Atklāts konkurss: Klimata nodrošināšanas iekārtu apkopes, remonta un BMS pielāgošanas un uzraudzības pakalpojumi LNMM galvenajā ēkā

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izsludina atklātu konkursu - Klimata nodrošināšanas iekārtu apkopes, remonta un BMS pielāgošanas un uzraudzības pakalpojumi LNMM galvenajā ēkā, Rīgā, J. Rozentāla laukumā 1, ID Nr. 2017/5

CPV kodi:  50730000-1 Dzesēšanas ierīču remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi, papildkodi: 50710000-5       Ēku elektrotehnisko un mehānisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi; 50000000-5 Remonta un apkopes pakalpojumi

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Klimata nodrošināšanas iekārtu apkopes, remonta un BMS pielāgošanas un uzraudzības pakalpojumi LNMM galvenajā ēkā, Rīgā, J. Rozentāla laukumā 1, saskaņā ar Nolikuma 2. Pielikumu Tehniskā specifikācija.

 

Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks: no Iepirkuma izsludināšanas dienas IUB un LNMM mājas lapā internetā līdz 2017. gada 25. septembra plkst. 10:00.

 

Kontaktpersona:

Reinis Joņins

Saimnieciskā departamenta vadītāja vietnieks

T: +371 29180400

E: Reinis.Jonins@lnmm.lv