Iepirkumu arhīvs 2016

Izstādes „Miervaldis Polis. Ilūzija kā īstenība” mākslas darbu transporta pakalpojumi

Paziņojums

 

Telpu un teritorijas uzkopšana LNMM galvenajā ēkā 

Paziņojums

Nolikums

Dokumenti

Ziņojums

 

Logu tīrīšanas pakalpojumi Latvijas Nacionālā mākslas muzeja objektos 

Paziņojums

Nolikums

Dokumenti

 

Kataloga “Portrets Latvijā. 20. gadsimts” redakcionālās sagatavošanas pakalpojumi

Paziņojums

Nolikums

Līgums

Dokumenti

 

Klimata nodrošināšanas iekārtu apkopes, remonta un BMS pielāgošanas un uzraudzības pakalpojumi LNMM galvenajā ēkā

Paziņojums

Nolikums

Līgums

Dokumenti

 

Telpu un piegulošās teritorijas uzkopšana LNMM galvenajā ēkā Rīgā, K. Valdemāra ielā 10

Paziņojums

Nolikums

Līgums

Dokumenti

 

Izstādes „Leons Baksts un viņa laiks” mākslas darbu transporta pakalpojumi

Paziņojums

Līgums

 

Izstādes „Janis Rozentāls (1866-1916). Māksla un tehnika” koncepcijas izstrādes un realizēšanas pakalpojumi

Paziņojums

Līgums

Instrukcija

Pretendenta pieteikuma forma

Tehniskā specifikācija

Pieejamo izstāžu zāļu un inventāra apraksts

Pretendenta pieredzes apraksta/apliecinājuma forma

Pretendenta finanšu apgrozījuma apliecinājuma forma

Pretendenta piesaistītā personāla saraksts

Tehniskā piedāvājuma forma

Finansu piedāvājuma forma

Līguma projekts

 

Izstādes „Nikolajs Bogdans-Beļskis” mākslas darbu transporta pakalpojumi

Paziņojums

Līgums

 

Izstādes „Pieradinātā daba” koncepcijas izstrādes un realizēšanas pakalpojumi

Paziņojums

Līgums

Instrukcija

Finansu piedāvājuma forma

Līguma projekts

Pretendenta finanšu apgrozījuma apliecinājuma forma

Pretendenta pieredzes apraksta/apliecinājuma forma

Pretendenta pieteikums

Tehniskā specifikācija

Tehniskais piedāvājums

 

Fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana

Paziņojums

Nolikums

Līgums

Apakšuzņēmēju saraksta forma

Finansu piedāvājuma forma

Neatsaucamas garantijas par līguma saistību izpildi forma

Pretendenta piesaistītā personāla saraksta forma

Pretendenta pieteikums

Līguma projekts

Fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Latvijas Nacionālā mākslas muzeja objektos

Pretendenta finanšu apgrozījuma apliecinājuma forma

Piedāvājuma summas aprēķina forma

Piedāvājuma nodrošinājuma forma

Pretendenta pieredzes apraksta/apliecinājuma forma

Pieteikums saņemt Apsardzes instrukciju 

Tehniskais piedāvājums

Jautājumi un atbildes

 

Pārvietošanas pakalpojumu sniegšana

Paziņojums

Nolikums

Līgums

Apakšuzņēmēju saraksta forma

Pretendenta finanšu apgrozījuma apliecinājuma forma

Nolikums

Pretendenta piesaistītā personāla saraksta forma

Pretendenta pieredzes apraksta/apliecinājuma forma

Pretendenta pieteikuma forma

Līguma projekts

Tehniskā specifikācija

Tehniskā un Finansu piedāvājuma forma

 

Telpu uzkopšana LNMM galvenajā ēkā Rīgā, K. Valdemāra ielā 10

Paziņojums

Līgums

Nolikums

Specifikācija 2.1.

Specifikācija 2.2.

Apakšuzņēmēju saraksta forma

Pretendenta finanšu apgrozījuma apliecinājuma forma

Finansu piedāvājuma forma

Nolikums

Tehniskā piedāvājuma forma

Pretendenta pieredzes apraksta/apliecinājuma forma

Pretendenta pieteikums

Līguma projekts

Tehniskā specifikācija

Instrukcija1