Piekļūstamības paziņojums

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja tīmekļvietni – www.lnmm.lv

 

Izvērtējums tika veikts izmantojot vienkāršoto piekļūstamības izvērtējumu. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

 

Atbilstības statuss

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445.

 

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

Attēliem un multimediju saturam (video, audio) trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai par attēlos redzamo. Alternatīvo tekstu pievienošana mājaslapai ir iespējama veicot programmēšanas darbus, ko plānots veikt 2021. gadā.

Visa lapas funkcionalitāte ir piekļūstama no tastatūras, taču nav redzams tastatūras fokuss. Redzama fokusa uzstādīšana ir iespējama veicot programmēšanas darbus, ko plānots veikt 2021. gadā.

Šobrīd tīmekļvietnei nav iespējams mainīt kontrastu starp tekstu un fonu. Kontrastu koeficientu maiņu iespējams uzstādīt veicot programmēšanas darbus, ko plānots veikt 2021. gadā.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments ŠEIT.

 

Atsauksmēm un saziņai:

Mēs cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. 2021. gadā plānota Latvijas Nacionālā mākslas muzeja tīmekļvietnes atjaunošana, nodrošinot nepieciešamās piekļūstamības prasības.

 

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pasts: lnmm@lnmm.lv

Tālrunis: +37167324461

Adrese: Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga, LV-1010

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.

 

Sūdzību iesniegšana

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Tālrunis: +37167686768

Adrese: Baznīcas iela 25 Rīga, LV-1010

Tīmekļvietne: https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 2020. gada 7. decembrī.