LV 100: Desmit epizodes 20. gadsimta otrās puses mākslā Latvijā

Izstādes norises vieta: LNMM izstāžu zāle ARSENĀLS

Izstādes norises laiks: 03.03.–21.05.2017.

Grāmatas iznākšanas laiks: 2018. gada rudens

Projekta vadītāja: Dr. art. Elita Ansone, LNMM Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas ARSENĀLS vadītāja (20. gs. 2. puse – 21. gs.)

 

 

Projekta mērķis ir pētīt Latvijas 20. gadsimta otrās puses mākslu, interpretēt šajā laikā radītos mākslas darbus nevis kā lokālus, hermētiskus un no pasaules nošķirtus faktus, bet gan plašāk, pievēršoties Rietumu mākslas kultūras kontekstam. Apzināt daudzveidīgās Latvijas mākslas epizodes un parādīt, ka pusgadsimtu ilgušajam mākslas periodam nepietiek ar apzīmējumu “sociālistiskais reālisms” vai “padomju māksla”.

 

Projekta galvenie rezultāti ir izstāde “Hiperreālisms. Virziena variācijas Latvijā” un rakstu krājums “Desmit epizodes 20. gadsimta otrās puses mākslā Latvijā”. Rakstu krājumā tiks publicēti pētījumi, kas kārtosies 10 nodaļās: “Sociālistiskais reālisms”, “Skarbais stils”, “Figuratīvais ekspresionisms”, “Hiperreālisms”, “Sirreālisms”, “Kinētiskā māksla”, “Nonkonformisti”, “Neoekspresionisms”, “Abstraktā māksla”, “Konceptuālisms”.

Saistītās izstādes