Atklāts konkurss: Klimata nodrošināšanas iekārtu apkopes, remonta un BMS pielāgošanas un uzraudzības pakalpojumi LNMM galvenajā ēkā

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja” (turpmāk - LNMM), rīkotais atklātais konkurss ID Nr. LNMM 2017/5 Klimata nodrošināšanas iekārtu apkopes, remonta un BMS pielāgošanas un uzraudzības pakalpojumi LNMM galvenajā ēkā, Rīgā, J. Rozentāla laukumā 1 ir noslēdzies. 

 

  1. Iesniegtie piedāvājumi, vērtējamās un piedāvājumu raksturojošās summas:

 

Nr. p. k.

Pretendents

Apkope A

Apkope B

Apkope C

Apkope D

Ikmēneša maksājums*

Kopā, 48 mēnešos

1.

SIA „Lafivents Serviss”

9 231,85

26 709,75

12 560,01

28 920,73

2 337,18

421 874,00

 

2. Noraidītie (izslēgtie) pretendenti, to noraidīšanas iemesli:

nav

 

3. Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:

SIA „ Lafivents Serviss” (40103494544).

 

4. Lēmums pieņemts – 2017. gada 27. oktobrī

 

Ņemot vērā, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 60. panta 9. daļas 1. punktu, nav jāievēro Publisko iepirkumu likuma 60. panta 6. daļas nogaidīšanas termiņš, LNMM aicina SIA “Lafivents Serviss” slēgt iepirkumu līgumu un iesniegt neatsaucamu garantiju par līguma saistību izpildi, saskaņā ar Nolikuma un tā pielikumu Līguma projekts un Neatsaucamas garantijas par līguma saistību izpildi forma nosacījumiem.

 

 

* Ikmēneša maksājuma par Sistēmas un BMS pielāgošanas un uzraudzības pakalpojumiem (no Izvērstais finanšu piedāvājums 12X un Ikd. pozīciju summa)

 

Kontaktpersona:

Reinis Joņins

Saimnieciskā departamenta vadītāja vietnieks

T: +371 29180400

E: Reinis.Jonins@lnmm.lv