Personu datu apstrāde LNMM

Personu datu apstrāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (LNMM).

Šajā paziņojumā aprakstīts, kā LNMM (visās muzeja struktūrvienībās) tiek veikta personas datu apstrāde. Mēs pieņemam, ka pirms personu datu iesniegšanas jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

 

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus atbilstoši tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

 

LNMM apstrādā Jūsu personas datus, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personu datu drošību. LNMM izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Mūsu iestādē tiek nodrošināta pienācīga šīs informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām.

 

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. LNMM izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

 

LNMM ir atbildīga un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

 

LNMM rīcībā turpmākai informācijas apstrādei pieejami šādi personu dati elektroniskā un papīra formā:

  1. vispārīgā kontaktinformācija, vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
  2. fotoattēli, video un balss ieraksti, kas uzņemti LNMM un sabiedriskos pasākumos ārpus mūsu telpām;
  3. drošības pasākumu nodrošināšanai ēkās tiek veikta video novērošana;
  4. informācija par fizisko personu (piemēram, LNMM sadarbības partneru – mākslinieku, mākslas vēsturnieku, kuratoru utt.) izglītību, darba pieredzi, pašreizējo nodarbinātību, amatiem, profesionālo darbību, politisko piederību, interesēm, dzimšanas dienu, vecumu, dzimumu un citi personu identificējoši dati;
  5. LNMM pārraudzībā esošajās informācijas sistēmās pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārds, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un IP adreses informācija. Veicam iegūtās IP adreses salīdzināšanu ar ģeogrāfisko karšu pakalpojumu datiem, lai uzzinātu Jūsu aptuveno atrašanās vietu;
  6. tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, kas ļauj mums iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku – šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības, nodrošinātu tīmekļvietnes funkcionalitāti, kā arī lai izvērtētu un uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

 

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem.

 

Jūsu personas datus iestādē uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti strādāt saskaņā ar datu drošības normatīvo regulējumu.

 

Muzejisko funkciju veikšanai saskaņā ar muzeju nozari regulējošajiem nacionālajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar 18.12.2012. MK noteikumiem Nr.923 “Latvijas Nacionālā mākslas muzeja nolikums” LNMM uzkrāj un apstrādā ar personas datiem saistītus materiālus muzeja zinātniskajā dokumentu arhīvā un muzeja krājumā zinātniskās pētniecības, vēstures pētniecības, kā arī statistikas nolūkos.

 

LNMM darbinieku pienākumos ietilpst personu identificēšana, pieprasot uzrādīt personu apliecinošus dokumentus vai atlaižu statusu apliecinošus dokumentus ar mērķi korekti un atbilstīgi 22.12.2015. MK noteikumiem Nr. 761 “Latvijas Nacionālā mākslas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis” sniegt muzeja pakalpojumus noteiktām apmeklētāju grupām, kā arī ar mērķi aizsargāt LNMM īpašumu (Ģimenes somas, mobilo ierīču, audiogida u.c. aprīkojuma izsniegšana apmeklētājiem lietošanai uz laiku muzeja telpās).

 

LNMM publiskie pasākumi tiek filmēti un fotografēti, lai regulāri un mērķtiecīgi informētu sabiedrību par muzeja piedāvājumu, darba rezultātiem un aktualitātēm.  

 

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (turpmāk – Pārzinis), vienotais reģistrācijas Nr. 90001033633, juridiskā adrese: Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga, LV-1010, tālrunis: +371 67325051, mājas lapa: http://www.lnmm.lv.

 

Pārziņa datu aizsardzības speciālists ir Māris Ruķers. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: tālrunis: +371 67291372, e-pasts: datuspecialists@e-risinajumi.lv.