Glezniecības kolekcija 20.gs. 2.puse – mūsdienas

Glezniecības kolekcija, kas aptver laika posmu no 20.gs. 2.puses līdz mūsdienām pamatā ir mākslas darbi, kas radušies Latvijā un kurus radījuši latviešu izcelsmes mākslinieki pasaulē pēc Otrā pasaules kara. Kolekcija ir unikāls un profesionāli augstvērtīgs laikmeta raksturojums. 

Tā veidojusies kā valsts un muzeja kopdarbs, kam bija atvēlēts plānots un regulārs finansējums, kas attīstīja mākslas dzīvi kopumā gan akceptētās ideoloģijas, gan tās alternatīvā - metaforas zonā. Līdz 80. gadu beigām KM darbojās ekspertu komisija, kas vērtēja republikā notikušas izstādes, tika slēgti līgumi ar māksliniekiem. Izveidotajā komisijā bija ne tikai ideoloģiskie funkcionāri, arī mākslinieki. Līdzās šim akceptētajam pirkumam tika iegādāti darbi no izstādēm un māksliniekiem bez ideoloģiskā virsuzdevuma. Pēc 90. gadiem kolekcijas papildināšanas apjoms būtiski mazinās, bet notiek. Daļa kolekcijā esošo darbu ir mākslinieku dāvinājumi vai novēlējumi.