Vispārīgā vienošanās par mazformāta un maztirāžas drukas pakalpojumiem

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izsludina iepirkumu publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā - Vispārīgā vienošanās par mazformāta un maztirāžas drukas pakalpojumiem, ID Nr. 2017/7

 

CPV kods 79823000-9 Iespiešanas un piegādes pakalpojumi

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: iespiešanas un piegādes pakalpojumi, kas paredz izstāžu ielūgumu, bukletu u. c. mazformāta/maztirāžas drukas darbu (ofsetsa un digitālā drukas) veikšanu, saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu - Tehniskā specifikācija

 

Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks: no Iepirkuma izsludināšanas dienas IUB un LNMM mājas lapā internetā (10.11.2017.) līdz 2017. gada 23. novembra plkst. 10:00.

 

Kontaktpersona:

Reinis Joņins

Saimnieciskā departamenta vadītāja vietnieks

T: +371 29180400

E: Reinis.Jonins@lnmm.lv