

Riga: Latvian National Museum of Art, 2016

Rērihs un Latvija
MMRB
2015

Izstādes katalogs latviešu, angļu un krievu valodā

Sastādītāja: Ksenija Rudzīte

Tekstu autori: Ksenija Rudzīte, Alvils Hartmanis, Gunta Rudzīte

Dizains: Irēna Ansava

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2015

Ar septiņjūdžu zābakiem.
Pirmā pietura – Dānija
MMRB
2015

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītājs: Norberts Vēbers

Tekstu autori: Anne Blond, Ove Mogensen, Norbert Weber

Dizains: Andrejs Lavrinovičs

 

Riga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2015

Aleksandrs Drēviņš un Nadežda Udaļcova. Laiku virpulī
MMRB
2015

Izstādes katalogs latviešu, angļu un krievu valodā

Sastādītāja: Ludmila Nemiševa

Tekstu autores: Dace Lamberga, Tatjana Zeļukina

Dizains: Dita Pence

 

Rīga: Pētera Avena Labdarības fonds “Paaudze”, Neputns, 2015

Mihaila Barišņikova kolekcijas izstādes “Māksla man līdzās” katalogs
MMRB
2015

Izstādes katalogs latviešu, angļu un krievu valodā

Tekstu autori: Mihails Barišņikovs, Džons E. Baults

Dizains: Darja Meļņikova

 

Rīga: kim? Laikmetīgās mākslas centrs, 2015

Provansas valdzinājums. Le Charme de la Provence
MMRB
2015

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja: Vita Birzaka

Tekstu autori: Stéphane Visconti, Denis Duclos, Jean-Louis Andral, Eduards Kļaviņš, Aleksejs Petuhovs, Vita Birzaka, Daiga Upeniece

Dizains: Rauls Liepiņš

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2015

Itāļu portreta glezniecības divi gadsimti. 1580–1780. Boloņa
MMRB
2015

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja: Vita Birzaka

Tekstu autori: Fabia Farneti, Luigi Ficacci, Angelo Mazza, Selga Laizāne,

Davide Sandrini

Dizains: Irēna Ansava

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2015

Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA
MMRB
2014

Ceļvedis angļu valodā

Tekstu autores: Vita Birzaka, Zane Lūse, Liesma Markova, Valentīna Opolā, Vita Ozoliņa, Ksenija Rudzīte, Baiba Uburģe, Daiga Upeniece, Jeļena Viktorova

Dizains: Ivars Vimba

 

Rīga: Jumava, 2014

Senā Ēģipte.
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcija.
Zinātniskais katalogs
MMRB
2014

Kolekcijas katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja: Baiba Uburģe

Tekstu autori: Carolin Johansson, Andrzej Niwiński, Valdis Segliņš, Baiba Uburģe,

Alain Zivie

Dizains: Juris Petraškevičs

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2014

Tutanhamona dzintars. Senā Ēģipte
MMRB
2014

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja: Vita Birzaka

Tekstu autores: Raffaella Bonaudo, Monika Dolińska, Silvija Grosa, Ilze Biruta Loze, Mara Romaniello, Anne Ruussaar, Mārīte Saviča, Aldona Snitkuvienė, Daiga Upeniece

Dizains: Irēna Ansava

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2014

Nākotnes mākslu meklējot.
Voldemārs Matvejs un ārpus Eiropas (Āfrikas, Okeānijas un Ziemeļāzijas) māksla
MMRB
2014

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja: Irēna Bužinska

Tekstu autori: Aija Brasliņa, Irēna Bužinska, Jeremy Howard, Λариса Павᴧинская, Z.S.Strother, Vita Timermane-Moora

Dizains: Edvards Percevs

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2014

Vija Celmiņa.
Dubultā realitāte
MMRB
2014

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja: Elita Ansone

Tekstu autore: Elita Ansone

Dizains: Ingrīda Zābere

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2014

Latvija-Beļģija: Mākslas sakari 20.gadsimtā un 21.gadsimta sākumā
MMRB
2013

Izstādes katalogs latviešu, angļu un franču valodā

Sastādītāja: Aija Brasliņa

Tekstu autores: Aija Brasliņa, Ginta Gerharde-Upeniece, Daiga Upeniece,

Valérie Formery, Régine Rémon

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns, 2013

Redzējumi.
Austrijas mūsdienu māksla
MMRB
2013

Izstādes katalogs latviešu, angļu un vācu valodā

Sastādītājs: Volfgangs Bandions (Wolfgang J. Bandion)

Dizains: Irēna Ansava

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2013

Sudraba laikmets. 1890–1930. Krievu māksla no Baltijas valstu muzeju kolekcijām
MMRB
2013

Izstādes katalogs latviešu, angļu un krievu valodā

Sastādītāja: Ksenija Rudzīte

Tekstu autori: Irēna Bužinska, Māra Lāce, Zane Lūse, Aleksandra Murre, Ksenija Rudzīte, Arkādijs Suharenko, Daļa Tarandaite

Dizains: Ineta Sipunova

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2013

Lehs Majevskis.
4 kustīgi dzejoļi
MMRB
2013

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja: Vita Birzaka

Dizains: Guntars Sietiņš

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2013

Domeniko de Robiāni
MMRB
2011

Kolekcijas katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja: Valentīna Opolā

Tekstu autori: Adīna Bonelli, Eduards Kļaviņš,Valentīna Opolā, Andris Začests

Dizains: Toms Deģis

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, apgāds „Mantojums”, 2011

GLASSTRESS RĪGA. Darbi no Berengo studijas, Venēcija, Itālija
MMRB
2011

Izstādes katalogs latviešu, angļu un krievu valodā

Sastādītāja: Helēna Demakova

Tekstu autori: Helēna Demakova, Adriano Berengo, Laura Bresolina, Žans Blanšērs,

Nils Sakss

Design: Ojārs Pētersons

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2011

Austrumu porcelāns un Nīderlande.
Austrumu un Rietumu mijiedarbība 17.gadsimtā
MMRB
2011

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītājs: prof. dr. Kristiāns J.A. Jorgs

Teksta autors: prof. dr. Kristiāns J.A. Jorgs

Dizains: Ojārs Pētersons

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2011

Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA
MMRB
2011

Sastādītāja: Daiga Upeniece

Tekstu autori: Vita Banga, Māra Lāce, Liesma Markova, Vita Ozoliņa, Ksenija Rudzīte, Ojārs Spārītis, Baiba Uburģe, Daiga Upeniece, Jeļena Viktorova, Alma Ziemele

Design: Juris Petraškevičs

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Jumava, 2011

Ķīniešu dzīves ainas Cjin Dinastijas laikā
MMRB
2007

Kolekcijas katalogs latviešu un angļu valodā

Projekta vadītājas: Jeļena Viktorova, Una Kastanovska

Tulkojums no ķīniešu valodas un komentāri: Irina Bezručenko, Ilze Pūka

Dizains: Aleksandrs Busse

 

Rīga: Ārzemju mākslas muzejs, Nordik 2007

Beļģu māksla.
20.gadsimta sākumā
MMRB
2007

Kolekcijas katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītājas: Una Kastanovska, Ingrīda Raudsepa

Tekstu autores: Dorīne Kardeina-Omena, Daiga Upeniece

Dizains: Juris Petraškevičs

 

Rīga: Ārzemju mākslas muzejs, 2007

Sevras porcelāns
18.–21. gs.
MMRB
2007

Izstādes katalogs latviešu un franču valodā

Sastādītāja: Baiba Uburģe

Tekstu autori: Imants Lancmanis, Antuante Fē-Alē, Davids Kameo, Baiba Uburģe

Dizains: Rauls Liepiņš

 

Rīga: Ārzemju mākslas muzejs, 2007

Paula fon Tranzē-Rozeneka kolekcija
MMRB
2005

Kolekcijas katalogs latviešu un vācu valodā

Sastādītāja: Ingrīda Raudsepa

Tekstu autores: Ingrīda Raudsepa un Daiga Upeniece

Dizains: Māris Pelēķis

 

Rīga: Ārzemju mākslas muzejs, izdevniecība „Mēness Upe”, 2005

 

Rembranta oforti Ārzemju mākslas muzejā
MMRB
2003

Kolekcijas katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja: Daiga Upeniece

Teksta autore: Daiga Upeniece

Dizains: Māris Pelēķis

 

Rīga: Ārzemju mākslas muzejs, Mēness Upe, 2003

Frīdriha Vilhelma Brederlo kolekcija
MMRB
2001

Kolekcijas katalogs latviešu un vācu valodā

Sastādītāja: Daiga Upeniece

Tekstu autori: Daiga Upeniece, Verners fon Zengbušs

Dizains: Juris Petraškevičs

 

Rīga: Ārzemju mākslas muzejs, Neputns, 2001

Mecenāta Reinholda Filipa Šillinga kolekcija
MMRB
1999

Kolekcijas katalogs latviešu un vācu valodā

Sastādītājas: Valentīna Opolā, Ingrīda Raudsepa, Iveta Derkusova

Tekstu autori: Iveta Derkusova, Valentīna Opolā, Ingrīda Raudsepa, Daiga Upeniece, Ojārs Spārītis

Dizains: Dainis Breikšs

 

Rīga: Ārzemju mākslas muzejs, Latvijas Mākslas muzeju apvienības izdevniecība DOMA, 1999

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs
Madernieka stils
2021

Rakstu krājums latviešu un angļu valodā.

 

Sastādītājas: Inese Baranovska, Rūta Rinka

Mākslinieks: Mārtiņš Ratniks
Tekstu autori: Inese Baranovska, Ilze Martinsone, Stella Pelše, Rūta Rinka, Inese Sirica, Gatis Vanags, Inta Pujāte

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Iespiests: Jelgavas tipogrāfijā

Apjoms: 399 lpp.

 

Rakstu krājumu var iegādāties DMDM kasē vai pasūtīt, aizpildot rēķina pieprasījuma formu https://forms.gle/3emJSBW6TjFdfDkP6 (cena – 28,00 EUR).

 

Edīte Pauls-Vīgnere. Gobelēni
2019

Latviešu un angļu valodā

Sastādītaja un redaktore: Velta Raudzepa

Teksts: Edīte Pauls-Vīgnere, Raimonds Pauls, Jānis Peters, Velta Raudzepa, Rūdolfs Heimrāts, Ruta Čaupova, Dace Lamberga, Imants Lancmanis, Aina Ozoliņa, Andris Freibergs, Ludmila Romanova, Egils Rozenbergs, Ieva Krūmiņa, Dace Strazdiņa, Yosi Anaya, Merike Männi, Kaire Tali

Dizains: Juris Petraškevičs

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Tipogrāfija: SIA “Jelgavas tipogrāfija”

Magdalēnas Abakanovičas Visumā. Tekstils un tēlniecība
2019

Latviešu, poļu un angļu valodā

 

Redakcija: Eulālija Domanovska, Irēna Bužinska

Kataloga dizains: Zane Ernštreite

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2019

Iespiests: Jelgavas tipogrāfija

 

 

 

 

Tieši laikā. Dizaina stāsti par Latviju
2018

Rakstu krājums latviešu un angļu valodā.

 

Sastādītājas: Kristīne Budže, Inese Baranovska

Tekstu autori: Inese Baranovska, Anda Boluža, Kristīne Budže, Ilze Martinsone, Rūta Rinka, Jeļena Solovjova, Iliana Veinberga, Vents Vīnbergs, Zanda Zībiņa

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Iespiests: Jelgavas tipogrāfijā

MATTER TO MATTER
2018

Ekspozīcijas katalogs angļu valodā

Tekstu autori: Anna Stjuarte, Nuno Koelju

Dizains: Artūrs Analts, Madara Krieviņa

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga

Iespiests: Dardedze hologrāfija

Gobelēnu krāsas. La couleur des Gobelins. Colour of Gobelins
2018

Izstādes "Gobelēnu krāsas. Mūsdienu gobelēni no “Mobilier national” kolekcijas Francijā" katalogs latviešu, franču, un angļu valodā

 

Sastādītāja: Inese Baranovska

Tekstu autori: Marie-Hélène Massé-Bersani, Inese Baranovska

Kataloga dizains: Juris Petraškevičs

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2018

Iespiests: Jelgavas tipogrāfija

Munken Polar 240 g/m²; / Munken Polar 150g/m²

IDENTITĀTE. 6. Rīgas Starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle “Tradicionālais un laikmetīgais”. Satelītpasākumi
2018

Izstādes satelītpasākumu katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja un redaktore: Velta Raudzepa

Dizains: Juris Petraškevičs

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga

Iespiests: Jelgavas  tipogrāfija

IDENTITĀTE. 6. Rīgas Starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle “Tradicionālais un laikmetīgais”
2018

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja un redaktore: Velta Raudzepa

Dizains: Juris Petraškevičs

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga

Iespiests: Jelgavas  tipogrāfija

SINERĢIJA. Laikmetīgās tendences metālmākslā un dizainā
2017

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

Redaktore: Iliana Veinberga

Tekstu autori: Inese Baranovska, Andra Silapētere, Iliana Veinberga

Dizains: Jānis Dzirnieks

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga

Iespiests: Jelgavas  tipogrāfija

DAUDZVEIDĪBA VIENOTĪBĀ. 5. Rīgas Starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle “Tradicionālais un laikmetīgais”. Satelītpasākumi
2015

Izstādes satelītpasākumu katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja un redaktore: Velta Raudzepa

Dizains: Juris Petraškevičs

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga

Iespiests: Jelgavas  tipogrāfija

DAUDZVEIDĪBA VIENOTĪBĀ. 5. Rīgas Starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle “Tradicionālais un laikmetīgais”
2015

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja un redaktore: Velta Raudzepa

Dizains: Juris Petraškevičs

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga

Iespiests: Jelgavas  tipogrāfija

IELŪGUMS UZ GADSIMTA BALLI. 1915–2015 Vakartērpi no modes vēsturnieka Aleksandra Vasiļjeva kolekcijas
2015

Izstādes katalogs latviešu, angļu un krievu valodā

Sastādītājas: Inese Baranovska, Alīda Krēsliņa

Tekstu autori: Romans Surnačovs, Inese Baranovska, Aleksandrs Vasiļjevs, Edīte Parute

Dizains: Mairita Timrote

Izdevējs: Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs, Rīga

Iespiests: Jelgavas tipogrāfija

ORLAN
2014

Latviešu, angļu un franču valodā
 

Sastādītāja: Inese Baranovska
Tekstu autori: Inese Baranovska, Catherine Grenier, Dominique Paini, Jean-Pierre Rehm, tekstgrupa "Orbīta", ORLAN
Māksliniece: Inga Ģibiete

Rīga: Latvijas Nacionālais māksla muzejs, Neputns

Dzintara laikmets
2014

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītājas: Ilze Amoliņa, Inese Baranovska, Līga Turjanska

Tekstu autori: Inese Baranovska, Liene Granovska, Velta Raudzepe, Līga Turjanska, Inga Žolude

Dizains: Una Bergmane

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga

Iespiests: Jelgavas tipogrāfija

Rīgas mākslas porcelāns. 1925–1940
2012

Izstādes katalogs latviešu, angļu un krievu valodā

Sastādītāja: Inese Baranovska

Tekstu autores: Inese Baranovska, Dace Ļaviņa, Ludmila Neimiševa, Velta Raudzepa, Zanda Zībiņa

Dizains: Ingrīda Zābere

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga

Iespeists: Jelgavas tipogrāfija

GLOBĀLĀ INTRIGA 3. Eiropas tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle “Tradicionālais un laikmetīgais”
2007

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja: Velta Raudzepa

Dizains: Juris Petraškēvičs

Izdevējs: Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Rīga

Iespiests: Preses Nams

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja krājuma katalogs. Dubultizdevums
2006

Krājuma katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāji un tekstu autori: Velta Raudzepa, Rūta Rinka, Dace Ļaviņa, Lilita Jēkabsone

Dizains: Juris Petraškevičs

Izdevējs: Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Rīga

Iespiests: Preses nams

2. Eiropas tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle “Tradicionālais un laikmetīgais”
2004

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja: Velta Raudzepa

Dizains: Arnis Pumpurs

Izdevējs: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga

Iespiests: Preses Nams

Eiropas tekstilmākslas izstāde “Tradicionālais un laikmetīgais”
2001

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja: Velta Raudzepa

Dizains: Arnis Pumpurs

Izdevējs: Latvijas Tekstilmākslas Asociācija sadarbībā ar Dekoratīvi lietišķās mākslas muzeju, Rīga

Iespiests: Balodis printing

Nākotnes mākslu meklējot.
Voldemārs Matvejs un ārpus Eiropas (Āfrikas, Okeānijas un Ziemeļāzijas) māksla
MMRB
2014

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

Sastādītāja: Irēna Bužinska

Tekstu autori: Aija Brasliņa, Irēna Bužinska, Jeremy Howard, Λариса Павᴧинская, Z.S.Strother, Vita Timermane-Moora

Dizains: Edvards Percevs

 

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2014

Izstāžu zāle ARSENĀLS
PORTRETS LATVIJĀ. 20. GADSIMTS. Sejas izteiksme
2018

Bagātīgi ilustrēts izstādes katalogs latviešu valodā.

 

Sastādītāja: Ginta-Gerharde-Upeniece

Tekstu autori: Pēteris Bankovskis, Māris Bērziņš, Ginta-Gerharde-Upeniece, Natālija Jevsejeva, Jānis Kalnačs, Eduards Kļaviņš, Dace Lamberga, Inta Pujāte, Laima Slava

Redaktore: Antra Bula

Dizains, makets: Inga Ģibiete

Attēlu apstrāde: Jānis Veiss

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Nākotnes valsts
2018

Latvijas valsts simtgadei veltītās izstādes “Nākotnes valsts” katalogs angļu un latviešu valodā

 

Sastādītāja: Elita Ansone

Dizains: Krišs Salmanis

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Saules sistēmas perspektīva
2014

Izstādes "Saules sistēmas perspektīva" katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja un tekstu autore: Elita Ansone

Redaktore: Guna Kalniņa

Dizains: Irēna Ansava

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

1914
2014

Eiropas kultūras galvaspilsētas Pirmā pasaules kara simtgadei veltītās izstādes „1914” katalogs angļu un latviešu valodā

 

Autoru kolektīvs.

Māksliniece: Inga Ģibiete

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

 

Edward Steichen. Fotogrāfija / Photography

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā


Sastādītāja: Šelda Puķīte
Tekstu autori: Malgorzata Nowara, Šelda Puķīte, Alise Tīfentāle
Dizains: Anta Pence

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Gustavs Klucis. Kāda eksperimenta anatomija
2014

Izstādes katalogs latviešu un angļu valodā

 

Sastādītāja: Iveta Derkusova

Tekstu autori: Iveta Derkusova, Marija Cancanoglou, Stīvs Jeitss

Māksliniece: Zane Ernštreite

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

 

Gustavs Klucis. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas zinātniskais katalogs (2 sējumos)
2014

Sastādītāja: Iveta Derkusova

Tekstu autori: Iveta Derkusova, Kristīna Lodera, Marija Gofa, Osips Briks,

Vladimirs Kostins

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Latviešu māksla trimdā
2013

Sastādītāja: Dace Lamberga

Māksliniece: Inga Ģibiete

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Zelta darbi
2010

Izstādes katalogs latviešu valodā

 

Sastādītāja un redaktore: Elita Ansone

Tekstu autori: Elita Ansone, Ilze Putniņa

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, apgāds "Mantojums"

Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs
PORTRETS LATVIJĀ. 20. GADSIMTS. Sejas izteiksme
2018

Bagātīgi ilustrēts izstādes katalogs latviešu valodā.

 

Sastādītāja: Ginta-Gerharde-Upeniece

Tekstu autori: Pēteris Bankovskis, Māris Bērziņš, Ginta-Gerharde-Upeniece, Natālija Jevsejeva, Jānis Kalnačs, Eduards Kļaviņš, Dace Lamberga, Inta Pujāte, Laima Slava

Redaktore: Antra Bula

Dizains, makets: Inga Ģibiete

Attēlu apstrāde: Jānis Veiss

Rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Neputns

Rīgas geto Aleksandras Beļcovas zīmējumos
2018

Žaņa Lipkes memoriāls kopā ar Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeju sagatavojis izdevumu “Rīgas geto Aleksandras Beļcovas zīmējumos”, kurā iekļauti mākslas zinātnieces Nataļjas Jevsejevas un vēsturnieces Gunas Vainovskas pētnieciskie raksti par Aleksandras Beļcovas biogrāfiju un māksliniecisko darbību.

 

Sastādītāja: Nataļja Jevsejeva

Mākslinieks: Guntars Sietiņš

 

Izdevēji pateicas mākslas centram “Zuzeum”, Valsts Kultūrkapitāla fondam un ASV vēstniecībai Latvijā, kā arī personīgi Pāvelam Futlikam, Dinai un Jānim Zuzāniem.