Metālmākslas kolekcija

Metālmākslas kolekcija atspoguļo šīs mākslas nozares attīstības vēsturi Latvijā no 20. gs. 20. gadiem līdz mūsdienām. Tā veidojusies līdz ar Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju un ir unikāla ar tajā saglabāto priekšmetu augsti profesionālo māksliniecisko izteiksmību, kā arī plašo un daudzveidīgo mākslinieku daiļrades rokraksta amplitūdu. Kolekcijā pārstāvēti divi metālmākslas virzieni – dekoratīvā metālmāksla un rotas – ar ļoti plašu izteiksmes spektru: no saiknes ar tautas etnogrāfisko mantojumu un vēstures tradīcijām līdz dekoratīviem konceptuāliem darbiem ar saturisku slodzi.

Dekoratīvā metālmākslas kolekcija ietver gan lietojamos priekšmetus (svečturus, kausus, vāzes, šķīvjus, u. c.) un dažādas balvas (t. sk. sporta), gan arī dekoratīvas vairākdaļu sižetiskas kompozīcijas ar tendenci tuvoties tēlotājai mākslai un unikālus konceptuālā dizaina paraugus (Juris Gagainis, Gundars Pekelis u. c.). Tā sniedz nelielu ieskatu Latvijas pirmās brīvvalsts metālmākslas un juveliermākslas tradīcijās (Stefans Bercs, Jāzeps Vedeiko, Arvids Dzērvītis u. c.), atspoguļo 20. gs. 60.-80.gadu stilistikas, formu un materiālu izmaiņas, kā arī nozares attīstību mūsdienās.

 

Rotu kolekcijā ir gan Latvijā pazīstamu autoru atsevišķas lietojamās rotas un rotu komplekti (Eižens Auniņš, Ēvalds Veidemanis u. c.) dažādos materiālos (tīrs dzintars, dzintars apvienojumā ar citiem materiāliem, sudrabs, dažādu metālu sakausējumi, metāls apvienojumā ar emalju utt.), kā arī rotu formas, kam ir eksperimentāla, dekoratīva vai konceptuāla forma. Pēdējo gadu jaunāko mākslinieku rotu dizainā vērojama tendence meklēt inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus (Māris Šustiņš, Valdis Brože u. c.) vai tradicionālos materiālus “atdzīvināt” laikmetīgās rotu dizaina formās (Guntis Lauders).