Iepirkumu arhīvs 2015

Kases sistēmas piegāde, uzstādīšana un apkalpošana

Paziņojums

Nolikums

Līgums

Tehniskā specifikācija

Tehniskā piedāvājuma forma

Pretendenta pieteikums

Pretendenta pieredzes apraksta/apliecinājuma forma

Pretendenta finanšu apgrozījuma apliecinājuma forma

Finansu piedāvājums

 

Vispārīgā vienošanās par iespieddarbu pakalpojumiem ID. Nr. LNMM 2015/01

Vispārīgā vienošanās par mākslas katalogu drukas pakalpojumiem ID. Nr. LNMM 2015/02

Vispārīgā vienošanās par iespieddarbu pakalpojumiem II ID. Nr. LNMM 2015/03

Kataloga „Edvards Steihens. Fotogrāfija” teksta korektūras pakalpojumi ID. Nr. LNMM 2015/04

Gaismekļu piegāde i. z. „Arsenāls” ID. Nr. LNMM 2015/05

Izstādes „Provansas valdzinājums” mākslas priekšmetu transporta pakalpojumi I maršrutā ID. Nr. LNMM 2015/06

Izstādes „Provansas valdzinājums” mākslas priekšmetu apdrošināšana ID. Nr. LNMM 2015/07

Izstādes „Provansas valdzinājums” mākslas priekšmetu transporta pakalpojumi II maršrutā ID. Nr. LNMM 2015/08

Izstādes „Edvards Steihens. Fotogrāfija” mākslas priekšmetu transporta pakalpojumi ID. Nr. LNMM 2015/09

Izstādes „Ielūgums uz gadsimta balli” koncepcijas izstrādes un realizēšanas pakalpojumi ID. Nr. LNMM 2015/10

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja mājas lapas izstrāde un uzturēšana ID. Nr. LNMM 2015/11

Vispārīgā vienošanās par remontdarbu veikšanu LNMM objektos ID. Nr. LNMM 2015/12

Fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana LNMM objektā, Rīgā, Doma laukumā 6 ID. Nr. LNMM 2015/13

Teritorijas labiekārtošanas pakalpojumi J. Rozentāla kapavietā ID. Nr. LNMM 2015/14

Restaurētās un rekonstruētās Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas, K. Valdemāra ielā 10a, Rīgā,
ekspozīcijas koncepcijas ideja

Restaurētās un rekonstruētās Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas, K. Valdemāra ielā 10a, Rīgā,ekspozīcijas koncepcijas ideja ID. Nr. LNMM 2015/15

Vispārīgā vienošanās par ceļojumu aģentūru pakalpojumiem ID. Nr. LNMM 2015/16

Interneta un IP telefonijas pakalpojumu sniegšana ID. Nr. LNMM 2015/17

Gaismekļu piegāde Mākslas muzejam „Rīga Birža” ID. Nr. LNMM 2015/18

Izstādes „Ar septiņjūdžu zābakiem. Pirmā pietura Dānijā” mākslas darbu transporta pakalpojumi ID. Nr. LNMM 2015/19

Sarunu procedūras ID Nr. LNMM 2015/20

Gaismekļu piegāde ID. Nr. LNMM 2015/21

Noliktavas elektropacēlāju piegāde ID. Nr. LNMM 2015/22

Autors Autors